Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 14. marts 2019 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Andragender (jf. protokollen)
 4.Kønsbalancen ved nomineringer inden for EU's økonomiske og monetære anliggender (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 5.En europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 6.Årlig strategisk rapport om gennemførelsen og opfyldelsen af de bæredygtige udviklingsmål (forhandling)
 7.Gennemførelse af GSP-forordningen (forhandling)
 8.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  8.1.Menneskerettighedssituationen i Kasakhstan
  8.2.Iran, særligt vedrørende menneskerettighedsforkæmpere
  8.3.Menneskerettighedssituationen i Guatemala
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Velkomstord
 11.Afstemningstid
  11.1.Menneskerettighedssituationen i Kasakhstan (RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019) (afstemning)
  11.2.Iran, særligt vedrørende menneskerettighedsforkæmpere (RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019) (afstemning)
  11.3.Menneskerettighedssituationen i Guatemala (RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019) (afstemning)
  11.4.Kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar samt internationale barnebortførelser (A8-0056/2019 - Tadeusz Zwiefka) (afstemning)
  11.5.Gennemførelse af GSP-forordningen (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner) (afstemning)
  11.6.Minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (afstemning)
  11.7.Sikring af konkurrencen inden for lufttransport (A8-0125/2018 - Markus Pieper) (afstemning)
  11.8.Retningslinjer for budgettet for 2020 - Sektion III (A8-0172/2019 - Monika Hohlmeier) (afstemning)
  11.9.Kønsbalancen ved nomineringer inden for EU's økonomiske og monetære anliggender (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019) (afstemning)
  11.10.Udnævnelse af Sebastiano Laviola som nyt medlem af Den Fælles Afviklingsinstans (A8-0148/2019 - Roberto Gualtieri) (afstemning)
  11.11.Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion (A8-0144/2019 - Roberto Gualtieri) (afstemning)
  11.12.Udpegelse af formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (A8-0146/2019 - Roberto Gualtieri) (afstemning)
  11.13.En europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019) (afstemning)
  11.14.EU-hasteopstilling af sort liste over tredjelande på baggrund af direktivet om hvidvaskning af penge (B8-0176/2019) (afstemning)
  11.15.Klimaændringer (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019) (afstemning)
  11.16.Anbefalingerne med henblik på indledning af handelsforhandlinger mellem EU og USA (B8-0163/2019) (afstemning)
  11.17.Oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond (A8-0087/2019 - Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka) (afstemning)
  11.18.Situationen i Nicaragua (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019) (afstemning)
  11.19.Årlig strategisk rapport om gennemførelsen og opfyldelsen af de bæredygtige udviklingsmål (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús) (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
  12.1.Det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre (A8-0084/2019 - Julia Reda)
  12.2.Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet (A8-0091/2019 - Kati Piri)
  12.3.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2019 (A8-0162/2019 - Marian Harkin)
  12.4.Gennemførelse af GSP-forordningen (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner)
  12.5.Kønsbalancen ved nomineringer inden for EU's økonomiske og monetære anliggender (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019)
  12.6.En europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019)
  12.7.Klimaændringer (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019)
  12.8.Anbefalingerne med henblik på indledning af handelsforhandlinger mellem EU og USA (B8-0163/2019)
  12.9.Situationen i Nicaragua (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019)
  12.10.Årlig strategisk rapport om gennemførelsen og opfyldelsen af de bæredygtige udviklingsmål (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús)
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Genoptagelse af mødet
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 16.Dyrevelfærdsregler inden for akvakultur (forhandling)
 17.Grundlæggende rettigheder for mennesker af afrikansk afstamning i Europa (forhandling)
 18.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 19.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 20.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
 22.Afbrydelse af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (791 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (3266 kb)
Seneste opdatering: 8. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik