Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2121(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0170/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0170/2019

Συζήτηση :

PV 25/03/2019 - 13
CRE 25/03/2019 - 13

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 7.20
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0240

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

13. Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  President. – The next item is the debate on the report by Jeppe Kofod and Luděk Niedermayer, on behalf of the Special committee on financial crimes, tax evasion and tax avoidance, on financial crimes, tax evasion and tax avoidance (2018/212(INI)) (A8-0170/2019).

 
  
MPphoto
 

  Jeppe Kofod, Rapporteur. – Mr President, this actually is a very, very important debate. We conclude many years of work of this Parliament fighting against tax evasion, tax avoidance and financial crimes. What we have before us is the most comprehensive work done to date by this Parliament in fighting tax evasion and financial crimes and also tax avoidance.

Take the example of tax evasion and avoidance: it costs about EUR 1 trillion a year. That means EUR 2000 per European citizen per year – money that has to go to hospitals, to schools, to ensure that our society has money for the weakest and the most vulnerable people. Tax is stolen, is actually stolen from the most vulnerable people. So, therefore, this fight is so important.

In the European Union we have the biggest single market. We are attracting a lot of money and business, but at the same time, we are not effective in stopping financial crimes and money laundering. Dirty Russian money, a lot of money is coming into our single market without proper detection or prevention, but also without proper law enforcement and also without proper sanctions of the institutions and banks that let us down when we see big money laundering scandals.

In my own country we had the scandal of Danske Bank where money flew through a branch in Estonia, up to EUR 200 billion of suspected money, a lot probably laundered from, for example, Russian oligarchs or criminals, into our single market. We have to detect it and stop it much better. Therefore, in this work we have a lot of good recommendations. First of all, having an effective minimum corporate taxation in Europe is really what we need now in our single market to stop the race to the bottom on corporate taxation. That’s the first thing and we will fight for that.

Secondly, we need to end harmful cross-border tax practices by Member States. Some Member States are facilitating this but they should stop doing this, we should have fair taxes in Europe. On money laundering, we need a centralised process where we cooperate between European countries, because today it’s too easy to bring your dirty money and make it clean and use it all over Europe. This is a threat to our financial and economic stability. It’s a threat to our justice system in Europe and we need to do something about it. For example, we need a centralised Financial Intelligence Unit (FIU) that could cooperate and ensure that our national law enforcement really implemented the anti-money laundering legislation we have adopted in this Parliament. We have a problem of implementation.

We also see that when the biggest corporations on this earth, the tech giants, are doing good business here, creating a lot of value in their interaction with European users, they do not pay fair taxes on the value they create. We need to also call on them to pay fair taxes and we need legislation to ensure that that happens. We need a common, consolidated corporate tax base. We need transparency, so we need country-by-country reporting when it comes to corporate taxes so we can also see whether they behave in a socially responsible way. And we need our countries, our Member States, to ensure that they follow the standards they should.

I have to say that it’s a big step forward that this Parliament and Commission and Council has taken to make a list of third countries’ non-cooperative jurisdictions. But, if you applied some of the same criteria that we use on third countries on European Member States will see that some of them fall short. They also facilitate aggressive tax planning and that had to stop – our own government has to stop this practice that is harming their neighbour, even in the European Union.

Therefore, I think before us we have a very good and comprehensive report but I have to say that a lot has to be done in the future as well. Therefore, I also call for a more permanent structure in this Parliament to deal with taxation and financial crimes. We want to be successful, we want to continue our work. Thank you for your attention.

 
  
MPphoto
 

  President. – Thank you, Mr Kofod. Now, for four minutes, the second rapporteur, Mr Niedermayer.

 
  
MPphoto
 

  Luděk Niedermayer, Rapporteur. – Mr President, the report concludes the work of the Special Committee on Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance (TAX3) and includes around 300 amendments that aim to close the remaining loopholes in legislation in the area of financial crime and tax evasion, as well as to propose a solution to new issues revealed by the recent scandals and findings. We discuss not only money laundering or tax fraud, but also digitalisation, distances and growing interconnectedness. It seems that existing tax systems are not addressing this issue properly, and we are facing big problems in the area of tax collection. Our report also reflects the previous revelations of the TAX2 and PANA Committees, as well as the work done on the reports, especially the report on increased transparency of corporate taxation that I had the pleasure to prepare for Parliament with Anneliese Dodds.

Since the first initiative of the Parliament in this area, many things have changed. There is an improvement in transparency. We are improving the fairness of taxation and trying to simplify the tax regime and improve cooperation between the Member States in the area of the exchange of information. There has been a significant improvement on a global level. I am not only talking about the BEP Initiative that is introducing new standards in this area globally, but also about upcoming work in the area of digital taxation. As a result of that, we are witnessing an improvement in transparency in taxation all around the world, but we should also be pushing to find good ways to modernise and strengthen tax systems in order to assure the fair collection of taxes.

At the same time, we must ensure that those who pay their fair share of taxes – especially SMEs – are not burdened by excessive red tape and that tax collection itself is not too costly and inefficient. Dramatic changes are also associated with the bigger role of digital taxation, and we must find a new concept of how to deal with the new situation in the economy. It’s a pity that the Council is not able to proceed with key initiatives in this area, including the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) and digital taxation. I hope we will play a role in the global economy in an effort to find a good solution to the problems that emerge with the changes in the economy.

I must say that the TAX3 report is also a good example of finding agreement across the political spectrum. I am proud to be a part of finding this agreement. We don’t always agree on everything, and this is not surprising. I believe in common solutions in the areas where we cannot find solutions at the level of individual Member States and their governments, but I still believe that a significant part of taxation is the sole responsibility of the Member States and we should respect that, especially if it applies to the setting up of the minimum effective tax rate. I very much support the work of the OECD in this area, but I still don’t support the proposal made by Members to create an 18% minimum effective tax rate. I believe that many areas in the area of taxation are within the competence of Member States.

But I would say that, in the majority of cases, we are able to find very strong common ground. I am glad that, after the Council, in cooperation with the Commission, introduced a list of non—cooperative third jurisdictions for tax purposes, the Commission also looked at the EU Member States and evaluated some indicators that suggest that aggressive tax planning is being facilitated by those countries. This is very important.

I also very much appreciate – and I guess we all appreciate – the improved transparency in the work in the Council, especially in the light of changes in the behaviour of the Code of Conduct Group. I hope there will be a growing will among the Council Members to move forward on the most important issues that will improve the functionality of the single market.

Throughout the work of the TAX3 Committee, we dealt with many money—laundering issues. I regret that the Commission had to open the infringement procedure as no Member States transposed the Fourth Anti-Money Laundering Directive properly. Our legal framework is very strong to protect our financial system, but it will only work if it’s implemented properly. Unfortunately, we are not moving in this direction.

We also dealt with other issues, especially the issue of golden visas, where the Committee strongly believed that were only very limited, if any, benefits on the side of the Member States that provide this solution. That’s why, in our report, we call for golden visas and similar instruments to be banned and for an increase in transparency and due diligence requirements in the meantime before this will be fulfilled.

Let me finish by thanking all my colleagues who worked on this report, especially Mr Kofod, our co—rapporteur, and the other shadow rapporteurs. I especially appreciate the work of the staff members of our teams and the members of Parliament’s Secretariat.

 
  
MPphoto
 

  Pierre Moscovici, membre de la Commission. – Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je suis très heureux de cette opportunité, qui sera probablement la dernière pour moi, dans cette législature, de dresser devant vous le bilan de notre combat commun pour une fiscalité plus juste.

Je veux d’abord vous remercier et rendre hommage au travail, à la fois gigantesque et minutieux que vous avez mené, et saluer les rapporteurs.

La commission TAX3 s’est réunie à trente-quatre reprises, a réalisé cinq missions d’enquête, a auditionné des centaines d’experts et a commandé six études sur des sujets spécifiques, qui ont été ensuite méticuleusement analysés. Le rapport dont nous débattons aujourd’hui prolonge le travail de la précédente commission d’enquête PANA et vient conclure un mandat de douze mois.

Bravo à cette commission et bravo à ce Parlement pour ce très gros travail accompli.

Au cours de ces quatre dernières années, je pense que nous pouvons dire que nos deux institutions sont devenues des alliés naturels dans le combat pour la justice fiscale.

Ce dernier rapport trace une feuille de route pour que ce combat, avec un autre Parlement, avec sans doute un autre commissaire, avec une autre Commission en tout cas, se poursuive. J’espère que cela nous inspirera tous.

Pour ouvrir le débat, je souhaiterais réagir aux recommandations les plus emblématiques du rapport dans le domaine de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale ainsi que le blanchiment de capitaux.

Je l’ai déjà dit mille fois ici: le système fiscal international n’est plus adapté à la réalité du vingt-et-unième siècle. En effet, ses règles ne permettent pas de saisir le caractère mobile et immatériel des nouveaux modèles économiques, c’est pourquoi il faut le réformer d’urgence.

Ayant dit cela, je regrette qu’un accord n’ait pas pu être trouvé sur la proposition de taxe sur les services numériques, lors de la réunion du Conseil «Ecofin» du 12 mars dernier. Je pense toutefois que ces travaux ont marqué de bons progrès et que la base de soutien qui, au départ, était extrêmement restreinte, est au final devenue malgré tout extrêmement large.

J’ajoute qu’ils ont eu un mérite, effectif déjà, qui était d’avoir accéléré les discussions internationales. C’est désormais à ce niveau que le travail va se poursuivre et, naturellement, l’Union européenne et la Commission vont s’y investir.

Ces discussions vont s’articuler, nous le savons, autour de deux grands piliers, qui iront au-delà de l’économie numérique: la révision des règles d’attribution des profits et des droits taxés et l’instauration de nouvelles règles d’imposition minimum.

Pour peser dans cette discussion, et c’est la volonté de l’Union, nous devons garder en tête que nous ne sommes pas un simple ensemble de vingt-sept, et qui sait, peut-être vingt-huit États-membres. Nous représentons un marché intégré, riche de 500 millions de consommateurs, avec un pouvoir d’achat en moyenne très élevé et c’est là notre atout sur la scène mondiale.

C’est pourquoi le message que je veux passer ici, c’est que nous devons impérativement nous coordonner en amont du sommet du G20. Il serait absurde qu’il y ait deux, trois, quatre voire cinq propositions qui émanent de l’Union européenne, cela nous affaiblirait. Parler d’une seule et même voix permettra à l’Union européenne de mieux défendre ses intérêts, de mieux faire valoir ses engagements: une fiscalité simple, propice à l’investissement, mais aussi, et avant tout, une fiscalité juste.

Après avoir regretté l’échec de la taxe sur le numérique, je me réjouis que les États membres aient trouvé un accord pour une liste européenne de quinze juridictions considérées comme non coopératives.

Je voudrais qu’on arrête cet autodénigrement perpétuel qui affaiblit le travail de l’Union européenne. Le succès, car c’en est un, réside bien sûr dans la liste, puisqu’en tant que telle, elle est crédible. C’est la liste la plus importante à l’échelle internationale. Mais le succès réside surtout dans le processus, dans la méthode de dialogue utilisée, dans les très nombreuses réformes qu’elle a permises. Des dizaines de juridictions, partout dans le monde, ont coopéré avec nous et ont mis en place, soit pour sortir de la liste, soit pour éviter d’y entrer, de réelles réformes fiscales.

Désormais, la situation des pays qui n’ont pas d’impôt sur les sociétés ou qui proposent un taux zéro est prise en compte, à la fois par l’Union européenne – mais là encore, nous avons influencé le débat international – et aussi par l’OCDE.

J’entends bien sûr les critiques sur les pays sélectionnés et sur l’absence de certains États membres pointés du doigt dans votre rapport TAX3. C’est un sujet de divergences entre nous, sur lequel j’ai parfois du mal à m’expliquer, ou du moins à me faire comprendre. Je maintiens qu’il n’y a pas, au sens des standards internationaux de bonne gouvernance, de paradis fiscaux dans l’Union européenne. Affirmer le contraire affaiblit en vérité l’effort que nous avons fait ensemble pour faire adopter, par exemple, l’échange d’informations partout dans l’Union européenne. Il y a eu des progrès dans la transparence.

Cela ne suffit pas pour que tout soit parfait, je vais parler moi-même de trous noirs fiscaux. Disons qu’il y a encore un certain nombre de pays – et là, nous nous retrouvons – qui ont des pratiques qui sont trop favorables à l’optimisation fiscale ou à la planification fiscale agressive.

Pour lutter contre ces pratiques fiscales agressives intra-européennes, que je réfute, que je refuse, que je condamne, nous disposons d’autres instruments que d’une liste: la législation européenne, que nous avons considérablement renforcée, le code de conduite, les procédures d’aide d’État, le Semestre européen. Entre nous, il y a une nuance, mais en vérité il y a surtout un très large accord.

Je pense qu’il nous faut impérativement renforcer ces instruments et continuer d’améliorer notre législation pour aller vers plus de justice et vers plus de transparence fiscale dans l’Union européenne.

Lorsque les impôts ne sont pas collectés, nous savons bien que ce sont les plus fragiles, les plus vulnérables, les plus pauvres qui sont privés des biens publics dont ils ont besoin. Et c’est le consentement à l’impôt qui est menacé. Si les plus riches ne paient pas d’impôts, alors pourquoi voudrait-on que les plus modestes s’en acquittent volontiers?

Nous pouvons aller encore plus loin pour éliminer les pratiques fiscales néfastes. Je pense d’abord aux «rulings», aux multinationales qui en abusent pour transférer leurs bénéfices. Afin d’éviter cela, nous devons nous assurer que nos règles de transparence s’intègrent au travail quotidien des inspecteurs des impôts. La coopération administrative doit être renforcée, en s’assurant que les États membres y consacrent les moyens nécessaires car, nous le constatons avec le tout récent scandale, la défaillance de la coopération a pu créer des opportunités qui ont été dûment exploitées.

Je pense aussi aux conseillers fiscaux qui jouent un rôle-clé dans l’élaboration des montages de planification fiscale agressive. Nous avons introduit, ensemble, des règles qui visent à améliorer la transparence sur ces montages à l’égard des administrations fiscales à partir du 1er juillet 2020, qui seront accessibles aux administrations fiscales de l’Union, c’est un progrès très significatif. Il faudra, là encore, être très vigilant sur la mise en œuvre.

Je pense ensuite à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Sous l’impulsion de ma collègue, Véra Jourová, d’importantes avancées ont été obtenues, qu’il s’agisse de la directive antiblanchiment ou du droit d’accès aux informations pour les États membres.

Je pense enfin à la lutte contre la fraude à la TVA. Nous avons renforcé le pouvoir des administrations nationales en matière de détection précoce de la fraude en matière d’enquête, nous avons favorisé le partage et l’exploitation de l’information fiscale et douanière, mais également la coopération entre les agences d’Eurofisc, celles d’Europol et l’Olaf. Nous poursuivrons pour rendre Eurofisc encore plus réactif, je crois qu’il y a là une piste pour l’avenir qui est très importante.

Je ne veux pas être exhaustif ici, votre rapport se suffit à lui- même, mais, en conclusion, je voudrais m’arrêter sur une recommandation emblématique du rapport, qui est aussi pour moi une forme de message politique pour les élections européennes, pour le prochain Parlement, pour la prochaine Commission, pour le Conseil à l’avenir, il s’agit du passage progressif à la majorité qualifiée. Non seulement je souscris pleinement à cette démarche, mais je l’appuie en proposant de recourir aux clauses passerelles pour y parvenir.

Je vois trois raisons qui rendent, non seulement nécessaire, mais vital, le passage de l’unanimité à la majorité qualifiée en matière fiscale.

Premièrement, l’Union européenne aurait ainsi la capacité de réagir plus vite et plus efficacement dans un domaine où, nous le savons, les défis sont désormais globaux, où les attentes des Européens sont immenses et où le vote à l’unanimité est incontestablement un frein.

Deuxièmement, le vote à la majorité qualifiée renforcerait la légitimité démocratique des décisions fiscales prises dans l’Union européenne. Le Parlement européen – je sais que vous y êtes attachés –, serait colégislateur des intérêts de tous les Européens car vous êtes leur voix, et ils seraient ainsi mieux représentés. Enfin, le champ d’action de la politique fiscale en Europe serait élargi. J’ai parlé de biens publics: oui, nous devons absolument avoir une fiscalité de l’énergie, de la lutte contre le changement climatique de l’impôt sur les sociétés. Je continue de militer pour l’assiette commune consolidée d’impôt sur les sociétés, et pour cela, nous avons besoin du vote à la majorité qualifiée. Nous pourrons aussi poursuivre des objectifs sociaux plus larges. J’ai parlé de la protection de l’environnement, je pense aussi à la régulation des marchés financiers. J’appelle donc le Parlement européen, mais aussi les partis politiques européens qui le composent, à s’emparer de cette proposition, à faire vivre le débat, car cette réforme est aussi une façon pour votre institution, non seulement de renforcer ses pouvoirs, mais de faire entendre une voix que les États membres ont parfois du mal à écouter, celle de l’intérêt général européen. Et si demain, dans le prochain Parlement européen, il y a une majorité aussi large pour cette proposition que celle qui aujourd’hui se bat pour la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, alors ce sera un progrès considérable pour la démocratie, pour l’efficacité, et cela changera profondément, et la règle du jeu et le jeu lui-même.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident! Ich möchte zuerst den Bericht loben. Er umfasst 410 Anmerkungen und Einzelpunkte. Er ist das Ergebnis einer langjährigen Arbeit von vielen Kollegen, insbesondere der beiden Berichterstatter. Zuerst einmal: Danke, und es ist die Fortsetzung der Arbeit in TAXE, TAX2 und im Untersuchungsausschuss.

Zweitens: Das Thema Steuergerechtigkeit, fairer Steuerwettbewerb, Geldwäsche und Steuerhinterziehung muss auf der Tagesordnung des Parlaments bleiben. Es genügt nicht, dass wir jetzt eine Legislaturperiode darüber geredet haben, und am Ende versandet das alles. Deshalb ist es auch richtig – und, Herr Moscovici, Sie haben in den fünf Jahren vieles vorgelegt, ein Lob dafür. Aber Ihr letzter Vorschlag, dass das Parlament das in der Hand hat, vielleicht bei der Frage, wie wir die Einstimmigkeit überwinden: Solange die Mitgliedstaaten blockieren können – und zwar alle möglichen Staaten, auch mein sozialdemokratischer Finanzminister ist gegen die Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage und gegen die Digitalsteuer gewesen –, werden wir keine Fortschritte erreichen. Deshalb sind Appelle nicht ausreichend. Wir müssen auch die Steueroasen – und da möchte ich Ihnen widersprechen – innerhalb der EU benennen. Ich will nur zwei nennen: Das ist Luxemburg, wo die Fondserträge nicht besteuert werden, das sind die Niederlande, wo die Lizenzen nicht besteuert werden. Wenn wir darüber nicht ehrlich sind, können wir nicht weltweit als Maßstab gelten.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident! Ich bin stolz auf unsere Arbeit im Europäischen Parlament. Wir sind der Motor beim Schließen von Steuerfluchtrouten. Danke daher an die Berichterstatter!

Wenn die Mitgliedstaaten das umsetzen, was jetzt auf dem Tisch liegt, dann käme das einer Revolution in der europäischen Steuerpolitik gleich. 825 Milliarden Euro entgehen uns aufgrund von Steuerbetrug. Was könnten wir mit dieser irren Summe machen? Alle Jugendlichen könnten eine Chance auf Beschäftigung haben. Aber woran scheitert es? An den Mitgliedstaaten.

Die Einstimmigkeit in Steuerfragen muss weg! Seit bald zwei Jahren blockieren die Finanzminister, wenn es darum geht, Steuertransparenz zu zeigen. Her mit der öffentlichen Konzernsteuererklärung! Wir wollen wissen, wo große Konzerne ihre Steuer zahlen und wo nicht.

Und schließlich her mit den europaweiten Mindeststeuersätzen! Stimmen Sie alle hier im Plenarsaal morgen bei dieser Forderung mit, wenn wir über den Bericht abstimmen!

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle, on behalf of the ECR Group. – Mr President, I would like to start by thanking both co-rapporteurs and everybody who was involved in this report because steering through the House this important file, with so many amendments, was not easy.

Money laundering has been, and unfortunately remains, a big problem within countries and across the European Union, and the fight against it is still a priority. I think the report has made a good road map of what should be improved. Cooperation with Financial Intelligence Units (FIUs) and also the Golden Visas issue have already been mentioned, but still there remain some differences which in my opinion could be fixed during the plenary vote this week.

First, whereas the report appropriately condemns some banks for money laundering, it is clear that the problem is wider. My relevant amendments which noted the systemic issues of money laundering were voted down in committee and I think we can commit to this issue because it’s not only due to a few bad apples in a given year, or in a particular country or particular bank, but I think we have to understand that there are some kinds of areas in the banking sector which do some kinds of ‘pre-wash’, and some ‘main washes’ follow in other places in the European Union, unfortunately.

Second, the report suggests that the EU should speak with one voice in the Financial Action Task Force (FATF). However, it is not acknowledged that there are so many EU Member States which are not even members of FATF but they are still in, I would say, the lower league on the money wall with very different countries which are not members of the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Petr Ježek, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, from the first tax scandal of this parliamentary term, the Lux Leaks scandal, until now, the European Parliament has been the leading light in the fight against financial crime, tax evasion and tax avoidance. Throughout the work of the TAXE 2 and PANA Committees, we have consistently highlighted the issues and our recommendations for dealing with them in an effective manner. The report of the TAX3 Committee is the last example of this. It had overwhelming support in committee.

I thank the co-rapporteurs, shadows, coordinators and all other colleagues, including staff and the Secretariat. We have once again outlined our recommendations for action at EU level. The Commission has been largely responsive throughout and has come up with a number of important initiatives. However, Member States are not doing enough. The Council has consistently dragged its heels on tax issues, and it is clear that from the perspective of the EU institutions, the Council is the weakest link.

Without political will, there can be no quick progress. It is essential that the European Council discusses these issues and finds a way forward. Without this, we will be stuck on Groundhog Day. Parliament will continue to react and investigate tax crimes within the Union, but without action from EU leaders, we will remain trapped in this vicious circle. The Europeans deserve better.

 
  
MPphoto
 

  Molly Scott Cato, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, tax avoidance is so important to our citizens. It undermines public services, fuels rising inequality and undermines the social contract, so why are we failing to make faster progress? One important reason is that we have our own European tax havens – such as the UK, the Netherlands, Malta, Luxembourg and Ireland – whose governments talk tough but block the European cooperation we need to make progress.

I am proud that we now have consensus across this House to ban letterbox companies from our continent and to end the outrageous scam of buying citizenship via Golden Visas, but the Greens would go further. We would push for minimum tax rates across the Union, prevent tax avoiders from having access to public contracts and stop individual Member States from having a veto to block tax progress.

As we come to the end of this Parliament, we can feel pleased with our progress on tax. But we need the next Parliament to transfer the pressure to Member States. The health and future of our Union depends on them joining us in the battle against inequality and injustice.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Urbán Crespo, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señor presidente, con la votación de este informe concluimos el trabajo de toda una legislatura; un trabajo para tratar de establecer cuál es el fallo para que perdamos miles y miles y miles de millones por evasión y elusión fiscales.

La Unión Europea, señorías, es conocida por toda Europa por imponer la austeridad a las cuentas públicas, recortando derechos sociales, y todo ello con el mantra de que no hay dinero, de que nos tenemos que apretar el cinturón. Mientras tanto, la ciudadanía ve cómo esa misma Unión Europea que tiene capital en Luxemburgo ha facilitado la evasión fiscal de las grandes fortunas y las multinacionales y no ha emitido más que declaraciones a la hora de perseguirla. Por cada nueva legislación, se encuentra un agujero por el que el dinero se sigue escapando en cantidades astronómicas.

En este informe aparece reflejado cómo Suiza incumple normas internacionales de transparencia. ¿Cuánto tendremos que esperar hasta que la Unión imponga sanciones comerciales contra Suiza y la obligue de verdad a cooperar, al igual que el resto de paraísos fiscales? ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar hasta que la Comisión Europea señale a países miembros como Luxemburgo o Malta como guaridas fiscales? ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para que lo que decidamos en esta Cámara no sean recomendaciones sino medidas de obligado cumplimiento contra la evasión y la elusión fiscales?

Hasta que no tomemos medidas decisivas contra la sacrosanta libertad de movimiento de capitales, todo será papel mojado.

 
  
MPphoto
 

  David Coburn, on behalf of the EFDD Group. – Mr President, there is a difference between tax avoidance and tax evasion. Tax evasion is illegal and should be stopped. Tax avoidance, the limiting of tax exposure for companies and individuals, is perfectly legitimate. No one wants to pay more taxes than required. In British law, directors are obliged – obliged – to limit shareholders’ exposure to taxation. The purpose of business is to benefit the people who have worked and invested in companies, not to provide a pool of money for the excessive EU salaries and madcap social job creation schemes which do not work. Only business creates real long-term jobs, not state bureaucrats.

Britain cuts bureaucracy to help small- and medium-sized businesses to build employment, which is why our small business sector is strong and unemployment low, unlike France – ask the gilet jaunes, Mr Moscovici, they don’t seem to agree with the way France is run.

Money laundering is of course a very bad thing, but the use of terrorism, money laundering linked with terrorism, is just an excuse that is always used. It doesn’t cost money to use some of the methods that terrorists have used. This is just an excuse to interfere in people’s private affairs and interfere in business. This is why Great Britain is leaving the EU – at least I hope so if we can get rid of this prime minister, and I must apologise on her behalf, but there we are.

 
  
MPphoto
 

  Dobromir Sośnierz (NI). – Panie Przewodniczący! Tytuł tego sprawozdania powinien brzmieć: „Nie kradnij! Rząd nie znosi konkurencji”. Prawdziwe nadużycia finansowe to nie unikanie opodatkowania, tylko działalność rządów. To rządy zabierają jednym, żeby dawać drugim. To rządy drukują pieniądze, pozbawiając wartości nasze oszczędności. To rządy pozwalają na system rezerwy cząstkowej, który umożliwia bankom wielokrotne pożyczanie tych samych pieniędzy. Za każdą z tych rzeczy obywatel poszedłby siedzieć, a rządy jeszcze oczekują oklasków. To nie unikanie podatków wymaga usprawiedliwienia, to podatki wymagają usprawiedliwienia. Podatki to zabieranie przez jednych ludzi pieniędzy drugich ludzi, roszczenie sobie przez jednych prawa do dochodów drugich. To wymaga usprawiedliwienia, a nie unikanie tego. Unikanie tego jest wręcz obowiązkiem człowieka, tak aby te pieniądze nie wpadły w ręce głupich polityków, którzy je najprawdopodobniej zmarnują. W takim kontekście mówicie zawsze: zabraknie na szpitale, na szkoły. Powiedzmy o tym, że może zabraknie na wycieczki. Same wycieczki organizowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego kosztują ponad 20 mln euro. Może zabraknie na program Erasmus, dzięki któremu studenci jeżdżą sobie za pieniądze podatników z jednego miejsca w drugie. Niech na to zabraknie pieniędzy! I chwała Panu!

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE). – Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Mit diesen 410 Empfehlungen gegen Steuerflucht, Geldwäsche und Steuervermeidung, für mehr Steuergerechtigkeit und Steuerfairness legen wir das größte Paket an Forderungen auf den Tisch, das es je gab. Das zeigt: Wir wissen, was notwendig ist, und wir haben für das, was notwendig ist, auch eine breite Mehrheit im Europäischen Parlament. Wir haben die Unterstützung in der Kommission. Wir haben ein Problem: Wir haben einen Mangel an politischem Willen in den Mitgliedstaaten, den Kampf wirklich aufzunehmen. Und wir haben das Einstimmigkeitsprinzip, das hier Blockaden ermöglicht. Ich fordere daher die Mitgliedstaaten auf: Beenden Sie die Blockade! Beseitigen Sie das Einstimmigkeitserfordernis, damit wird die Digitalsteuer bekommen, damit wir eine gemeinsame Bemessungsgrundlage für Unternehmenssteuern bekommen, damit wir eine länderspezifische Steuerberichtspflicht bekommen, damit wir die Finanztransaktionssteuer bekommen, und der Grundsatz ...

(Der Präsident entzieht dem Redner das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Paul Tang (S&D). – Mr President, let me start with some words of gratitude, first of all for the report and to the rapporteurs Niedermayer and Kofod for the excellent report, but also to the Commissioner, Pierre Moscovici, who has used his five years tirelessly, taking every angle, every opportunity to put tax on the agenda and with success – so my personal deep appreciation for that.

The issue at hand, Mr President, is the growing inequality magnified by tax avoidance which allows the 1% of the rich and the big to shift the bills of schools and healthcare and other things onto the 99%; a growing inequality which is meeting growing resistance. It is time that we took our own political responsibility in the European Union. In two ways: first of all we need a structural reform of the corporate taxation system. It has been put forward by the Commission and it has been supported by the European Parliament and now we have to bring it into the international discussion in the OECD. The European Union has a united point of view which shows that apportionment of profit is a way to block the shifting of profits on paper, of shifting real activities.

Second, there is ample evidence that at least five EU Member States are tax havens in everything but name, damaging other Members in the Union, depriving them of essential tax revenues. It is time to call a spade a spade, to call Luxembourg, Ireland, the Netherlands, Cyprus and Malta EU tax havens. We are already listing tax havens outside the European Union; it is nothing more than consistent and credible that we also label the tax havens inside the European Union. Therefore, let’s take our responsibility and vote for Amendment 96 tomorrow.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  David Coburn (EFDD), blue-card question. – Thank you, Mr Tang. You’ve been seeing the riots in France, the gilets jaunes. Obviously they don’t agree with what you’re saying and quite frankly it’s not so much the rich who are getting away with lots of money, its that there’s too much money being spent by the state on crazy schemes and the working classes are not getting a fair deal and they’re not getting jobs. You need to have a free economy, a capitalist economy like the UK, in order to have jobs. It’s the only way you can create them. They have to be created by business and not by the state, and this strangulation is not going to help, is it?

 
  
MPphoto
 

  President. – Mr Coburn, was the last sentence the question?

 
  
MPphoto
 
 

  David Coburn (EFDD). – I thought it was the answer.

 
  
MPphoto
 
 

  President. – I sort of tried to detect the question in there, but never mind. Mr Tang, go ahead.

 
  
MPphoto
 

  Paul Tang (S&D), blue-card answer. – Let me give one example from the Paradise Papers: Nike, based in the Netherlands, paid 33% in tax on profits in 2007; in 2017 it was only 13%. During the crisis they saw their tax burden fall. Do you know who paid more taxes? The people that work, that just have a wage income. So yes, the yellow vests would very much support this because its the big and the rich that benefit …

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Pirkko Ruohonen-Lerner (ECR). – Arvoisa puhemies, kuluneen vuoden aikana olemme saaneet TAX3-valiokunnassa paljon uutta tietoa talousrikosten, veropetosten ja veronkierron ongelman laajuudesta.

Toimeksiantomme aikana paljastui myös Danske Bankin Viron-yksikön 200 miljardin euron rahanpesutapaus, joka on yksi suurimmista rahanpesuun liittyvistä skandaaleista. Rikollinen toiminta sai jatkuaVirossa vuosia, ja vaikuttaa siltä, että viranomaiset katselivat toimintaa läpi sormiensa. Ilmeisesti likaisenkaan rikollisen rahan alkuperä tai pankin asiakkaan tunnistaminen eivät ole kiinnostaneet pankinjohtajia silloin, kun asiakkaalla on rahaa riittävän paljon, ja tämä on hyvin huolestuttavaa.

On varmaa, että kesällä aloittavalla parlamentin pysyvällä verovaliokunnalla tulee riittämään työtä. Tästä pitävät huolen jatkuvasti julkisuuteen nousevat veroskandaalit, joista viimeisimpänä esimerkkinä on ”Troikan rahanpesula”, joka paljasti venäläisten liikemiesten junailemaa massiivista rahanpesua muun muassa Nordea-pankin kautta. Lopuksi haluan kiittää kaikkia TAX3-työhön osallistuneita kollegoja ja henkilökuntaa.

 
  
MPphoto
 

  Eva Joly (Verts/ALE). – Monsieur le Président, dans quelques semaines, je quitterai mes fonctions de députée européenne après dix années de combat contre la corruption et pour la justice fiscale.

Je quitte ce Parlement avec un mélange de satisfaction et d’amertume et avec un vœu pour l’avenir.

Ma satisfaction, c’est de voir qu’après dix ans, grâce aux lanceurs d’alertes et aux commissions d’enquête sur l’évasion fiscale et leurs remarquables rapporteurs, les demandes des Verts pour plus de transparence et de coopération fiscale sont de plus en plus partagées dans cet hémicycle. C’est la victoire de nos idées et je m’en réjouis.

Mon amertume vient du manque de volonté politique pour transformer les idées en actions pour mener à bien les indispensables réformes comme l’ACCIS ou The Country-by-Country Reporting.

Mon vœu pour l’avenir, c’est que les citoyens se saisissent de leur immense pouvoir pour rendre majoritaires ceux qui défendent l’intérêt général plutôt que les multinationales, pour que la justice fiscale soit le cœur du projet européen et qu’elle devienne enfin une…

(Le Président retire la parole à l’oratrice)

 
  
MPphoto
 

  Matt Carthy (GUE/NGL). – Mr President, the right of national parliaments to defend their country’s taxation systems and decide on their country’s taxation systems must be protected. Tax sovereignty should not be up for negotiation. But the obligation on national governments to combat corporate tax avoidance and provide for maximum tax transparency should also not be shirked. This report shows that Parliament is listening to the concerns of citizens regarding corporate messing on their tax obligations, but the question remains as to whether governments are listening?

During the TAX3 mandate we learned that, with the help of the Irish Government, Apple has created a new structure that has allowed it to avoid paying EUR 2.5 billion to the Irish revenue annually since 2015. Apple has done this by using a 100% capital allowance for intangible assets, as well as other means. It appears that Apple is breaking Irish tax law but that it has not been challenged for doing so by the Irish Government.

We believe that this amounts to selective treatment and we ask the Commission to examine whether this is illegal state aid. If we don’t tackle the issue of massive tax avoidance by huge corporations then we are damaging …

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI). – Κύριε Πρόεδρε, όλοι πλέον θα έπρεπε να μπορούν να αντιληφθούν τις εγγενείς παθογένειες της λεγόμενης ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως: Lux Leaks, Panama Papers, Paradise Papers, Football Leaks, Bahamas Leaks, Camp EX –και πόσα ακόμη οικονομικά σκάνδαλα δεν έχουν αποκαλυφθεί– δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος. Δεν μπορεί να υπάρξει ενιαία αγορά, όσο υπάρχουν διαφορετικά φορολογικά συστήματα στα κράτη μέλη. Όσο ισχύει αυτό, θα οδηγούμαστε σε νόμιμη φοροαποφυγή προς όφελος των μεγάλων εταιρειών και γενικά όσων διαθέτουν τα χρήματα και τα μέσα για κάτι τέτοιο. Όμως η παράδοση της φορολογικής εξουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνιστούσε ουσιαστικά κατάργηση των εθνικών κρατών και κάτι τέτοιο για εμάς είναι ανεπίτρεπτο. Επιπλέον, ποτέ οι λαοί της Ευρώπης δεν έχουν ερωτηθεί αν το επιθυμούν αυτό. Τέλος, όσον αφορά τη δυνατότητα ελέγχου εκ μέρους του Ευρωκοινοβουλίου, είμαστε σύμφωνοι και υποστηρίζουμε την παραχώρηση τέτοιων δικαιωμάτων. Το μόνο άμεσα εκλεγμένο όργανο της Ενώσεως είναι εκείνο το οποίο διαθέτει νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο.

Με την ευκαιρία της εθνικής επετείου της επαναστάσεως του 1821 να ευχηθώ σε όλους τους Έλληνες: Χρόνια Πολλά και Ζήτω το Έθνος!

 
  
MPphoto
 

  Anne Sander (PPE). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, le travail mené dans le cadre de la commission TAX3 est un signe fort avant les élections européennes. Il témoigne d’une volonté forte et de l’ambition des députés européens de lutter contre le blanchiment, l’évasion fiscale et l’ensemble des scandales financiers. Mais la balle est maintenant dans le camp des États membres et il est important qu’ils fassent preuve d’une ambition politique beaucoup plus importante lors de la prochaine mandature et que les propositions du Parlement puissent servir de base aux prochaines actions.

Parmi les chantiers qui se trouvent devant nous, nous devons mettre l’accent sur l’harmonisation de la base fiscale des entreprises, la lutte contre la fraude à la TVA et la fiscalité des entreprises du numérique. Mais, surtout, les États membres doivent prendre leurs responsabilités et il est essentiel que nous puissions passer à la majorité qualifiée sur les sujets liés à la fiscalité. C’est la seule condition pour avoir plus de justice fiscale.

 
  
MPphoto
 

  Alfred Sant (S&D). – Mr President, reports on measures to combat tax abuses need to be factual, focused and clear on the causes of abuse and the remedies. On such grounds, regretfully, this report is fundamentally flawed. Unfortunately, it takes on board at face value mere allegations and suspicions. Disparate elements of financial statecraft get associated with tenuous unsubstantiated links to incipient crime. Worse, a bias against smaller states in the commercial institutions is palpable.

So the experience of Pilatus Bank in Malta is highlighted. That of Deutsche Bank in Germany – though of much greater concern – is ignored. Meanwhile, financial services professionals are considered like criminals in waiting. Throughout, a one size fits all approach is adopted. The thrust of discourse follows an agenda that promotes tax harmonisation. This disregards the fact that tax flexibility is the only remaining competitive tool for small peripheral economies in the single market. Obviously, the report had to take political considerations into account. Here, however, there have been pushed close to the limit of what I would regretfully call ‘tax populism’. I repeat, this report is fundamentally flawed.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D), blue-card question. – I totally disagree with you Mr Sant and I want to ask you, what have you done to prevent your country, Malta, from being indeed a tax haven that puts in question the fight against organised crime, not only financial crime but including terrorism in the EU? What have you done to prevent e-gambling, crypto-currencies, the corruption that was exposed in the Panama Papers, the two members of your government that are still in government despite being totally exposed in the Panama Papers? Please tell us, what have you done to prevent that?

 
  
MPphoto
 

  Alfred Sant (S&D), blue-card answer. – All I need to do is repeat what I just read. Unfortunately, the report – which Madam Gomes will have read – takes on board at face value mere allegations and suspicions. Disparate elements of financial statecraft get associated in her mind, in her world view, with tenuous unsubstantiated links to incipient crime. This is not the way for a serious parliamentarian to move forward.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold (Verts/ALE). – Herr Präsident! Wir haben in den letzten fünf Jahren hier in vier verschiedenen Sonder- und Untersuchungsausschüssen den Bereich der Steuerkriminalität und auch der Geldwäsche aufgearbeitet. In der Folge gab es in diesen fünf Jahren mehr Fortschritte im Kampf gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität als in den letzten zwanzig Jahren davor in der Europäischen Union.

Doch wichtige Vorschläge der Europäischen Kommission sind jetzt im Rat der Mitgliedstaaten blockiert. Mich ärgert es unsäglich, dass die große Koalition in Deutschland auch daran mitwirkt, eine europäische Digitalsteuer und eine verbindliche Steuertransparenz über die Steuerzahlungen der Großunternehmen im Rat der Mitgliedstaaten zu blockieren. Es wird Zeit, dass diese Blockade gegen die Steuergerechtigkeit endlich ein Ende findet, und das muss auch Thema in diesem Wahlkampf werden. Man kann nicht von Steuergerechtigkeit hier im Europäischen Parlament reden und dann in den gleichen Parteifamilien von Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberalen im Rat der Mitgliedstaaten diese Vorschläge blockieren.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann (PPE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Auch ich war Mitglied in den drei TAXE-Ausschüssen und im Untersuchungsausschuss zu den Panama Papers, und ich bin froh über das, was die Whistleblower und vor allem die Journalisten in unheimlich akribischer Arbeit geliefert haben. Meine Frage ist aber: Warum haben die Mitgliedstaaten selbst, die unterschiedlichen Finanzminister, sich so wenig bewegt? Das hat weniger mit Parteibuchromantik zu tun, sondern mit der Frage, warum sie nicht gesagt haben: Wir werden dafür sorgen, dass wir endlich diese Möglichkeit, dass das alles in den Mitgliedstaaten entschieden wird, verändern, und das muss auf europäischer Ebene stattfinden.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold (Verts/ALE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Kollege Mann! Ich würde erst einmal gern sagen, dass ich es sehr bedaure, dass Sie dem Parlament bald nicht mehr angehören werden. Ich habe Sie hier immer als verlässliche Bank für europäische Kooperation geschätzt. Das möchte ich erst einmal persönlich sagen.

Das Zweite: Warum machen die Mitgliedstaaten das nicht? Es gibt kleine Staaten, die ein wirtschaftliches Interesse daran haben, dass Gewinne, die anderswo erwirtschaftet wurden, bei ihnen versteuert werden, und zwar niedrig versteuert. Das schadet dem Binnenmarkt als Ganzem und ist inakzeptabel. Zum anderen ist es so, dass auch ein gewisses Maß Ideologie dazugehört. Als wir hier angefangen haben mit der Arbeit, haben viele noch das Lied vom Steuerwettbewerb gesungen ...

(Der Präsident entzieht dem Redner das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Martin Schirdewan (GUE/NGL). – Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Die Steuerskandale der letzten Jahre haben verdeutlicht, mit welch ungebremster Fantasie und teilweise auch krimineller Energie Konzerne, Banken und Vermögende Steuerflucht begehen, Steuervermeidung betreiben und auch vor offenem Steuerraub nicht zurückschrecken. Dadurch entgehen den europäischen Staaten jährlich hunderte Milliarden Euro – das ist bereits erwähnt worden –, die in der Bildung fehlen, in der Gesundheit oder in der öffentlichen Daseinsvorsorge.

Die Europäerinnen und Europäer wollen Steuergerechtigkeit, und dafür brauchen wir dringend ein Parlament, das über entsprechend starke demokratische Werkzeuge und Instrumente im Kampf eben für diese Steuergerechtigkeit verfügt. Und deshalb braucht es auch hier einen ständigen Unterausschuss in diesem Haus, der sich mit Steuerflucht und Finanzkriminalität befasst.

Aber es braucht vor allem den politischen Willen für Mindeststeuern für Unternehmen, für einen starken Schutz von Whistleblowern und eine umfassende öffentliche länderspezifische Berichterstattung, um Steuerflucht effektiv zu unterbinden.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  President. – Colleagues, the request I just got from Mr Sośnierz will be the last blue—card request I am able to take, for time reasons. A number of you have also requested the floor under the catch—the—eye procedure.

 
  
MPphoto
 

  Dobromir Sośnierz (NI), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Powiedział Pan o sprawiedliwości podatkowej. Jest tylko jeden sprawiedliwy system: kiedy ja zatrzymuję to, co ja zarobiłem, a Pan zatrzymuje to, co Pan zarobił. Dlaczego Pan uważa, że ma prawo zaglądać do cudzych portfeli i sprawdzać, ile kto zarobił i to opodatkowywać?

 
  
MPphoto
 

  Martin Schirdewan (GUE/NGL), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Werter Kollege! Natürlich ist Steuergerechtigkeit ein Begriff, den Sie anders bewerten als ich. Aber mir geht es zunächst einmal darum, dass Unternehmen nicht weiter die Steuern senken können, und zwar auf Kosten der Allgemeinheit in Europa. Mir geht es darum, dass endlich effektive Mindeststeuersätze in Europa greifen, die verhindern, dass die öffentliche Daseinsvorsorge immer weiter ausgehöhlt wird. Denn zur Steuergerechtigkeit gehört insgesamt auch, dass wir endlich wieder zu einer gerechten Entwicklungschance für alle Europäerinnen und Europäer in der europäischen Gesellschaft, in den Mitgliedstaaten gelangen.

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE). – Señor presidente, señor comisario, señorías, quisiera, en primer lugar, agradecer el trabajo realizado por los coponentes, que después de escuchar a comisarios —como el comisario Moskovitz, el comisario competente, que nos acompaña hoy—, ministros, empresarios y expertos, han formulado una serie de recomendaciones a nivel nacional, europeo e internacional para luchar contra el fraude fiscal, para luchar también y simplificar la fiscalidad de las empresas, para luchar contra el blanqueo de capitales y reforzar dos ámbitos que son particularmente oportunos en este momento y que no han sido objeto de la acción de otras comisiones anteriores. Me refiero a la fiscalidad digital y también al fraude sobre el impuesto relativo al valor añadido.

Hay un punto que me interesa destacar, señor presidente, y es que la cooperación entre los Estados miembros en este ámbito ha sido sorprendentemente ineficaz. El texto dice que esta cooperación ha sido deficiente, disfuncional y lenta. Creo que tenemos que tomarnos en serio esta materia: las cifras son astronómicas y, como ha dicho el comisario, tenemos que luchar decididamente desde el punto de vista de la cooperación entre la Comisión y los Estados miembros.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). – Senhor Presidente, este relatório expõe a Europa que não queremos, a que consente paraísos fiscais no Luxemburgo, Holanda, Chipre, Malta, Irlanda e buracões para lavar dinheiro da City of London até à Madeira. A dos governos que prostituem a União Europeia, vendendo vistos gold a cleptocratas e criminosos do mundo inteiro. A dos governos que fazem aumentos brutais de impostos sobre os cidadãos para canalizar milhares de milhões para bancos, explicando que não há dinheiro para escolas, hospitais, serviços públicos, enquanto deixam as grandes multinacionais e grandes fortunas beneficiar de amnistias fiscais e apagões fiscais, como aconteceu no meu país, com a bênção da Troika. A dos ministros no Eurogrupo, que prosseguem na corrida para o fundo na selva e na injustiça fiscal, deixando as grandes empresas tecnológicas continuar a não pagar impostos e organizações criminais, incluindo terroristas, continuando a beneficiar da fraude carrossel no IVA.

Os cidadãos exigem uma União de direito, que assegure equidade fiscal, concorrência leal no mercado interno, sem tax dumping, com combate eficaz à fraude fiscal, ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Uma Europa que aplique o CCCTB e impostos sobre transações financeiras, sobre as plataformas tecnológicas, sobre empresas poluentes que reforcem o orçamento europeu e os orçamentos nacionais.

 
  
MPphoto
 

  David Casa (PPE). – Xogħolna hawn hu li niddefendu liċ-ċittadini tagħna. Għalhekk dejjem inkun jiena l-ewwel wieħed kontra l-abbuż tal-poter. U ma naċċetta qatt illi jkun hemm korruzzjoni, serq mill-poplu u mill-ogħla livellijiet tal-Gvernijiet, huma min huma. L-interessi tan-nies għandhom jiġu l-ewwel. Għandhom jiġu l-ewwel dejjem. Aħna hawn irridu nkunu t-tarka tan-nies u għalhekk fuq dawn l-aspetti, dan ir-rapport huwa tajjeb ħafna. Imma mbagħad irridu nkunu konsistenti. Il-proposti li ġejjin mix-xelug fuq it-tassazzjoni ma jgħoddux għal numru ta’ pajjiżi Membri, ma jgħoddux għaċ-ċittadini li nirrappreżenta jien. Ma nistgħu qatt naċċettaw li jkun hawn proposti li għandhom għan wieħed: li jorbtulna jdejna ta’ kif niddeċiedu fuq is-sistemi tat-taxxi tagħna. Jien niġġieled kontra l-korruzzjoni lejl u nhar imma bl-istess enerġija nixtieq niġġieled kontra proposti li jkollhom effett negattiv fuq l-impjiegi f’numru ta’ pajjiżi, inkluż Malta u Għawdex. Ili niddefendi s-sovranità għal ħmistax-il sena fis-sistema tat-taxxi u hekk se nibqa’ nagħmel.

 
  
MPphoto
 

  Peter Simon (S&D). – Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar Moscovici, liebe Kolleginnen und Kollegen! Fünf Jahre habe ich jetzt die sozialdemokratische Fraktion in den Sonderuntersuchungsausschüssen TAXE, TAX2 und TAX3 und im Untersuchungsausschuss zu den Panama Papers hier im Hause geleitet. Es war eine gute Zeit. Wir sind in vielen Bereichen regulatorisch weiter vorangekommen, und wir sind es insbesondere, weil wir mit Kommissar Moscovici auf Seiten der EU-Kommission einen kongenialen Partner hatten, der hier mit uns gemeinsam fest an einem Strang gezogen hat für mehr Steuergerechtigkeit in Europa, für eine wahrhafte Bekämpfung von Geldwäsche. Wenn wir unsere eigene Arbeit aber für die Zukunft aufstellen, so ist es ist wichtig, dass wir die im Bericht des TAX3-Ausschusses bereits enthaltene Forderung nach ständigen Strukturen hier im Plenum noch einmal verschärfen. Meine Fraktion hat dazu einen Änderungsantrag eingereicht. Es muss klar sein, dass wir hier ausschussübergreifend zusammenarbeiten, weil wir alle einen anderen Blick auf die Dinge werfen. Jemand, der im Ausschuss für Wirtschaft und Währung arbeitet, hat einen anderen Blick auf die Dinge als beispielsweise Ana Gomes aus dem LIBE-Ausschuss. Ich bitte alle ...

(Der Präsident entzieht dem Redner das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Brian Hayes (PPE). – Mr President, it was said in this debate already that we are a community of law and the law of the Treaties is clear in respect of the requirement of unanimity when it comes to taxation matters. That’s deliberately put into the treaties to ensure that smaller Member States are not disadvantaged as a consequence of bigger Member States who have bigger domestic populations and a bigger capacity to get tax in.

On the second point, I reject the idea that no progress has been made. We have made progress on the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) base erosion and profit shifting process (BEPS). We’ve made progress on country-by-country reporting. We’ve made progress when it comes to clear obligations of tax authorities. We’ve made progress on the Fourth EU Anti-Money Laundering Directive (AMLD 4) but the truth of the matter is, there is no majority, sufficient unanimous majority, in the Council for a financial transaction tax, for a digital tax, or for a common consolidated corporate tax base (CCCTB). That is the reality that we face.

I think another tactic has to be employed – a new tactic by the Commission where they would benchmark the best practices that are available through the country-specific recommendations, that they would benchmark the best practices and measure those practices and do it in an annual report. That’s the way to make progress.

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Емил Радев (PPE). – г-н Председател, скандалите в последните години, като Панамските досиета, Досиетата от Люксембург, случаите на милиарди евро, изпрани през редица европейски банки, доказаха, че въпреки строгите правила на Европейския съюз, още много следва да се направи, за да стане борбата срещу укриването и избягването на данъци и срещу изпирането на пари по-ефективна.

Докладът на Специалната комисия ТАКС 3, който обсъждаме днес, съдържа редица препоръки в тази насока, включително някои изключително смели предложения, като създаването на Европейска финансова полиция.

Имайки предвид трансграничния характер на укриването на данъци и на изпирането на пари, недопустимо е държавите членки да отказват да споделят информация. Културата на тайнственост следва да бъде заменена с култура на обмен на данни и информация.

Радвам се, че с Директивата за обмен на финансова информация, която договорих по-рано тази година, бяха положени основните на едно по-силно сътрудничество в рамките на Европейския съюз между звената за финансово разузнаване. Надявам се, при следващ преглед на законодателството, обменът на информация да бъде вече задължителен и то в конкретно определени срокове. Това е нужно не само в името на европейската сигурност, но и с оглед проследяването потока на мръсни пари, тяхното спиране и ... (председателят прекъсва оратора)

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Panie Przewodniczący! Nie chciałbym, aby odniesiono wrażenie, że jest dobrze, bo przygotowaliśmy określony akt prawny. Chcę raczej zauważyć, że zarówno podczas debaty, jak i prac nad tym dokumentem więcej było rozmaitych utyskiwań niż pozytywnych ocen. Zwrócę uwagę na trzy problemy, które zostały już szeroko opisane. Po pierwsze, złote wizy i związany z nimi wielki problem. Po drugie, procedury wdrażania, które są zbyt wolne i zawodne. Po trzecie, luki prawne i europejskie raje podatkowe. Mówię o tym, bo nie wierzę w prostą moc sprawczą samych aktów i samej biurokracji. Bardzo istotne jest, aby wykazać się tu konsekwencją i starać się doprowadzać do takich porozumień, które będą w końcu skuteczne.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale ci consegna una relazione conclusiva senza compromessi: l'Europa ha un grave problema di riciclaggio di denaro e frode fiscale.

Gli Stati membri dell'Unione non hanno fatto abbastanza per colmare le lacune sulle norme fiscali: anzi, molti governi hanno manifestato una mancanza di volontà nel contrastare l'elusione fiscale e i crimini finanziari, bloccando norme che puntavano a una base imponibile comune e a un prelievo digitale.

La stessa Commissione europea ha evitato di proporre una riforma che avrebbe messo fine al potere di veto dei governi in materia fiscale, cosicché ben sette Stati membri, Lussemburgo, Belgio, Cipro, Ungheria, Irlanda, Malta e Paesi Bassi, agiscono di fatto come paradisi fiscali e questa è una situazione che non può durare oltre.

Europol ha poteri troppo limitati: al momento coordina, per lo più, il lavoro delle forze nazionali, quando queste sono disposte a collaborare. È necessaria una forza di polizia finanziaria europea, dotata di poteri investigativi.

 
  
MPphoto
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D). – Señor presidente, señorías, yo creo que el Parlamento ha hecho un buen trabajo en esta materia. También lo ha hecho el señor Moscovici. Creo que hay una alarma social enorme en toda la Unión Europea sobre la evasión fiscal y también sobre lo que pasa internamente en la propia Unión Europea.

Hay dos cosas que creo que tenemos que denunciar. En primer lugar, yo creo que la cooperación entre Estados no es suficiente. Sinceramente, creo que tenemos que evitar que los Estados entre sí se estén haciendo daño fiscal. Hay Estados que se están aprovechando de una manera absolutamente vergonzosa de ventajas fiscales que dan a las empresas, en perjuicio de otros países. Esto hay que pararlo. Creo que un mercado único e integrado no permite esto.

Y, en segundo lugar —como bien se ha dicho— la regla de la unanimidad. La unanimidad acaba siendo un derecho de veto de los países que no quieren poner coto a esta situación. Y esto tenemos que pararlo con las cláusulas pasarela, pero estas también reclaman que haya un acuerdo del propio Consejo. Por eso hay que trabajar incluso en la reforma de los Tratados.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Poštovani predsjedavajući, nije pitanje trebamo li se boriti protiv financijskog kriminala, utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza, nego kako to najučinkovitije činiti, a da pritom ne narušimo ulagačku klimu i ne stvorimo previše represivno okruženje koje potiče sivu ekonomiju.

Ovo izvješće, kao mnoga druga dosad, preporučuje osnivanje novih nadnacionalnih tijela, što smatram nepotrebnim budući da smo trenutno daleko od najviše moguće razine suradnje nacionalnih tijela pa ne znamo predstavljaju li nova tijela dodanu vrijednost ili samo teret. Idemo prvo poraditi na boljoj suradnji pa ćemo vidjeti dalje.

Poziv na harmonizaciju poreznih stopa, konkretno PDV-a, također je nešto što ne mogu podržati. Pojednostavljenje poreznih sustava umjesto ujednačavanja na razini EU-a bilo bi puno korisnije jer bi se, osim otežavanja prijevara, pozitivno utjecalo na gospodarski rast, otvaranje poslova i ulagačku klimu u Europi.

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). – Mr President, unlike most of us, some big business leaders don’t believe they should pay their fair share in taxes. This report highlights the scale and the international dimension of the problem. It’s disappointing, therefore, to see Theresa May otherwise engaged with Tory Brexit at a time when the European Union is showing leadership in tackling financial crime. My constituents are tired of abusive business practices. They’ve left our public purse depleted and pushed our public services to breaking point. As with austerity measures, the effects of financial crime are felt most acutely by the poorest and most vulnerable in our society. But the Conservative Party have always looked out for their own, the bankers, big business, those who already have and want more. We should therefore see Brexit for what it is – a project by the Right for the Right. An opportunity for them to turn the UK into an offshore tax haven, where the offer of deregulation fires the starting pistol on a rapid race to the bottom.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Señor presidente, es evidente que el informe recoge muchas de las medidas en materia de lucha contra el fraude y la elusión fiscales que hemos trabajado en este Parlamento. Creo que ha sido una legislatura donde se han hecho avances. Ahora necesitamos que el Consejo desbloquee muchas de las cosas que le hemos mandado y, particularmente, el establecimiento de una base común imponible del impuesto de sociedades, que sería la piedra angular para realmente avanzar hacia la justicia fiscal en la Unión Europea.

Tengo que decir que el informe, mañana, va a señalar algunas cuestiones también muy importantes, como por ejemplo la eliminación de los visados de oro; también señalará y denunciará esa tendencia, muy negativa, de ir rebajando constantemente los tipos nominales del impuesto de sociedades en muchos países. Parece que algunos no se enteran de los efectos de esta tendencia mayoritaria en Europa —el señor Pablo Casado quiere proponer que en España el tipo nominal del impuesto de sociedades baje por debajo del 20 %—. Esto es algo que va totalmente en contra de la tendencia mayoritaria en esta Cámara, y yo me alegro. Por ello, espero que mañana este informe salga aprobado con una amplia mayoría.

 
  
MPphoto
 

  Monika Beňová (S&D). – Vážený pán predsedajúci. Daňové úniky, finančné podvody či daňové raje majú veľmi negatívny vplyv, aj iný ako finančný, a to je vplyv na našu spoločnosť a na nárast extrémizmu. Enormný rast rozdielov medzi malým počtom veľmi bohatých ľudí, reprezentujúcich spravidla globálne korporácie, využívajúce všetky tieto tri nástroje alebo aspekty, ktorých každoročné zisky prezentované v médiách sú v príkrom nepomere s prepadom kvality života strednej triedy a s nárastom chudoby v Európskej únii, je neakceptovateľný. V súčasnosti však máme veľmi efektívne dva nástroje, ktoré by sme mohli presadiť. V prvom rade je to zákaz participácie na finančných zdrojoch Európskej únie, ako v ideálnom prípade aj členských štátov a na ich rozpočtoch, pre všetky schránkové firmy a firmy domicilované v tzv. daňových rajoch. A ten druhý nástroj je jasná európska daňová politika, ktorá neumožní výhody pre veľké korporácie a pre daňové úniky zo strany jednotlivých členských štátov.

 
  
MPphoto
 

  Jordi Solé (Verts/ALE). – Mr President, we in the Greens/EFA Group are fully committed to tax justice and the fight against tax evasion and avoidance, and thus we see the TAX3 report as a basically good report. But despite Parliament’s commitment, the reality is that still a lot has to be done to achieve fair and transparent tax systems across the EU.

This flawed reality means, for instance, Member States facilitating aggressive tax planning or schemes that straightaway make them tax havens on a race to the bottom when it comes to corporate tax rates that undermine revenues and damage the public interest, or the lack of political will amongst too many Member States to deliver on key tax legislation, such as the common consolidated tax base, the taxation of digital services or public country-by-country reporting.

We need results in this very important matter. We need to avoid the unanimity rule in the Council and move towards qualified majority, finally engaging this Parliament not as an opinion give, but as a co—legislator.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, le rapport que nous allons adopter apporte une touche finale à un travail conséquent, cohérent et constant de ce Parlement au cours de ce mandat, à la fois sous l’impulsion de l’opinion publique mais aussi aiguillonné par plusieurs scandales qui ont émaillé ce mandat.

Il constitue aussi, sans doute, une feuille de route pour le prochain Parlement européen tant il contient de recommandations utiles, y compris celle que nous espérons inscrire de la création d’une sous-commission permanente. Il permet de déboucher sur des accords, l’interdiction ou l’appel à l’interdiction des visas dorés ou la félicitation de ce qui est arrivé en termes de coordination de la lutte contre le blanchiment d’argent en Europe.

Mais il faut aussi mieux balayer à l’intérieur de l’Union européenne et, comme d’autres l’ont dit avant moi, nous devons appeler un chat, un chat. Il y a des pays dans l’Union européenne qui constituent des paradis fiscaux. Nous devons regarder cette réalité en face. De la même manière, nous devons aller vers un impôt sur les sociétés, avec un taux minimum de…

(Le Président retire la parole à l’oratrice)

 
  
MPphoto
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL). – Senhor Presidente, a fraude e a evasão fiscal representam na União Europeia um bilião de euros. Em Portugal são dez mil milhões de euros que deixam de entrar para os cofres do Estado, a totalidade do orçamento da saúde e da educação. Mas, deste montante, 20%, cerca de dois mil milhões de euros, é fraude do IVA, ora justamente o único imposto que está harmonizado dentro da União Europeia. E, portanto, deixemo-nos de falsos pretextos: há muito a fazer para lá da harmonização fiscal.

Os paraísos fiscais, a transferência de lucros para os paraísos fiscais, a transparência, a troca automática de informação, e temos que questionar, também, esta vaca sagrada da União Europeia que é a liberdade total de circulação dos capitais, porque a verdade, e poucos o admitem, mas a fraude fiscal ou o planeamento fiscal agressivo é indissociável do sistema capitalista e exprime o domínio de classe das multinacionais sobre o poder político.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Pierre Moscovici, membre de la Commission. – Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, merci pour ces échanges dynamiques, ces nombreuses remarques qui témoignent de votre intérêt, et plus que de votre intérêt, de votre implication sur ces sujets.

Je crois que nous pouvons être fiers collectivement des progrès que nous avons réalisés pour renforcer la justice fiscale dans l’Union européenne. Depuis 2014, nous avons réussi à faire adopter 14  propositions, dont 8 contre la fraude et l’évasion fiscale, malgré le verrou de l’unanimité. C’est plus que ces vingt dernières années et je pense que nous n’avons pas à rougir de cela.

Mais, parmi les combats qui nous restent – car il en reste beaucoup, comme votre rapport est très riche et comme beaucoup de parlementaires, je voudrais défendre plusieurs idées que je soumets à la sagacité de ceux qui nous succéderont.

D’abord, de couper les schémas de transfert entre entreprises au sein du marché intérieur à travers une clause anti-abus que je crois tout à fait nécessaire. Ensuite, l’idée d’une fiscalité minimale dans les discussions au sein de l’OCDE me paraît, bien sûr, devoir être étudiée mais aussi être défendue.

Évidemment, nous devons continuer à militer pour plus de transparence dans les schémas fiscaux des États membres – que nous les appelions paradis fiscaux ou pas, mais la cause de la transparence s’applique à tous. Il ne doit plus rester de trous noirs fiscaux ou de pays qui puissent être suspectés de pratiques trop favorables à l’optimisation fiscale.

Nous devons promouvoir évidemment une fiscalité qui soit juste et transparente pour les entreprises. Pour moi, cela passe naturellement par l’assiette commune consolidée d’impôt sur les sociétés, sur laquelle Paul Tang et Alain Lamassoure ont travaillé de manière remarquable au cours de ce mandat.

Nous devons continuer la réforme de la TVA pour pouvoir mettre fin à la fraude massive qui la concerne. Pour la seule TVA extraterritoriale, entre les frontières, c’est 50 milliards d’euros qui sont concernés, dont nous pourrions aisément faire 40 milliards d’économies par an.

Enfin, nous devons lutter contre la planification agressive entre États membres. C’est une cause tout à fait importante.

Tout ceci demandera de la détermination, de l’ambition, de la combativité de votre part et de la nôtre, mais aussi un changement de règle. C’est pourquoi nous devons absolument porter le débat sur le passage du vote à la majorité qualifiée. Encore une fois, ce n’est pas qu’un changement de règle, c’est ce qui permet profondément de changer de monde, de changer d’air et d’être capable enfin de saisir la réalité de la fiscalité d’aujourd’hui. C’est ce qui nous permettra aussi d’avoir une capacité d’attractivité dans le monde, car nous nous affaiblissons si nous ne sommes pas capables de créer ensemble cette souveraineté fiscale.

Pour moi, cela doit devenir un thème central de la campagne des élections européennes. Je compte sur chacune et chacun d’entre vous pour défendre cette solution. Je le ferai à ma place. J’ai noté d’ailleurs qu’elle était défendue sur beaucoup de bancs de la gauche à la droite. Je suis réaliste, je sais bien qu’il faudra du temps pour faire adopter cette proposition car nous avons, malheureusement, le devoir de requérir l’unanimité pour passer de l’unanimité à la majorité qualifiée. Aujourd’hui, elle est loin d’être réunie parmi les ministres des finances qui en ont parlé pour la première fois dans un conseil Ecofin. Ils en reparleront dans les semaines qui viennent sous la présidence roumaine. En tout cas, je le souhaite ardemment, je le demande ici à cette tribune, dans cet hémicycle. J’ai constaté des réticences ou des résistances. Pour les vaincre, il faut la pression d’un Parlement, un Parlement qui représente un peuple et c’est la raison pour laquelle c’est tout à fait fondamental que nous puissions nous positionner sous le regard des citoyens européens et peser sur les États membres. Plusieurs d’entre vous ont noté leur responsabilité, je partage ce point de vue.

Quoi qu’il en soit, la Commission et le Parlement européen devront continuer à se battre côte à côte pour promouvoir la justice fiscale dans la campagne à venir et au-delà de cette campagne. Ils vont être offensifs et inciter tous les partis à s’emparer de cette problématique, les pousser à en faire un sujet central de leur programme pour l’Europe de demain, pour nous assurer que c’est un combat commun pour la justice fiscale qui puisse se poursuivre à l’avenir, notamment dans la prochaine mandature.

Mais, puisque ce sera sûrement – je le dis – ma dernière intervention, en tout cas sur ce thème, dans cette mandature car je serai encore là pour la prochaine ou pour le début de la prochaine, je veux dire ma conviction, après près de cinq années passées avec vous, qu’il s’agit d’un sujet qui rassemble, qui est un des sujets fédérateurs de l’idée de l’Europe pour demain. C’est vrai qu’il y a toujours eu des expressions de sensibilités diverses, une très large majorité, très large, qui s’exprime dans le soutien à vos rapports pour militer pour cette cause. Cette cause est devenue celle des Européens. Elle est celle qui nous unit et qui nous réunit.

Pour finir, je veux remercier encore le Parlement européen pour le formidable travail qu’il a fait pour faire avancer à nos côtés, avec nous, cette grande cause de la transparence, de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale. Nous avons fait beaucoup. Beaucoup reste à faire. C’est un combat qui doit continuer et nous le continuerons ensemble.

 
  
MPphoto
 

  Jeppe Kofod, Rapporteur. – Mr President, allow me first to thank all my colleagues for this very, very good and important debate and support for the report, and especially to thank Mr Niedermayer, my co-rapporteur, and all of the Members of the TAX3 committee and previous committees that worked so hard on tax issues and also financial crimes and money laundering. I also want to thank the Commission in particular, and now also Commissioner Moscovici but also Commissioner Jourová who is here. Thank you so much. We worked very closely with you on anti-money laundering, but also on tax, of course. On taxation, I want to say that we managed to get 14 new pieces of legislation through this term, but I think we have much more to do when it comes to fair taxation.

Commissioner Moscovici, you are absolutely right. I think Europe has to show the way for a 21st-century corporate tax system that is fair to citizens, fair to Member States, and of course fair to businesses. I heard in the debate today from Mr Coburn that this is the punishment of big corporations, but the Commission itself revealed that small- and medium-sized enterprises have a tax burden 30% higher than multinational corporations, so if we want to ensure fairness and equal competition we need to do something about big corporations tax dodging.

I always wanted to say that during our work we saw that if you are rich enough, or if you are a rich enough and big enough company, you put yourself above the law and the spirit of the law. I think that type of behaviour should not be tolerated. I think we in Parliament, as representatives of the people of Europe, should take a hard stance against the big corporations or ultra-rich people that we saw in the Panama Papers that were not only putting themselves before tax laws, but also before laws as such.

So colleagues, I want to say thank you. I look forward to the vote tomorrow, but I think we have only just started our work. In the new Parliament we need to implement and hold our governments, our executive authorities, accountable for what we have done here, so thank you very much.

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed.

The vote will take place on Tuesday, 26 March 2019.

Written statements (Rule 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. – L'evasione fiscale, l'elusione fiscale ed i reati finanziari, causano gravi conseguenze sul bilancio europeo, sottraendo indebitamente risorse destinate ad offrire servizi ai cittadini. Inoltre i reati finanziari e il riciclaggio, oltre a privare gli Stati di entrate fiscali, alterano la leale concorrenza tra imprese, e vengono talvolta sfruttati dalle reti terroriste e dai gruppi della criminalità organizzata per finanziare le proprie attività illecite. Ritengo quindi che per contrastare queste gravi minacce, gli Stati membri debbano rafforzare ulteriormente lo scambio d'informazioni tra autorità nazionali, oltre a dare piena attuazione alle vigenti direttive europee antiriciclaggio. In effetti, oggigiorno, l'evoluzione tecnologica facilita la mobilità dei capitali consentendo di spostare ingenti somme di denaro da un paese all'altro, in tempi brevissimi. Per tale motivo ritengo sia essenziale rafforzare la cooperazione tra FIU nazionali e autorità di contrasto, istituendo una FIU europea, incaricata di coordinare il flusso informativo. Nell'ottica di un rafforzamento dell'attività di supervisione a livello europeo, ritengo inoltre opportuno ampliare i poteri dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) in materia di lotta al riciclaggio di denaro, ed inoltre istituire una vera e propria polizia finanziaria dotata di capacità d'indagine in seno all'agenzia Europol.

 
Τελευταία ενημέρωση: 5 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου