Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2019. gada 14. marts - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3.Lūgumraksti (sk. protokolu)
 4.Dzimumu līdzsvars, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 5.Cilvēktiesību pārkāpumiem piemērojams Eiropas sankciju režīms (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 6.Gada stratēģiskais ziņojums par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu un sasniegšanu (debates)
 7.Vispārējo tarifa preferenču sistēmas (VPS) regulas īstenošana (debates)
 8.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  8.1.Cilvēktiesību stāvoklis Kazahstānā
  8.2.Irāna, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju lieta
  8.3.Cilvēktiesību stāvoklis Gvatemalā
 9.Sēdes atsākšana
 10.Apsveikšana
 11.Balsošanas laiks
  11.1.Cilvēktiesību stāvoklis Kazahstānā (RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019) (balsošana)
  11.2.Irāna, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju lieta (RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019) (balsošana)
  11.3.Cilvēktiesību stāvoklis Gvatemalā (RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019) (balsošana)
  11.4.Jurisdikcija, lēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautiskā nolaupīšana (pārstrādāta redakcija) (A8-0056/2019 - Tadeusz Zwiefka) (balsošana)
  11.5.Vispārējo tarifa preferenču sistēmas (VPS) regulas īstenošana (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner) (balsošana)
  11.6.Zaudējumu seguma minimums nerezultatīviem riska darījumiem (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (balsošana)
  11.7.Konkurences aizsardzība gaisa transportā (A8-0125/2018 - Markus Pieper) (balsošana)
  11.8.2020. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa (A8-0172/2019 - Monika Hohlmeier) (balsošana)
  11.9.Dzimumu līdzsvars, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019) (balsošana)
  11.10.Sebastiano Laviola iecelšana par Vienotās noregulējuma valdes locekli (A8-0148/2019 - Roberto Gualtieri) (balsošana)
  11.11.Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana (A8-0144/2019 - Roberto Gualtieri) (balsošana)
  11.12.Eiropas Banku iestādes priekšsēdētāja iecelšana amatā (A8-0146/2019 - Roberto Gualtieri) (balsošana)
  11.13.Cilvēktiesību pārkāpumiem piemērojams Eiropas sankciju režīms (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019) (balsošana)
  11.14.Nepieciešamība steidzami izveidot ES melno sarakstu ar trešām valstīm atbilstīgi Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvai (B8-0176/2019) (balsošana)
  11.15.Klimata pārmaiņas (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019) (balsošana)
  11.16.Ieteikumi attiecībā uz ES un ASV sarunu sākšanu (B8-0163/2019) (balsošana)
  11.17.Eiropas Monetārā fonda izveide (A8-0087/2019 - Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka) (balsošana)
  11.18.Stāvoklis Nikaragvā (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019) (balsošana)
  11.19.Gada stratēģiskais ziņojums par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu un sasniegšanu (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús) (balsošana)
 12.Balsojumu skaidrojumi
  12.1.Eiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs un Nacionālo koordinācijas centru tīkls (A8-0084/2019 - Julia Reda)
  12.2.2018. gada ziņojums par Turciju (A8-0091/2019 - Kati Piri)
  12.3.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2019. gada izaugsmes pētījumā (A8-0162/2019 - Marian Harkin)
  12.4.Vispārējo tarifa preferenču sistēmas (VPS) regulas īstenošana (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner)
  12.5.Dzimumu līdzsvars, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019)
  12.6.Cilvēktiesību pārkāpumiem piemērojams Eiropas sankciju režīms (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019)
  12.7.Klimata pārmaiņas (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019)
  12.8.Ieteikumi attiecībā uz ES un ASV sarunu sākšanu (B8-0163/2019)
  12.9.Stāvoklis Nikaragvā (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019)
  12.10.Gada stratēģiskais ziņojums par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu un sasniegšanu (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús)
 13.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 14.Sēdes atsākšana
 15.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 16.Dzīvnieku labturības noteikumi akvakultūrā (debates)
 17.Afrikāņu izcelsmes cilvēku pamattiesības (debates)
 18.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 19.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 20.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 21.Sēdes slēgšana
 22.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (791 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (3266 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika