Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Antradienis, 2019 m. kovo 26 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (diskusijos)
 3.Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas (diskusijos)
 4.Skaitmeninio turinio teikimo sutartys - Prekių pardavimo sutartys (diskusijos)
 5.Posėdžio atnaujinimas
 6.Pasiūlymas paskelbti klausimą nepriimtinu (Darbo tvarkos taisyklių 187 straipsnis)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Prašymas atšaukti Jørno Dohrmanno (Jørn Dohrmann) imunitetą (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) (balsavimas)
  7.2.Atstovaujamieji ieškiniai siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) (balsavimas)
  7.3.ES ir Izraelio pagal ES ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimą sudaryto susitarimo protokolas (Kroatijos įstojimas) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) (balsavimas)
  7.4.ES ir Uzbekistano visapusiškas susitarimas (A8-0149/2019 - David McAllister) (balsavimas)
  7.5.Sezoninio laiko keitimo panaikinimas (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) (balsavimas)
  7.6.Elektros energijos vidaus rinkos bendrosios taisyklės (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) (balsavimas)
  7.7.Elektros energijos vidaus rinka (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek) (balsavimas)
  7.8.Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen) (balsavimas)
  7.9.Pasirengimas valdyti riziką elektros energijos sektoriuje (A8-0039/2018 - Flavio Zanonato) (balsavimas)
  7.10.Padangų ženklinimas pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus (A8-0086/2019 - Michał Boni) (balsavimas)
  7.11.Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (A8-0245/2018 - Axel Voss) (balsavimas)
  7.12.Skaitmeninio turinio teikimo sutartys (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) (balsavimas)
  7.13.Prekių pardavimo sutartys (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) (balsavimas)
  7.14.Žvejyba BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone (A8-0381/2018 - Linnéa Engström) (balsavimas)
  7.15.Ataskaitų teikimo pareigų suderinimas aplinkos politikos srityje (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (balsavimas)
  7.16.Specialios maksimalaus transporto priemonės ilgio taisyklės (dėl kabinų) (A8-0042/2019 - Karima Delli) (balsavimas)
  7.17.Anglies pėdsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamieji indeksai (A8-0483/2018 - Neena Gill) (balsavimas)
  7.18.Konkrečios nuostatos, taikomos siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (balsavimas)
  7.19.Afrikos kilmės asmenų pagrindinės teisės (B8-0212/2019) (balsavimas)
  7.20.Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) (balsavimas)
  7.21.ES ir Šveicarijos susitarimas dėl institucinės struktūros (A8-0147/2019 - Doru-Claudian Frunzulică) (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
  8.1.Sezoninio laiko keitimo panaikinimas (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog)
  8.2.Elektros energijos vidaus rinkos bendrosios taisyklės (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)
  8.3.Elektros energijos vidaus rinka (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek)
  8.4.Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (A8-0245/2018 - Axel Voss)
  8.5.Afrikos kilmės asmenų pagrindinės teisės (B8-0212/2019)
  8.6.Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer)
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 10.Posėdžio atnaujinimas
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 12.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas (diskusijos)
 13.Balsuoti skirtas laikas
  13.1.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Komisija ir vykdomosios įstaigos (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender) (balsavimas)
  13.2.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą (A8-0088/2019 - Inés Ayala Sender) (balsavimas)
  13.3.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8 asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai (A8-0107/2019 - Marco Valli) (balsavimas)
  13.4.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas (A8-0108/2019 - Claudia Schmidt) (balsavimas)
  13.5.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba (A8-0096/2019 - Arndt Kohn) (balsavimas)
  13.6.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas (A8-0098/2019 - Arndt Kohn) (balsavimas)
  13.7.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai (A8-0097/2019 - Arndt Kohn) (balsavimas)
  13.8.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (A8-0100/2019 - Arndt Kohn) (balsavimas)
  13.9.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas (A8-0101/2019 - Arndt Kohn) (balsavimas)
  13.10.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba (A8-0109/2019 - Arndt Kohn) (balsavimas)
  13.11.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas (A8-0099/2019 - Arndt Kohn) (balsavimas)
  13.12.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (A8-0116/2019 - Arndt Kohn) (balsavimas)
  13.13.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (A8-0140/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.14.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (A8-0113/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.15.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC) (A8-0114/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.16.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT) (A8-0122/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.17.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) (A8-0119/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.18.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) (A8-0121/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.19.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (A8-0120/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.20.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (A8-0123/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.21.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI) (A8-0124/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.22.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (A8-0134/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.23.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (A8-0125/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.24.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA) (A8-0127/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.25.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) (A8-0133/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.26.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (A8-0128/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.27.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (A8-0150/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.28.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (A8-0137/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.29.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT) (A8-0152/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.30.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.31.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA) (A8-0139/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.32.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (A8-0130/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.33.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (A8-0129/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.34.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (ERA) (A8-0158/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.35.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (A8-0141/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.36.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF) (A8-0131/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.37.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo Europos agentūra (eu-LISA) (A8-0145/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.38.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) (A8-0138/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.39.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (A8-0132/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.40.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) (A8-0143/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.41.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) (A8-0155/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.42.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) (A8-0154/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.43.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (A8-0136/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.44.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) (A8-0153/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.45.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA) (A8-0142/2019 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  13.46.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių (BPS) bendroji įmonė (A8-0103/2019 - Martina Dlabajová) (balsavimas)
  13.47.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ (A8-0095/2019 - Martina Dlabajová) (balsavimas)
  13.48.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“ (ECSEL) (A8-0102/2019 - Martina Dlabajová) (balsavimas)
  13.49.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II kuro elementų ir vandenilio (KEV) bendroji įmonė (A8-0105/2019 - Martina Dlabajová) (balsavimas)
  13.50.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos (NVI) bendroji įmonė (A8-0104/2019 - Martina Dlabajová) (balsavimas)
  13.51.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (A8-0126/2019 - Martina Dlabajová) (balsavimas)
  13.52.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR (A8-0118/2019 - Martina Dlabajová) (balsavimas)
  13.53.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“ (A8-0163/2019 - Martina Dlabajová) (balsavimas)
 14.Paaiškinimai dėl balsavimo (žr. protokola)
 15.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 16.Posėdžio atnaujinimas
 17.Rectificatifs (žr. protokola)
 18.Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos (diskusijos)
 19.Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė (diskusijos)
 20.Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III) (diskusijos)
 21.Padėtis Alžyre (diskusijos)
 22.Penkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai (diskusijos)
 23.Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (diskusijos)
 24.Veiksmai įgyvendinant Parlamento rezoliucijas (žr. protokola)
 25.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 26.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1532 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (6649 kb)
Atnaujinta: 2019 m. birželio 26 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika