Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 26 maart 2019 - Straatsburg Herziene uitgave

Kwijting 2017 (debat)
MPphoto
 

  Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie. – Voorzitter, wie geloofwaardig wil zijn in het debat over een correcte omgang met overheidsgeld, wie pleit voor eerlijkheid en transparantie, die moet bereid zijn om voor eigen deur te vegen. Daarom zijn wij als Groenen blij dat in de voorliggende ontwerpverslagen ingegaan wordt op een aantal heikele zaken. Allereerst op de zeer betwistbare benoeming van meneer Selmayr tot secretaris-generaal van de Commissie. Het Europees Parlement sprak van een heuse staatsgreep en ook de Europese Ombudsvrouw oordeelde in september dat bij deze zeer bizarre benoeming de limieten van de wet zijn opgerekt. Dit alles verdient nadere opvolging. Daarom dus een pleidooi om de bestaande paragrafen en de aanvullende amendementen goed te keuren. We moeten ook zeer uitdrukkelijk veroordelen dat Selmayr aanwezig was op twee vergaderingen van de Europese Commissie, waarbij de antwoorden op onze vragen werden voorbereid. Hij was zowel rechter als partij en dat is onaanvaardbaar.

Wie voor eigen deur veegt, moet het ook hebben over het belangenconflict van de Tsjechische eerste minister Babiš en het Agrofert-consortium dat miljoenen Europese subsidies ontving. Meneer Oettinger, ik heb drie expliciete vragen aan u. Ik hoop dat u luistert. Eén, wat is de stand van zaken in het onderzoek en de audits van diverse directoraten-generaal over deze zaak in Tsjechië? Twee, wanneer komt er een eindrapport? Drie, komt er nog een uitspraak van de Europese Commissie vóór de verkiezingen van mei 2019?

Ten slotte betekent voor eigen deur vegen ook in het Parlement een serieuze hervorming van de algemene onkostenvergoeding. We moeten het Bureau dwingen de aanbevelingen van de plenaire uit te voeren en dat overeenkomstig de volgende principes: een aparte bankrekening, niet-gebruikt geld moet teruggestort worden aan het Parlement, alle bewijsstukken moeten worden bijgehouden, steekproefcontroles zijn nodig en ieder lid publiceert een jaaroverzicht over de gedane uitgaven. Alleen zo kunnen we het vertrouwen van de burger terugwinnen.

 
Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid