Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 25. marts 2019 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Anmodning om beskyttelse af immunitet: se protokollen
 6.Meddelelse fra formanden: se protokollen
 7.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 8.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 9.Modtagne dokumenter: se protokollen
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 11.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtagne dokumenter): se protokollen
 12.Arbejdsplan
 13.Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse (forhandling)
 14.Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet (forhandling)
 15.Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger (forhandling)
 16.Fælles regler for det indre marked for elektricitet - Indre marked for elektricitet - Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder - Risikoberedskab i elsektoren (forhandling)
 17.Adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser (forhandling)
 18.Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen (forhandling)
 19.Mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre (forhandling)
 20.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 21.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 22.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (509 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2729 kb)
Seneste opdatering: 5. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik