Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 26 maart 2019 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (debat)
 3.Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds (debat)
 4.Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten - Overeenkomsten voor de verkoop van goederen (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Motie tot niet-ontvankelijkverklaring (artikel 187 van het Reglement)
 7.Stemmingen
  7.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jørn Dohrmann (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) (stemming)
  7.2.Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) (stemming)
  7.3.Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst EU-Israël (toetreding van Kroatië) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) (stemming)
  7.4.Brede overeenkomst EU-Oezbekistan (A8-0149/2019 - David McAllister) (stemming)
  7.5.Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) (stemming)
  7.6.Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) (stemming)
  7.7.Interne markt voor elektriciteit (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek) (stemming)
  7.8.Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen) (stemming)
  7.9.Risicoparaatheid in de elektriciteitssector (A8-0039/2018 - Flavio Zanonato) (stemming)
  7.10.Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters (A8-0086/2019 - Michał Boni) (stemming)
  7.11.Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (A8-0245/2018 - Axel Voss) (stemming)
  7.12.Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) (stemming)
  7.13.Overeenkomsten voor de verkoop van goederen (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) (stemming)
  7.14.Visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) (A8-0381/2018 - Linnéa Engström) (stemming)
  7.15.Onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van milieubeleid (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (stemming)
  7.16.Speciale voorschriften voor de maximumlengte in het geval van cabines (A8-0042/2019 - Karima Delli) (stemming)
  7.17.Koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans (A8-0483/2018 - Neena Gill) (stemming)
  7.18.Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (stemming)
  7.19.Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst (B8-0212/2019) (stemming)
  7.20.Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) (stemming)
  7.21.Institutionele kaderovereenkomst EU-Zwitserland (A8-0147/2019 - Doru-Claudian Frunzulică) (stemming)
 8.Stemverklaringen
  8.1.Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog)
  8.2.Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)
  8.3.Interne markt voor elektriciteit (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek)
  8.4.Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (A8-0245/2018 - Axel Voss)
  8.5.Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst (B8-0212/2019)
  8.6.Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer)
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Kwijting 2017 (debat)
 13.Stemmingen
  13.1.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender) (stemming)
  13.2.Kwijting 2017: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2017 (A8-0088/2019 - Inés Ayala Sender) (stemming)
  13.3.Kwijting 2017: Algemene begroting EU – 8e, 9e, 10e en 11e EOF (A8-0107/2019 - Marco Valli) (stemming)
  13.4.Kwijting 2017: Algemene begroting EU – Europees Parlement (A8-0108/2019 - Claudia Schmidt) (stemming)
  13.5.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad (A8-0096/2019 - Arndt Kohn) (stemming)
  13.6.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Hof van Justitie (A8-0098/2019 - Arndt Kohn) (stemming)
  13.7.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Rekenkamer (A8-0097/2019 - Arndt Kohn) (stemming)
  13.8.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité (A8-0100/2019 - Arndt Kohn) (stemming)
  13.9.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's (A8-0101/2019 - Arndt Kohn) (stemming)
  13.10.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden (A8-0109/2019 - Arndt Kohn) (stemming)
  13.11.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman (A8-0099/2019 - Arndt Kohn) (stemming)
  13.12.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (A8-0116/2019 - Arndt Kohn) (stemming)
  13.13.Kwijting 2017: Prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen (A8-0140/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.14.Kwijting 2017: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (A8-0113/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.15.Kwijting 2017: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) (A8-0114/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.16.Kwijting 2017: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) (A8-0122/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.17.Kwijting 2017: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (A8-0119/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.18.Kwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) (A8-0121/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.19.Kwijting 2017: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (A8-0120/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.20.Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (A8-0123/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.21.Kwijting 2017: Europese Bankautoriteit (EBA) (A8-0124/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.22.Kwijting 2017: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (A8-0134/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.23.Kwijting 2017: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (A8-0125/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.24.Kwijting 2017: Europees Milieuagentschap (EEA) (A8-0127/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.25.Kwijting 2017: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (A8-0133/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.26.Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (A8-0128/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.27.Kwijting 2017: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (A8-0150/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.28.Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (A8-0137/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.29.Kwijting 2017: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (A8-0152/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.30.Kwijting 2017: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.31.Kwijting 2017: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (A8-0139/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.32.Kwijting 2017: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (A8-0130/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.33.Kwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (A8-0129/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.34.Kwijting 2017: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA) (A8-0158/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.35.Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (A8-0141/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.36.Kwijting 2017: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (A8-0131/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.37.Kwijting 2017: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (A8-0145/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.38.Kwijting 2017: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (A8-0138/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.39.Kwijting 2017: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) (A8-0132/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.40.Kwijting 2017: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (A8-0143/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.41.Kwijting 2017: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) (A8-0155/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.42.Kwijting 2017: Europese Politiedienst (Europol) (A8-0154/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.43.Kwijting 2017: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (A8-0136/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.44.Kwijting 2017: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) (A8-0153/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.45.Kwijting 2017: Europees GNSS-Agentschap (GSA) (A8-0142/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  13.46.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI) (A8-0103/2019 - Martina Dlabajová) (stemming)
  13.47.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (A8-0095/2019 - Martina Dlabajová) (stemming)
  13.48.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap (Ecsel) (A8-0102/2019 - Martina Dlabajová) (stemming)
  13.49.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH 2) (A8-0105/2019 - Martina Dlabajová) (stemming)
  13.50.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI 2) (A8-0104/2019 - Martina Dlabajová) (stemming)
  13.51.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (A8-0126/2019 - Martina Dlabajová) (stemming)
  13.52.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (A8-0118/2019 - Martina Dlabajová) (stemming)
  13.53.Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R) (A8-0163/2019 - Martina Dlabajová) (stemming)
 14.Stemverklaringen: zie notulen
 15.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 16.Hervatting van de vergadering
 17.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement) (gegeven uitvoering): zie notulen
 18.Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (debat)
 19.Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (debat)
 20.Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) (debat)
 21.Situatie in Algerije (debat)
 22.Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie (debat)
 23.Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (debat)
 24.Aan de resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 25.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 26.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1532 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (6649 kb)
Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid