Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 14. märts 2019 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Petitsioonid (vt protokoll)
 4.Sooline tasakaal kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele ELis (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 5.Inimõiguste rikkujate vastane Euroopa sanktsioonirežiim (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 6.Kestliku arengu eesmärkide elluviimise ja täitmise iga-aastane strateegiline aruanne (arutelu)
 7.Üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva määruse rakendamine (arutelu)
 8.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  8.1.Inimõiguste olukord Kasahstanis
  8.2.Iraan ja eelkõige inimõiguste kaitsjate juhtum
  8.3.Inimõiguste olukord Guatemalas
 9.Istungi jätkamine
 10.Tervitus
 11.Hääletused
  11.1.Inimõiguste olukord Kasahstanis (RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019) (hääletus)
  11.2.Iraan ja eelkõige inimõiguste kaitsjate juhtum (RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019) (hääletus)
  11.3.Inimõiguste olukord Guatemalas (RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019) (hääletus)
  11.4.Kohtualluvus, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine ning rahvusvahelised lapseröövid (A8-0056/2019 - Tadeusz Zwiefka) (hääletus)
  11.5.Üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva määruse rakendamine (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner) (hääletus)
  11.6.Viivisnõuete kahju miinimumkate (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (hääletus)
  11.7.Konkurentsi kaitsmine lennutranspordisektoris (A8-0125/2018 - Markus Pieper) (hääletus)
  11.8.2020. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu (A8-0172/2019 - Monika Hohlmeier) (hääletus)
  11.9.Sooline tasakaal kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele ELis (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019) (hääletus)
  11.10.Sebastiano Laviola nimetamine Ühtse Kriisilahendusnõukogu uueks liikmeks (A8-0148/2019 - Roberto Gualtieri) (hääletus)
  11.11.Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine (A8-0144/2019 - Roberto Gualtieri) (hääletus)
  11.12.Euroopa Pangandusjärelevalve eesistuja ametisse nimetamine (A8-0146/2019 - Roberto Gualtieri) (hääletus)
  11.13.Inimõiguste rikkujate vastane Euroopa sanktsioonirežiim (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019) (hääletus)
  11.14.Kiireloomuline vajadus koostada kooskõlas rahapesuvastase direktiiviga kolmandate riikide kohta ELi must nimekiri (B8-0176/2019) (hääletus)
  11.15.Kliimamuutused (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019) (hääletus)
  11.16.Soovitused ELi ja USA vaheliste läbirääkimiste alustamiseks (B8-0163/2019) (hääletus)
  11.17.Euroopa Valuutafondi loomine (A8-0087/2019 - Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka) (hääletus)
  11.18.Olukord Nicaraguas (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019) (hääletus)
  11.19.Kestliku arengu eesmärkide elluviimise ja täitmise iga-aastane strateegiline aruanne (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús) (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
  12.1.Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik (A8-0084/2019 - Julia Reda)
  12.2.2018. aasta Türgi aruanne (A8-0091/2019 - Kati Piri)
  12.3.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2019. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (A8-0162/2019 - Marian Harkin)
  12.4.Üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva määruse rakendamine (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner)
  12.5.Sooline tasakaal kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele ELis (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019)
  12.6.Inimõiguste rikkujate vastane Euroopa sanktsioonirežiim (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019)
  12.7.Kliimamuutused (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019)
  12.8.Soovitused ELi ja USA vaheliste läbirääkimiste alustamiseks (B8-0163/2019)
  12.9.Olukord Nicaraguas (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019)
  12.10.Kestliku arengu eesmärkide elluviimise ja täitmise iga-aastane strateegiline aruanne (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús)
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Istungi jätkamine
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 16.Loomade heaolu eeskirjad vesiviljeluses (arutelu)
 17.Aafrika päritolu inimeste põhiõigused (arutelu)
 18.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 19.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 20.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 21.Istungi lõpp
 22.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (791 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (3266 kb)
Viimane päevakajastamine: 8. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika