Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 25 март 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Искане за защита на имунитет: вж. протокола
 6.Съобщение на председателството: вж. протокола
 7.Поправки (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 8.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 9.Внасяне на документи: вж. протокола
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 11.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне): вж. протокола
 12.Ред на работа
 13.Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (разискване)
 14.Положението с принципите на правовата държава и борбата с корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия (разискване)
 15.Преустановяване на сезонните промени на часовото време (разискване)
 16.Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия - Вътрешния пазар на електроенергия - Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия - Готовност за посрещане на риска в електроенергийния сектор (разискване)
 17.Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите (разискване)
 18.Последни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ (разискване)
 19.Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри (разискване)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 22.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (509 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2729 kb)
Последно осъвременяване: 5 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност