Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 26. marec 2019 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu (razprava)
 3.Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad  (razprava)
 4.Pogodbe o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev - Pogodbe za prodajo blaga (razprava)
 5.Nadaljevanje seje
 6.Predlogi za razglasitev zadeve za nedopustno (člen 187 Poslovnika)
 7.Čas glasovanja
  7.1.Zahteva za odvzem imunitete Jørnu Dohrmannu (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) (glasovanje)
  7.2.Zastopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) (glasovanje)
  7.3.Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu med EU in Izraelom (pristop Hrvaške) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) (glasovanje)
  7.4.Celoviti sporazum med EU in Uzbekistanom (A8-0149/2019 - David McAllister) (glasovanje)
  7.5.Opustitev premikanja ure na poletni oz. zimski čas (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) (glasovanje)
  7.6.Skupna pravila notranjega trga električne energije (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) (glasovanje)
  7.7.Notranji trg električne energije (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek) (glasovanje)
  7.8.Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen) (glasovanje)
  7.9.Pripravljenost na tveganja v sektorju električne energije (A8-0039/2018 - Flavio Zanonato) (glasovanje)
  7.10.Označevanje pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre (A8-0086/2019 - Michał Boni) (glasovanje)
  7.11.Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu (A8-0245/2018 - Axel Voss) (glasovanje)
  7.12.Pogodbe o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) (glasovanje)
  7.13.Pogodbe za prodajo blaga (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) (glasovanje)
  7.14.Ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) (A8-0381/2018 - Linnéa Engström) (glasovanje)
  7.15.Uskladitev obveznosti poročanja na področju okoljske politike (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (glasovanje)
  7.16.Posebna pravila glede največje dolžine v primeru kabin (A8-0042/2019 - Karima Delli) (glasovanje)
  7.17.Referenčne vrednosti za nizke emisije ogljika in referenčne vrednosti za ugodno ogljično bilanco (A8-0483/2018 - Neena Gill) (glasovanje)
  7.18.Posebne določbe za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (glasovanje)
  7.19.Temeljne pravice oseb afriškega porekla (B8-0212/2019) (glasovanje)
  7.20.Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) (glasovanje)
  7.21.Institucionalni okvirni sporazum med EU in Švico (A8-0147/2019 - Doru-Claudian Frunzulică) (glasovanje)
 8.Obrazložitev glasovanja
  8.1.Opustitev premikanja ure na poletni oz. zimski čas (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog)
  8.2.Skupna pravila notranjega trga električne energije (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)
  8.3.Notranji trg električne energije (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek)
  8.4.Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu (A8-0245/2018 - Axel Voss)
  8.5.Temeljne pravice oseb afriškega porekla (B8-0212/2019)
  8.6.Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer)
 9.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 10.Nadaljevanje seje
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 12.Razrešnica 2017 (razprava)
 13.Čas glasovanja
  13.1.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Komisija in izvajalske agencije (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender) (glasovanje)
  13.2.Razrešnica 2017: posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2017 (A8-0088/2019 - Inés Ayala Sender) (glasovanje)
  13.3.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. ERS (A8-0107/2019 - Marco Valli) (glasovanje)
  13.4.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski parlament (A8-0108/2019 - Claudia Schmidt) (glasovanje)
  13.5.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (A8-0096/2019 - Arndt Kohn) (glasovanje)
  13.6.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije (A8-0098/2019 - Arndt Kohn) (glasovanje)
  13.7.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Računsko sodišče (A8-0097/2019 - Arndt Kohn) (glasovanje)
  13.8.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor (A8-0100/2019 - Arndt Kohn) (glasovanje)
  13.9.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Odbor regij (A8-0101/2019 - Arndt Kohn) (glasovanje)
  13.10.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje (A8-0109/2019 - Arndt Kohn) (glasovanje)
  13.11.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic (A8-0099/2019 - Arndt Kohn) (glasovanje)
  13.12.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (A8-0116/2019 - Arndt Kohn) (glasovanje)
  13.13.Razrešnica 2017: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU (A8-0140/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.14.Razrešnica 2017: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (A8-0113/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.15.Razrešnica 2017: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (A8-0114/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.16.Razrešnica 2017: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (A8-0122/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.17.Razrešnica 2017: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (A8-0119/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.18.Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) (A8-0121/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.19.Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (A8-0120/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.20.Razrešnica 2017: Evropski azilni podporni urad (EASO) (A8-0123/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.21.Razrešnica 2017: Evropski bančni organ (EBA) (A8-0124/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.22.Razrešnica 2017: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (A8-0134/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.23.Razrešnica 2017: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (A8-0125/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.24.Razrešnica 2017: Evropska agencija za okolje (EEA) (A8-0127/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.25.Razrešnica 2017: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (A8-0133/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.26.Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (A8-0128/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.27.Razrešnica 2017: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (A8-0150/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.28.Razrešnica 2017: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (A8-0137/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.29.Razrešnica 2017: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (A8-0152/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.30.Razrešnica 2017: Evropska agencija za zdravila (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.31.Razrešnica 2017: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (A8-0139/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.32.Razrešnica 2017: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (A8-0130/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.33.Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) (A8-0129/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.34.Razrešnica 2017: Evropska železniška agencija (ERA) (A8-0158/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.35.Razrešnica 2017: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (A8-0141/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.36.Razrešnica 2017: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (A8-0131/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.37.Razrešnica 2017: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (A8-0145/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.38.Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (A8-0138/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.39.Razrešnica 2017: Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (A8-0132/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.40.Razrešnica 2017: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (A8-0143/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.41.Razrešnica 2017: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) (A8-0155/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.42.Razrešnica 2017: Evropski policijski urad (Europol) (A8-0154/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.43.Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (A8-0136/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.44.Razrešnica 2017: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX) (A8-0153/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.45.Razrešnica 2017: Agencija za evropski GNSS (GSA) (A8-0142/2019 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  13.46.Razrešnica 2017: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (A8-0103/2019 - Martina Dlabajová) (glasovanje)
  13.47.Razrešnica 2017: Skupno podjetje Čisto nebo 2 (A8-0095/2019 - Martina Dlabajová) (glasovanje)
  13.48.Razrešnica 2017: Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj Skupnega podjetja (ECSEL) (A8-0102/2019 - Martina Dlabajová) (glasovanje)
  13.49.Razrešnica 2017: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (FCH 2) (A8-0105/2019 - Martina Dlabajová) (glasovanje)
  13.50.Razrešnica 2017: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI) (A8-0104/2019 - Martina Dlabajová) (glasovanje)
  13.51.Razrešnica 2017: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (A8-0126/2019 - Martina Dlabajová) (glasovanje)
  13.52.Razrešnica 2017: Skupno podjetje SESAR (A8-0118/2019 - Martina Dlabajová) (glasovanje)
  13.53.Razrešnica 2017: Skupno podjetje Shift2Rail (A8-0163/2019 - Martina Dlabajová) (glasovanje)
 14.Obrazložitev glasovanja: gl. zapisnik
 15.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 16.Nadaljevanje seje
 17.Popravki (člen 231 Poslovnika) (nadaljevanje): gl. zapisnik
 18.Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila (razprava)
 19.Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (razprava)
 20.Instrument za predpristopno pomoč (IPA III) (razprava)
 21.Razmere v Alžiriji (razprava)
 22.Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (razprava)
 23.Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (razprava)
 24.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta: gl. zapisnik
 25.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 26.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (1532 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (6649 kb)
Zadnja posodobitev: 26. junij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov