Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Rasprave
Utorak, 26. ožujka 2019. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Sastav odbora
 2.Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu (rasprava)
 3.Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond (rasprava)
 4.Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja i digitalne usluge - Ugovori o prodaji robe (rasprava)
 5.Nastavak zasjedanja
 6.Prijedlog za proglašavanje predmeta nedopuštenim (članak 187. Poslovnika)
 7.Glasovanje
  7.1.Zahtjev za ukidanje imuniteta Jørnu Dohrmannu (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) (glasovanje)
  7.2.Udružne tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) (glasovanje)
  7.3.Protokol uz Euro-mediteranski sporazum između EU-a i Izraela (pristupanje Hrvatske) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) (glasovanje)
  7.4.Sveobuhvatni sporazum između EU-a i Uzbekistana (A8-0149/2019 - David McAllister) (glasovanje)
  7.5.Ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) (glasovanje)
  7.6.Zajednička pravila za unutarnje tržište električne energije (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) (glasovanje)
  7.7.Unutarnje tržište električne energije (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek) (glasovanje)
  7.8.Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen) (glasovanje)
  7.9.Pripremljenost na rizike u sektoru električne energije (A8-0039/2018 - Flavio Zanonato) (glasovanje)
  7.10.Označivanje guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre (A8-0086/2019 - Michał Boni) (glasovanje)
  7.11.Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu (A8-0245/2018 - Axel Voss) (glasovanje)
  7.12.Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja i digitalne usluge (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) (glasovanje)
  7.13.Ugovori o prodaji robe (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) (glasovanje)
  7.14.Ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) (A8-0381/2018 - Linnéa Engström) (glasovanje)
  7.15.Usklađivanje obveza izvješćivanja u području politike o okolišu (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (glasovanje)
  7.16.Posebna pravila o najvećoj dopuštenoj duljini za kabine (A8-0042/2019 - Karima Delli) (glasovanje)
  7.17.Referentne vrijednosti za niske emisije ugljika i referentne vrijednosti za pozitivan ugljični učinak (A8-0483/2018 - Neena Gill) (glasovanje)
  7.18.Posebne odredbe za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (glasovanje)
  7.19.Temeljna prava osoba afričkoga podrijetla (B8-0212/2019) (glasovanje)
  7.20.Izvješće o financijskom kriminalu, utaji poreza i izbjegavanju plaćanja poreza (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) (glasovanje)
  7.21.Sporazum o institucijskom okviru između EU-a i Švicarske (A8-0147/2019 - Doru-Claudian Frunzulică) (glasovanje)
 8.Obrazloženja glasovanja
  8.1.Ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog)
  8.2.Zajednička pravila za unutarnje tržište električne energije (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)
  8.3.Unutarnje tržište električne energije (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek)
  8.4.Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu (A8-0245/2018 - Axel Voss)
  8.5.Temeljna prava osoba afričkoga podrijetla (B8-0212/2019)
  8.6.Izvješće o financijskom kriminalu, utaji poreza i izbjegavanju plaćanja poreza (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer)
 9.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 10.Nastavak zasjedanja
 11.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vidi zapisnik
 12.Razrješnice za 2017 (rasprava)
 13.Glasovanje
  13.1.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender) (glasovanje)
  13.2.Razrješnica za 2017.: Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2017. (A8-0088/2019 - Inés Ayala Sender) (glasovanje)
  13.3.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF (A8-0107/2019 - Marco Valli) (glasovanje)
  13.4.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski parlament (A8-0108/2019 - Claudia Schmidt) (glasovanje)
  13.5.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće (A8-0096/2019 - Arndt Kohn) (glasovanje)
  13.6.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Sud (A8-0098/2019 - Arndt Kohn) (glasovanje)
  13.7.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud (A8-0097/2019 - Arndt Kohn) (glasovanje)
  13.8.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor (A8-0100/2019 - Arndt Kohn) (glasovanje)
  13.9.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Odbor regija (A8-0101/2019 - Arndt Kohn) (glasovanje)
  13.10.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje (A8-0109/2019 - Arndt Kohn) (glasovanje)
  13.11.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman (A8-0099/2019 - Arndt Kohn) (glasovanje)
  13.12.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a - Europski nadzornik za zaštitu podataka (A8-0116/2019 - Arndt Kohn) (glasovanje)
  13.13.Razrješnica za 2017.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a (A8-0140/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.14.Razrješnica za 2017.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (A8-0113/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.15.Razrješnica za 2017.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (A8-0114/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.16.Razrješnica za 2017.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (A8-0122/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.17.Razrješnica za 2017.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) (A8-0119/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.18.Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) (A8-0121/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.19.Razrješnica za 2017: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (A8-0120/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.20.Razrješnica za 2017.: Europski potporni ured za azil (EASO) (A8-0123/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.21.Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) (A8-0124/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.22.Razrješnica za 2017.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (A8-0134/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.23.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kemikalije (ECHA) (A8-0125/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.24.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za okoliš (EEA) (A8-0127/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.25.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (A8-0133/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.26.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (A8-0128/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.27.Razrješnica za 2017.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE) (A8-0150/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.28.Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (A8-0137/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.29.Razrješnica za 2017.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (A8-0152/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.30.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za lijekove (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.31.Razrješnica za 2017.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (A8-0139/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.32.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (A8-0130/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.33.Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) (A8-0129/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.34.Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA) (A8-0158/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.35.Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (A8-0141/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.36.Razrješnica za 2017.: Europska zaklada za izobrazbu (ETF) (A8-0131/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.37.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (A8-0145/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.38.Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (A8-0138/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.39.Razrješnica za 2017.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA) (A8-0132/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.40.Razrješnica za 2017.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND) (A8-0143/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.41.Razrješnica za 2017.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust) (A8-0155/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.42.Razrješnica za 2017.: Europski policijski ured (Europol) (A8-0154/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.43.Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (A8-0136/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.44.Razrješnica za 2017.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) (A8-0153/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.45.Razrješnica za 2017.: Agencija za europski GNSS (GSA) (A8-0142/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.46.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI) (A8-0103/2019 - Martina Dlabajová) (glasovanje)
  13.47.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” (A8-0095/2019 - Martina Dlabajová) (glasovanje)
  13.48.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL) (A8-0102/2019 - Martina Dlabajová) (glasovanje)
  13.49.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (FCH2) (A8-0105/2019 - Martina Dlabajová) (glasovanje)
  13.50.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI 2) (A8-0104/2019 - Martina Dlabajová) (glasovanje)
  13.51.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (A8-0126/2019 - Martina Dlabajová) (glasovanje)
  13.52.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće SESAR (A8-0118/2019 - Martina Dlabajová) (glasovanje)
  13.53.Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail (A8-0163/2019 - Martina Dlabajová) (glasovanje)
 14.Obrazloženja glasovanja: vidi zapisnik
 15.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 16.Nastavak zasjedanja
 17.Ispravci (članak 231. Poslovnika) (daljnja djelovanja): vidi zapisnik
 18.Standardne vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila (rasprava)
 19.Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (rasprava)
 20.Instrument pretpristupne pomoći (IPA III) (rasprava)
 21.Stanje u Alžiru (rasprava)
 22.Pet godina nezakonite okupacije Krima od strane Ruske Federacije (rasprava)
 23.Razdoblje nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA (rasprava)
 24.Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta: vidi zapisnik
 25.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice: vidi zapisnik
 26.Zatvaranje dnevne sjednice
Rasprave
Revidirano izdanje (1532 kb)
 
Rasprave
Revidirano izdanje (6649 kb)
Posljednje ažuriranje: 26. lipnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti