Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 26 martie 2019 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dreptul de autor pe piața unică digitală (dezbatere)
 3.Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune (dezbatere)
 4.Contractele de furnizare de conținut digital și servicii digitale - Contractele de vânzări de bunuri (dezbatere)
 5.Reluarea şedinţei
 6.Moțiunea de inadmisibilitate (articolul 187 din Regulamentul de procedură)
 7.Votare
  7.1.Cerere de ridicare a imunității lui Jørn Dohrmann (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) (vot)
  7.2.Acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) (vot)
  7.3.Protocolul la Acordul euro-mediteraneean UE-Israel (aderarea Croației) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) (vot)
  7.4.Acordul cuprinzător UE-Uzbekistan (A8-0149/2019 - David McAllister) (vot)
  7.5.Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) (vot)
  7.6.Normele comune pentru piața internă a energiei electrice (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) (vot)
  7.7.Piața internă a energiei electrice (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek) (vot)
  7.8.Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen) (vot)
  7.9.Pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice (A8-0039/2018 - Flavio Zanonato) (vot)
  7.10.Etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali (A8-0086/2019 - Michał Boni) (vot)
  7.11.Dreptul de autor pe piața unică digitală (A8-0245/2018 - Axel Voss) (vot)
  7.12.Contractele de furnizare de conținut digital și servicii digitale (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) (vot)
  7.13.Contractele de vânzări de bunuri (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) (vot)
  7.14.Pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) (A8-0381/2018 - Linnéa Engström) (vot)
  7.15.Alinierea obligațiilor de raportare în domeniul politicii de mediu (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (vot)
  7.16.Norme speciale privind lungimea maximă în cazul cabinelor (A8-0042/2019 - Karima Delli) (vot)
  7.17.Indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon (A8-0483/2018 - Neena Gill) (vot)
  7.18.Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (vot)
  7.19.Drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană (B8-0212/2019) (vot)
  7.20.Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) (vot)
  7.21.Acordul-cadru instituțional UE-Elveția (A8-0147/2019 - Doru-Claudian Frunzulică) (vot)
 8.Explicații privind votul
  8.1.Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog)
  8.2.Normele comune pentru piața internă a energiei electrice (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)
  8.3.Piața internă a energiei electrice (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek)
  8.4.Dreptul de autor pe piața unică digitală (A8-0245/2018 - Axel Voss)
  8.5.Drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană (B8-0212/2019)
  8.6.Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer)
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 10.Reluarea şedinţei
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 12.Descărcarea de gestiune 2017 (dezbatere)
 13.Votare
  13.1.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender) (vot)
  13.2.Descărcarea de gestiune 2017: rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2017 (A8-0088/2019 - Inés Ayala Sender) (vot)
  13.3.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED (A8-0107/2019 - Marco Valli) (vot)
  13.4.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Parlamentul European (A8-0108/2019 - Claudia Schmidt) (vot)
  13.5.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul (A8-0096/2019 - Arndt Kohn) (vot)
  13.6.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Curtea de Justiție (A8-0098/2019 - Arndt Kohn) (vot)
  13.7.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Curtea de Conturi (A8-0097/2019 - Arndt Kohn) (vot)
  13.8.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European (A8-0100/2019 - Arndt Kohn) (vot)
  13.9.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor (A8-0101/2019 - Arndt Kohn) (vot)
  13.10.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă (A8-0109/2019 - Arndt Kohn) (vot)
  13.11.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Ombudsmanul European (A8-0099/2019 - Arndt Kohn) (vot)
  13.12.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (A8-0116/2019 - Arndt Kohn) (vot)
  13.13.Descărcarea de gestiune 2017: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE (A8-0140/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.14.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (A8-0113/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.15.Descărcarea de gestiune 2017: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) (A8-0114/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.16.Descărcarea de gestiune 2017: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) (A8-0122/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.17.Descărcarea de gestiune 2017: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) (A8-0119/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.18.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) (A8-0121/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.19.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (A8-0120/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.20.Descărcarea de gestiune 2017: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (A8-0123/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.21.Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (A8-0124/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.22.Descărcarea de gestiune 2017: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (A8-0134/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.23.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (A8-0125/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.24.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană de Mediu (AEM) (A8-0127/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.25.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (A8-0133/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.26.Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) (A8-0128/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.27.Descărcarea de gestiune 2017: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (A8-0150/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.28.Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) (A8-0137/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.29.Descărcarea de gestiune 2017: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) (A8-0152/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.30.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.31.Descărcarea de gestiune 2017: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) (A8-0139/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.32.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) (A8-0130/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.33.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (A8-0129/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.34.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) (A8-0158/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.35.Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (A8-0141/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.36.Descărcarea de gestiune 2017: Fundația Europeană de Formare (ETF) (A8-0131/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.37.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) (A8-0145/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.38.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) (A8-0138/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.39.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA) (A8-0132/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.40.Descărcarea de gestiune 2017: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) (A8-0143/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.41.Descărcarea de gestiune 2017: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust) (A8-0155/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.42.Descărcarea de gestiune 2017: Oficiul European de Poliție (Europol) (A8-0154/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.43.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) (A8-0136/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.44.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) (A8-0153/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.45.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția GNSS European (GSA) (A8-0142/2019 - Petri Sarvamaa) (vot)
  13.46.Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI) (A8-0103/2019 - Martina Dlabajová) (vot)
  13.47.Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună Clean Sky 2 (A8-0095/2019 - Martina Dlabajová) (vot)
  13.48.Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” (ECSEL) (A8-0102/2019 - Martina Dlabajová) (vot)
  13.49.Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (FCH 2) (A8-0105/2019 - Martina Dlabajová) (vot)
  13.50.Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună „Inițiativa privind medicamentele inovatoare 2” (IMI) (A8-0104/2019 - Martina Dlabajová) (vot)
  13.51.Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (A8-0126/2019 - Martina Dlabajová) (vot)
  13.52.Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună SESAR (A8-0118/2019 - Martina Dlabajová) (vot)
  13.53.Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună Shift2Rail (A8-0163/2019 - Martina Dlabajová) (vot)
 14.Explicații privind votul: consultaţi procesul-verbal
 15.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 16.Reluarea şedinţei
 17.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente): consultaţi procesul-verbal
 18.Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi (dezbatere)
 19.Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (dezbatere)
 20.Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) (dezbatere)
 21.Situația din Algeria (dezbatere)
 22.Cinci ani de ocupare ilegală a Crimeei de către Federația Rusă (dezbatere)
 23.Situația de după Primăvara arabă: calea de urmat pentru regiunea Orientului Mijlociu și Africii de Nord (MENA) (dezbatere)
 24.Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 25.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 26.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (1532 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (6649 kb)
Ultima actualizare: 26 iunie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate