Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2019. március 26., Kedd - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.A szerzői jog a digitális egységes piacon (vita)
 3.Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap (vita)
 4.Digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések - Áruk értékesítésére irányuló szerződések (vita)
 5.Az ülés folytatása
 6.Elfogadhatatlanság megállapítására irányuló indítvány (az eljárási szabályzat 187. cikke)
 7.Szavazások órája
  7.1.Jørn Dohrmann mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) (szavazás)
  7.2.A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) (szavazás)
  7.3.EU–Izrael euromediterrán megállapodás (Horvátország csatlakozása) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) (szavazás)
  7.4.EU–Üzbegisztán átfogó megállapodás (A8-0149/2019 - David McAllister) (szavazás)
  7.5.Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetése (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) (szavazás)
  7.6.A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályok (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) (szavazás)
  7.7.A villamos energia belső piaca (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek) (szavazás)
  7.8.Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen) (szavazás)
  7.9.A kockázatokra való felkészülés a villamosenergia-ágazatban (A8-0039/2018 - Flavio Zanonato) (szavazás)
  7.10.A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézése (A8-0086/2019 - Michał Boni) (szavazás)
  7.11.A szerzői jog a digitális egységes piacon (A8-0245/2018 - Axel Voss) (szavazás)
  7.12.Digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) (szavazás)
  7.13.Áruk értékesítésére irányuló szerződések (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) (szavazás)
  7.14.Halászat a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás területén (A8-0381/2018 - Linnéa Engström) (szavazás)
  7.15.A környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolása (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (szavazás)
  7.16.A vezetőfülkék esetében engedélyezett legnagyobb hosszúságra vonatkozó különös szabályok (A8-0042/2019 - Karima Delli) (szavazás)
  7.17.A karbonszegénységi referenciamutatók és a karboncsökkentési referenciamutatók (A8-0483/2018 - Neena Gill) (szavazás)
  7.18.Az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezések (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (szavazás)
  7.19.Az afrikai származású emberek alapvető jogai (B8-0212/2019) (szavazás)
  7.20.Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) (szavazás)
  7.21.EU–Svájc intézményi keretmegállapodás (A8-0147/2019 - Doru-Claudian Frunzulică) (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
  8.1.Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetése (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog)
  8.2.A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályok (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)
  8.3.A villamos energia belső piaca (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek)
  8.4.A szerzői jog a digitális egységes piacon (A8-0245/2018 - Axel Voss)
  8.5.Az afrikai származású emberek alapvető jogai (B8-0212/2019)
  8.6.Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer)
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzokönyvet
 10.Az ülés folytatása
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzokönyvet
 12.2017. évi mentesítés (vita)
 13.Szavazások órája
  13.1.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender) (szavazás)
  13.2.2017. évi mentesítés: A Bizottság 2017. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentések (A8-0088/2019 - Inés Ayala Sender) (szavazás)
  13.3.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8., 9., 10. és 11. EFA (A8-0107/2019 - Marco Valli) (szavazás)
  13.4.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament (A8-0108/2019 - Claudia Schmidt) (szavazás)
  13.5.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács (A8-0096/2019 - Arndt Kohn) (szavazás)
  13.6.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bíróság (A8-0098/2019 - Arndt Kohn) (szavazás)
  13.7.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék (A8-0097/2019 - Arndt Kohn) (szavazás)
  13.8.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (A8-0100/2019 - Arndt Kohn) (szavazás)
  13.9.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága (A8-0101/2019 - Arndt Kohn) (szavazás)
  13.10.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat (A8-0109/2019 - Arndt Kohn) (szavazás)
  13.11.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman (A8-0099/2019 - Arndt Kohn) (szavazás)
  13.12.2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos (A8-0116/2019 - Arndt Kohn) (szavazás)
  13.13.2017. évi mentesítés: az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése (A8-0140/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.14.2017. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (A8-0113/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.15.2017. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC) (A8-0114/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.16.2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) (A8-0122/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.17.2017. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP) (A8-0119/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.18.2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) (A8-0121/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.19.2017. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) (A8-0120/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.20.2017. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) (A8-0123/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.21.2017. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH) (A8-0124/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.22.2017. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (A8-0134/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.23.2017. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (A8-0125/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.24.2017. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) (A8-0127/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.25.2017. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) (A8-0133/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.26.2017. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (A8-0128/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.27.2017. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (A8-0150/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.28.2017. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) (A8-0137/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.29.2017. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) (A8-0152/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.30.2017. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.31.2017. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) (A8-0139/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.32.2017. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) (A8-0130/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.33.2017. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (A8-0129/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.34.2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) (A8-0158/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.35.2017. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) (A8-0141/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.36.2017. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF) (A8-0131/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.37.2017. évi mentesítés: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA) (A8-0145/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.38.2017. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (A8-0138/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.39.2017. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség (ESA) (A8-0132/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.40.2017. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND) (A8-0143/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.41.2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust) (A8-0155/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.42.2017. évi mentesítés: A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (EUROPOL) (A8-0154/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.43.2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) (A8-0136/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.44.2017. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX) (A8-0153/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.45.2017. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA) (A8-0142/2019 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  13.46.2017. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI) (A8-0103/2019 - Martina Dlabajová) (szavazás)
  13.47.2017. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás (A8-0095/2019 - Martina Dlabajová) (szavazás)
  13.48.2017. évi mentesítés: Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL közös vállalkozás) (A8-0102/2019 - Martina Dlabajová) (szavazás)
  13.49.2017. évi mentesítés: Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás (FCH2) (A8-0105/2019 - Martina Dlabajová) (szavazás)
  13.50.2017. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI) (A8-0104/2019 - Martina Dlabajová) (szavazás)
  13.51.2017. évi mentesítés – Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezet ( ITER) (A8-0126/2019 - Martina Dlabajová) (szavazás)
  13.52.2017. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás (A8-0118/2019 - Martina Dlabajová) (szavazás)
  13.53.2017. évi mentesítés: Shift2Rail közös vállalkozás (A8-0163/2019 - Martina Dlabajová) (szavazás)
 14.A szavazáshoz fűzött indokolások: lásd a jegyzokönyvet
 15.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzokönyvet
 16.Az ülés folytatása
 17.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke) (további intézkedések): lásd a jegyzokönyvet
 18.Az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelmények (vita)
 19.A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (vita)
 20.Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) (vita)
 21.Az algériai helyzet (vita)
 22.A Krím Oroszországi Föderáció általi illegális elfoglalásának öt éve (vita)
 23.Az arab tavasz után: a Közel-Kelet és Észak-Afrika jövője (vita)
 24.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések: lásd a jegyzokönyvet
 25.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzokönyvet
 26.Az ülés berekesztése
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
Lektorált változat (1532 kb)
 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
Lektorált változat (6649 kb)
Utolsó frissítés: 2019. június 26.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat