Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 25. märts 2019 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Puutumatuse kaitsmise taotlus (vt protokoll)
 6.Presidentuuri teatis (vt protokoll)
 7.Parandused (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 8.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 9.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 11.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine) (vt protokoll)
 12.Tööplaan
 13.Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta (arutelu)
 14.Õigusriigi ja korruptsioonivastase võitluse olukord ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias (arutelu)
 15.Aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine (arutelu)
 16.Elektrienergia siseturu ühiseeskirjad - Elektrienergia siseturg - Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet - Ohuvalmidus elektrisektoris (arutelu)
 17.Tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagid (arutelu)
 18.Dieselgate’i skandaaliga seotud muutused viimasel ajal (arutelu)
 19.Rehvide kütusesäästlikkus ja muud olulised näitajad (arutelu)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 22.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (509 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2729 kb)
Viimane päevakajastamine: 5. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika