Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (συζήτηση)
 7.Εφαρμογή του κανονισμού για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) (συζήτηση)
 8.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  8.1.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν
  8.2.Ιράν, και ιδιαίτερα η υπόθεση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  8.3.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Καλωσόρισμα
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν (RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019) (ψηφοφορία)
  11.2.Ιράν, και ιδιαίτερα η υπόθεση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019) (ψηφοφορία)
  11.3.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα (RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019) (ψηφοφορία)
  11.4.Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και διεθνής απαγωγή παιδιών (A8-0056/2019 - Tadeusz Zwiefka) (ψηφοφορία)
  11.5.Εφαρμογή του κανονισμού για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner) (ψηφοφορία)
  11.6.Ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
  11.7.Διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών (A8-0125/2018 - Markus Pieper) (ψηφοφορία)
  11.8.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2020 – Τμήμα ΙΙΙ (A8-0172/2019 - Monika Hohlmeier) (ψηφοφορία)
  11.9.Ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019) (ψηφοφορία)
  11.10.Διορισμός του Sebastiano Laviola ως νέου μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (A8-0148/2019 - Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
  11.11.Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (A8-0144/2019 - Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
  11.12.Διορισμός του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (A8-0146/2019 - Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
  11.13.Ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019) (ψηφοφορία)
  11.14.Το επείγον της κατάρτισης ενωσιακής μαύρης λίστας τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (B8-0176/2019) (ψηφοφορία)
  11.15.Κλιματική αλλαγή (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019) (ψηφοφορία)
  11.16.Συστάσεις για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ (B8-0163/2019) (ψηφοφορία)
  11.17.Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (A8-0087/2019 - Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka) (ψηφοφορία)
  11.18.Η κατάσταση στη Νικαράγουα (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019) (ψηφοφορία)
  11.19.Ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús) (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
  12.1.Ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού (A8-0084/2019 - Julia Reda)
  12.2.Έκθεση του 2018 για την Τουρκία (A8-0091/2019 - Kati Piri)
  12.3.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019 (A8-0162/2019 - Marian Harkin)
  12.4.Εφαρμογή του κανονισμού για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner)
  12.5.Ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019)
  12.6.Ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019)
  12.7.Κλιματική αλλαγή (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019)
  12.8.Συστάσεις για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ (B8-0163/2019)
  12.9.Η κατάσταση στη Νικαράγουα (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019)
  12.10.Ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Επανάληψη της συνεδρίασης
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων στην υδατοκαλλιέργεια (συζήτηση)
 17.Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής (συζήτηση)
 18.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 22.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (791 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (3266 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου