Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 14 maart 2019 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Verzoekschriften: zie notulen
 4.Genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 5.Een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 6.Jaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (debat)
 7.Tenuitvoerlegging van de verordening stelsel van algemene tariefpreferenties (SAP-verordening) (debat)
 8.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  8.1.Mensenrechtensituatie in Kazachstan
  8.2.Iran, in het bijzonder het lot van mensenrechtenactivisten
  8.3.Mensenrechtensituatie in Guatemala
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Welkomstwoord
 11.Stemmingen
  11.1.Mensenrechtensituatie in Kazachstan (RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019) (stemming)
  11.2.Iran, in het bijzonder het lot van mensenrechtenactivisten (RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019) (stemming)
  11.3.Mensenrechtensituatie in Guatemala (RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019) (stemming)
  11.4.Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking) (A8-0056/2019 - Tadeusz Zwiefka) (stemming)
  11.5.Tenuitvoerlegging van de verordening stelsel van algemene tariefpreferenties (SAP-verordening) (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner) (stemming)
  11.6.Minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (stemming)
  11.7.Bescherming van de mededinging in de luchtvaart (A8-0125/2018 - Markus Pieper) (stemming)
  11.8.Richtsnoeren voor de begroting 2020 - Afdeling III (A8-0172/2019 - Monika Hohlmeier) (stemming)
  11.9.Genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019) (stemming)
  11.10.Benoeming van Sebastiano Laviola als nieuw lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (A8-0148/2019 - Roberto Gualtieri) (stemming)
  11.11.Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (A8-0144/2019 - Roberto Gualtieri) (stemming)
  11.12.Benoeming van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit (A8-0146/2019 - Roberto Gualtieri) (stemming)
  11.13.Een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019) (stemming)
  11.14.Urgentie van een Europese zwarte lijst van derde landen als bedoeld in de antiwitwasrichtlijn (B8-0176/2019) (stemming)
  11.15.Klimaatverandering (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019) (stemming)
  11.16.Aanbevelingen voor het openen van onderhandelingen tussen de EU en de VS (B8-0163/2019) (stemming)
  11.17.Instelling van het Europees Monetair Fonds (A8-0087/2019 - Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka) (stemming)
  11.18.Situatie in Nicaragua (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019) (stemming)
  11.19.Jaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús) (stemming)
 12.Stemverklaringen
  12.1.Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra (A8-0084/2019 - Julia Reda)
  12.2.Verslag 2018 over Turkije (A8-0091/2019 - Kati Piri)
  12.3.Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019 (A8-0162/2019 - Marian Harkin)
  12.4.Tenuitvoerlegging van de verordening stelsel van algemene tariefpreferenties (SAP-verordening) (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner)
  12.5.Genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019)
  12.6.Een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019)
  12.7.Klimaatverandering (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019)
  12.8.Aanbevelingen voor het openen van onderhandelingen tussen de EU en de VS (B8-0163/2019)
  12.9.Situatie in Nicaragua (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019)
  12.10.Jaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús)
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Hervatting van de vergadering
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 16.Dierenwelzijnsregels in de aquacultuur (debat)
 17.Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst (debat)
 18.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 19.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 20.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
 22.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (791 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (3266 kb)
Laatst bijgewerkt op: 8 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid