Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 25 marca 2019 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Wniosek o skorzystanie z immunitetu: patrz protokół
 6.Komunikat Przewodniczącego: patrz protokół
 7.Sprostowania (art. 231 Regulaminu): patrz protokół
 8.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): patrz protokół
 9.Składanie dokumentów: patrz protokół
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 11.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (składanie dokumentów): patrz protokół
 12.Porządek obrad
 13.Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (debata)
 14.Praworządność i zwalczanie korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji (debata)
 15.Zniesienie sezonowych zmian czasu (debata)
 16.Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej - Rynek wewnętrzny energii elektrycznej - Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki - Gotowość na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej (debata)
 17.Powództwa przedstawicielskie w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów (debata)
 18.Ostatnie wydarzenia związane z aferą „Dieselgate” (debata)
 19.Etykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (debata)
 20.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 22.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (509 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2729 kb)
Ostatnia aktualizacja: 5 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności