Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 14 marca 2019 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Petycje: patrz protokół
 4.Równowaga płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 5.Europejski system sankcji za naruszenia praw człowieka (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 6.Roczne sprawozdanie strategiczne w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju (debata)
 7.Wdrożenie rozporządzenia nr 978/2012 w sprawie ogólnego systemu preferencji (GSP) (debata)
 8.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  8.1.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Kazachstanie
  8.2.Iran, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka
  8.3.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Gwatemali
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Oficjalne powitanie
 11.Głosowanie
  11.1.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Kazachstanie (RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019) (głosowanie)
  11.2.Iran, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka (RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019) (głosowanie)
  11.3.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Gwatemali (RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019) (głosowanie)
  11.4.Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0056/2019 - Tadeusz Zwiefka) (głosowanie)
  11.5.Wdrożenie rozporządzenia nr 978/2012 w sprawie ogólnego systemu preferencji (GSP) (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner) (głosowanie)
  11.6.Minimalne pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (głosowanie)
  11.7.Ochrona konkurencji w transporcie lotniczym (A8-0125/2018 - Markus Pieper) (głosowanie)
  11.8.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2020 – sekcja III (A8-0172/2019 - Monika Hohlmeier) (głosowanie)
  11.9.Równowaga płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019) (głosowanie)
  11.10.Mianowanie Sebastiano Lavioli na nowego członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (A8-0148/2019 - Roberto Gualtieri) (głosowanie)
  11.11.Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (A8-0144/2019 - Roberto Gualtieri) (głosowanie)
  11.12.Mianowanie przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (A8-0146/2019 - Roberto Gualtieri) (głosowanie)
  11.13.Europejski system sankcji za naruszenia praw człowieka (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019) (głosowanie)
  11.14.Pilna potrzeba stworzenia unijnej czarnej listy państw trzecich wysokiego ryzyka zgodnie dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (B8-0176/2019) (głosowanie)
  11.15.Zmiana klimatu (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019) (głosowanie)
  11.16.Zalecenia dotyczące otwarcia negocjacji między UE a USA (B8-0163/2019) (głosowanie)
  11.17.Utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego (A8-0087/2019 - Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka) (głosowanie)
  11.18.Sytuacja w Nikaragui (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019) (głosowanie)
  11.19.Roczne sprawozdanie strategiczne w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús) (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  12.1.Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji (A8-0084/2019 - Julia Reda)
  12.2.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji (A8-0091/2019 - Kati Piri)
  12.3.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r. (A8-0162/2019 - Marian Harkin)
  12.4.Wdrożenie rozporządzenia nr 978/2012 w sprawie ogólnego systemu preferencji (GSP) (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner)
  12.5.Równowaga płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019)
  12.6.Europejski system sankcji za naruszenia praw człowieka (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019)
  12.7.Zmiana klimatu (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019)
  12.8.Zalecenia dotyczące otwarcia negocjacji między UE a USA (B8-0163/2019)
  12.9.Sytuacja w Nikaragui (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019)
  12.10.Roczne sprawozdanie strategiczne w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús)
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 14.Wznowienie posiedzenia
 15.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 16.Zasady dotyczące dobrostanu zwierząt w akwakulturze (debata)
 17.Prawa podstawowe osób pochodzenia afrykańskiego i czarnoskórych Europejczyków w Europie (debata)
 18.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 19.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 20.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 21.Zamknięcie posiedzenia
 22.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (791 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (3266 kb)
Ostatnia aktualizacja: 8 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności