Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 26. března 2019 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Autorské právo na jednotném digitálním trhu (rozprava)
 3.Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti (rozprava)
 4.Smlouvy o poskytování digitálního obsahu - Smlouvy o prodeji zboží (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Námitka nepřípustnosti věci (článek 187 jednacího řádu)
 7.Hlasování
  7.1.Žádost, aby byl Jørn Dohrmann zbaven imunity (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) (hlasování)
  7.2.Zástupné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) (hlasování)
  7.3.Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi EU a Izraelem (přistoupení Chorvatska) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) (hlasování)
  7.4.Komplexní dohoda mezi EU a Uzbekistánem (A8-0149/2019 - David McAllister) (hlasování)
  7.5.Ukončení sezónních změn času (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) (hlasování)
  7.6.Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) (hlasování)
  7.7.Vnitřní trh s elektřinou (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek) (hlasování)
  7.8.Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen) (hlasování)
  7.9.Riziková připravenost v odvětví elektřiny (A8-0039/2018 - Flavio Zanonato) (hlasování)
  7.10.Označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (A8-0086/2019 - Michał Boni) (hlasování)
  7.11.Autorské právo na jednotném digitálním trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss) (hlasování)
  7.12.Smlouvy o poskytování digitálního obsahu (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) (hlasování)
  7.13.Smlouvy o prodeji zboží (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) (hlasování)
  7.14.Rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) (A8-0381/2018 - Linnéa Engström) (hlasování)
  7.15.Sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (hlasování)
  7.16.Zvláštní pravidla týkající se maximální délky v případě kabin (A8-0042/2019 - Karima Delli) (hlasování)
  7.17.Referenční hodnoty pro nízkouhlíkové investice a investice s pozitivním uhlíkovým dopadem (A8-0483/2018 - Neena Gill) (hlasování)
  7.18.Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (hlasování)
  7.19.Základní práva osob afrického původu (B8-0212/2019) (hlasování)
  7.20.Finanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) (hlasování)
  7.21.Dohoda o institucionálním rámci mezi EU a Švýcarskem (A8-0147/2019 - Doru-Claudian Frunzulică) (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
  8.1.Ukončení sezónních změn času (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog)
  8.2.Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)
  8.3.Vnitřní trh s elektřinou (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek)
  8.4.Autorské právo na jednotném digitálním trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss)
  8.5.Základní práva osob afrického původu (B8-0212/2019)
  8.6.Finanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer)
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 12.Udělení absolutoria za rok 2017 (rozprava)
 13.Hlasování
  13.1.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender) (hlasování)
  13.2.Udělení absolutoria za rok 2017: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2017 (A8-0088/2019 - Inés Ayala Sender) (hlasování)
  13.3.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – 8., 9.,10. a 11. ERF (A8-0107/2019 - Marco Valli) (hlasování)
  13.4.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (A8-0108/2019 - Claudia Schmidt) (hlasování)
  13.5.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (A8-0096/2019 - Arndt Kohn) (hlasování)
  13.6.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (A8-0098/2019 - Arndt Kohn) (hlasování)
  13.7.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (A8-0097/2019 - Arndt Kohn) (hlasování)
  13.8.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor (A8-0100/2019 - Arndt Kohn) (hlasování)
  13.9.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (A8-0101/2019 - Arndt Kohn) (hlasování)
  13.10.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (A8-0109/2019 - Arndt Kohn) (hlasování)
  13.11.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv (A8-0099/2019 - Arndt Kohn) (hlasování)
  13.12.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – evropský inspektor ochrany údajů (A8-0116/2019 - Arndt Kohn) (hlasování)
  13.13.Udělení absolutoria za rok 2017: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU (A8-0140/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.14.Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (A8-0113/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.15.Udělení absolutoria za rok 2017: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (A8-0114/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.16.Udělení absolutoria za rok 2017: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (A8-0122/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.17.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) (A8-0119/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.18.Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) (A8-0121/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.19.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (A8-0120/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.20.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (A8-0123/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.21.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (A8-0124/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.22.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (A8-0134/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.23.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (A8-0125/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.24.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (A8-0127/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.25.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (A8-0133/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.26.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (A8-0128/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.27.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (A8-0150/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.28.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (A8-0137/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.29.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (A8-0152/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.30.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.31.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (A8-0139/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.32.Udělení absolutoria ze rok 2017: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (A8-0130/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.33.Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (A8-0129/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.34.Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) (A8-0158/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.35.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (A8-0141/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.36.Udělení absolutoria ze rok 2017: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (A8-0131/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.37.Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (A8-0145/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.38.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA) (A8-0138/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.39.Udělení absolutoria za rok 2017: Zásobovací agentura Euratomu (ESA) (A8-0132/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.40.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (A8-0143/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.41.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) (A8-0155/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.42.Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) (A8-0154/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.43.Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (A8-0136/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.44.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) (A8-0153/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.45.Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura pro evropský GNSS (GSA) (A8-0142/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  13.46.Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI) (A8-0103/2019 - Martina Dlabajová) (hlasování)
  13.47.Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik Clean Sky 2 (A8-0095/2019 - Martina Dlabajová) (hlasování)
  13.48.Udělení absolutoria za rok 2017: elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL) (A8-0102/2019 - Martina Dlabajová) (hlasování)
  13.49.Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik pro palivové články a vodík 2 (FCH2) (A8-0105/2019 - Martina Dlabajová) (hlasování)
  13.50.Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI) (A8-0104/2019 - Martina Dlabajová) (hlasování)
  13.51.Udělení absolutoria za rok 2017: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (A8-0126/2019 - Martina Dlabajová) (hlasování)
  13.52.Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik SESAR (A8-0118/2019 - Martina Dlabajová) (hlasování)
  13.53.Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik Shift2Rail (A8-0163/2019 - Martina Dlabajová) (hlasování)
 14.Vysvětlení hlasování: viz zápis
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 16.Pokračování denního zasedání
 17.Opravy (článek 231 jednacího řádu) (další postup): viz zápis
 18.Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla (rozprava)
 19.Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (rozprava)
 20.Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) (rozprava)
 21.Situace v Alžírsku (rozprava)
 22.Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (rozprava)
 23.Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (rozprava)
 24.Další kroky na základě usnesení Parlamentu: viz zápis
 25.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 26.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1532 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (6649 kb)
Poslední aktualizace: 26. června 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí