Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 25 mars 2019 - Strasbourg Reviderad upplaga

8. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
Anföranden på video
PV
Senaste uppdatering: 5 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy