Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Procedimiento : 2016/0380(COD)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0044/2018

Textos presentados :

A8-0044/2018

Debates :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Votaciones :

PV 26/03/2019 - 7.6
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2019)0226

Acta literal de los debates
Martes 26 de marzo de 2019 - Estrasburgo Edición revisada

8.2. Normas comunes para el mercado interior de la electricidad (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)
Vídeo de las intervenciones
 

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL). – Señor presidente, hoy votamos la reforma del mercado interior de la electricidad y hoy, por fin, reconocemos a las comunidades y las cooperativas energéticas como actores clave de la transición ecológica. La transición no será exitosa sin la participación activa de las y los ciudadanos y, sobre todo, sin una democratización y una descentralización del sistema energético. No podemos dejar que la transición energética se quede en manos de las grandes empresas, sino que debemos poner a la ciudadanía en el centro.

Hoy ponemos también límites a los mecanismos por capacidad —poniendo 2025 como fecha límite para las centrales térmicas más contaminantes—. Esos mecanismos complejos son, al fin y al cabo, subvenciones encubiertas a los combustibles fósiles, como el carbón, o a la energía nuclear. Sin embargo, la urgencia climática exige ir bastante más rápido de lo que prevé la reforma del mercado eléctrico; la urgencia social implica también no dejar a nadie atrás, poniendo alternativas a las y los trabajadores afectados por los cambios del modelo productivo.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Panie Przewodniczący! Jestem przeciwnikiem nadmiernych regulacji, nadmiernych ingerencji rządów, państw w rozwiązania, które od czasu do czasu, a przeważnie zawsze skutkują określonymi kosztami finansowymi. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że w tym wypadku głosujemy de facto nad czterema wnioskami. Te wnioski składają się na pewną całość, nie do końca spójną, ale dobrze, że jednak w pewnych minimach koherentną. Mamy tutaj wzmacnianie samych odbiorców, co jest niezwykle istotne, mamy także taką przynajmniej ochotę, intencję, aby wzmacniać ochronę klimatu, czyli zmniejszać emisje, jak również próbujemy uregulować te przepisy, które do tej pory były tak rozpięte, że szkodziły de facto wszystkim. Natomiast zwracam uwagę na konieczność stosowania okresów przejściowych, na działania wyprzedzające, tak aby ci, którzy są celem czy pewnym przedmiotem tych regulacji, mieli czas na dostosowanie się do tych warunków, które Unia Europejska czy instytucje europejskie wprowadzają.

 
  
MPphoto
 

  Miapetra Kumpula-Natri (S&D). – Arvoisa puhemies, olen erittäin tyytyväinen, että tärkeä Euroopan sähkömarkkinoiden uudistamiseen tähtäävä direktiivi- ja asetuspaketti on hyväksytty tänään laajalla enemmistöllä. Kyseessä on viimeinen palanen niin sanotussa puhtaan energian paketissa.

Tällä kaudella on otettu merkittäviä askelia Euroopan unionin sähköunionin kehittämiseksi. Miksi tämä on tärkeää? Koska sähkömarkkinoiden toiminnan parantaminen on edellytys sille, että saamme parannettua energiaturvallisuutta, ja sille, että voimme lisätä uusiutuvien energioiden osuutta energiajärjestelmissämme.

Pohjoismaissa ja Baltiassa on jo toimivat sähkömarkkinat ja tämän mallin levittämiseksi muuallekin Eurooppaan on tärkeä askel. Euroopan ilmasto- ja energiatoimet ovat osoitus siitä, että pystymme yhteistyöhön. Tulevalla parlamenttikaudella on kuitenkin tehtävä vielä enemmän ja nostettava kunnianhimon tasoa. Toimivat sähkömarkkinat mahdollistavat tiukemmat päästövähennystavoitteet.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Mr President, I support the proposals put forward relating to the internal market for electricity, particularly the efforts to phase out subsidies for coal—fired power plants. While this is indeed something that would be a challenge for my own country, Ireland, we must drive forward the energy transition, and restricting state aid available to power plants provides a twofold benefit by divesting investment from fossil fuels and making this investment available to renewable energy.

After the passing of the Fossil Fuel Divestment Act in Ireland in December 2018 it is encouraging to see the European Union taking a similar approach to the question of fossil fuels. Having helped to deliver the 32% renewable energy target last year as a rapporteur for this file, I am certain that investment in renewable energy is investment in a cleaner future and a step in the right direction. I warmly welcome this legislation as it will make the market more suitable for renewables and allow us to meet our important, if challenging, targets.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, elektřina a trh s elektřinou je podstatnou částí našeho vnitřního trhu. U toho já si obecně přeji, aby byl trh bez překážek, aby skutečně neexistovaly žádné nepřekonatelné bariéry mezi členskými státy. Nadbytečná regulace určitě takovému trhu brání.

To ovšem není případ právě této konkrétní iniciativy a legislativy. Myslím si, že nám to zapadá do širšího rámce energetické unie, a zde měla Evropská unie již nepochybně dlouho poměrně výrazný dluh. My ho postupně odmazáváme, a proto i já tuto legislativu vítám.

Myslím si, že toto zajímá samozřejmě i občany, a my reagujeme na konkrétní požadavky, které přináší klimatické změny, za druhé reagujeme na postavení spotřebitelů na tomto vnitřním trhu, narovnáváme hospodářskou soutěž mezi jednotlivými druhy energie i v rámci elektřiny a zároveň se snažíme udržet tento systém jako dlouhodobý, byť ambiciózní.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). – Panie Przewodniczący! Prace nad dyrektywą gazową były trudne i długotrwałe. Bardzo dobrze się stało, że udało się osiągnąć porozumienie. Największym osiągnięciem nowej dyrektywy jest objęcie trzecim pakietem energetycznym wszystkich gazociągów importowych na terenie Unii Europejskiej, także na wodach terytorialnych. Przepisami objęta zostanie także infrastruktura doprowadzająca gaz z krajów trzecich, dzięki temu nowe gazociągi nie będą mogły powstawać w próżni prawnej, tak jak to miało miejsce w przypadku Nord Stream 1. Zmiana prawna będzie miała pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne i cenowe Europy. Mam nadzieję, że nowe przepisy jak najszybciej będą miały zastosowanie do gazociągu Nord Stream 2. Z tego miejsca chciałabym podziękować Jerzemu Buzkowi i całemu zespołowi negocjacyjnemu Parlamentu Europejskiego za trud i ogromne zaangażowanie w negocjacje. Z przekonaniem poparłam dyrektywę w dzisiejszym głosowaniu.

 
Última actualización: 26 de junio de 2019Aviso jurídico - Política de privacidad