Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0123(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0204/2018

Debatter :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Omröstningar :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Röstförklaringar
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0341

Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 27 mars 2019 - Strasbourg Reviderad upplaga

8. Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn - Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare - Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn (debatt)
Anföranden på video
Protokoll
MPphoto
 

  La Présidente. – L’ordre du jour appelle la discussion commune sur:

– le rapport de Merja Kyllönen, au nom de la commission des transports et du tourisme, sur les exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) (A8-0206/2018)),

– le rapport de Wim van de Camp, au nom de la commission des transports et du tourisme, sur les durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire, durée maximale des pauses et des temps de repos journaliers et hebdomadaires et localisation au moyen de tachygraphes (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) (A8-0205/2018)), et

- le rapport de Ismail Ertug, au nom de la commission des transports et du tourisme, sur les adaptations aux évolutions du secteur du transport routier (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD) (A8-0204/2018)).

 
  
MPphoto
 

  Merja Kyllönen, esittelijä. – Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, omanlaisensa saaga on tullut tähän pisteeseen ja meiltä vaadittaisiin selkärankaa, että me pystyisimme seisomaan niiden ajatusten takana, joita vajaa pari vuotta sitten avattiin kuljetusalan reiluista pelisäännöistä ja kuljettajien oikeudenmukaisesta ja sosiaalisesti hyvin säädellystä asemasta työmarkkinoilla.

Yhteistä taivalta on käyty hyvinkin haastavissa olosuhteissa. Kompromisseja on rakennettu. Osa on sitä mieltä, että kompromissi on liikaa, että siinä on liikaa vahvaa sääntelyä, ja toisille taas sääntelyä on liian vähän, eli tarvittaisiin vielä kovempia pelisääntöjä.

Kompromissista harvoin saa sellaista, että jokainen tulisi ulos voittajana. Me emme valitettavasti ole lapsina karkkikaupassa, vaan me olemme lainsäätäjiä, joiden pitää kyetä saattamaan kuljetusalan sosiaalinen sääntely asialliselle tolalle ja varmistaa terveeseen pelisääntöihin pohjautuvat liikennemarkkinat, jossa rehellisesti tehtävänsä hoitavat yritykset, eurooppalaiset toimijat, myös pärjäävät.

On ollut mielenkiintoista seurata sitä keskustelua, kuinka on väitetty, ettei meillä olisi olemassa kompromissia, josta voitaisiin äänestää. Kyllä meillä on, mutta ilmiselvästi näyttää siltä, että on liian vaikeaa monellekin osapuolelle nielaista, että pelisäännöt eurooppalaisessa liikenteessä olisivat sellaisia, että kuljettajia ei siellä enää hyväksikäytettäisi ja että meillä ei olisi näitä postilaatikkofirmoja pyörittämässä yritystoimintaa, joka ei vastaa eurooppalaisten pelisääntöjen mukaista liike-elämän säännöstöä.

Meillä oli lähtökohtana isot näkymät siitä, että me lopetamme nomadiajamisen. Kuljettajilla on oikeus päästä säännöllisin väliajoin kotiin perheensä luo tai haluamaansa paikkaan. Tähän yhdessä laadittuun kompromissiin sisältyy, että nomadiajaminen aidosti loppuu ja kuljettajille tulee oikeus palata kotipaikalleen tai paikkaan, josta on sovittu yhdessä yrityksen tai työnantajan kanssa.

Oli ajatus, että samasta työstä maksetaan sama palkka. Hyvin pitkälti olemme päässeet siihen yhteiseen lopputulokseen, että kuljetusalalla maksetaan samasta työstä sama palkka. Sekään ei näytä olevan tarpeeksi. Osa haluaa lähetettyjen direktiivien osalta käyttöön mallin, jossa kaikki on lähettämistä päivästä yksi. Toki siinä on omia sosiaalisia näkökohtia, jotka ovat varmasti perusteltavissa, mutta se vie pois myös sen joustavuuden, jolla toimitaan niiden pelisääntöjen mukaan niin, että ajoneuvot eivät olisi myöskään tyhjiä tai puolityhjiä silloin kun niitä kuljetellaan edestakaisin Euroopan teillä.

Postilaatikkofirmat – selvät pelisäännöt niiden lakkauttamiseen ja laittoman kabotaasin alasajoon ja sitten se, että crosstrade-operaatioita ei ruvettaisi käyttämään laittoman kabotaasin uutena muotona. Laitettaisiin velvoittavuus kuriin ja järjestykseen ensimmäistä kertaa: enforcement-pelisäännöt koko paketin yhteisenä kokonaisuutena samoin kuin sähköiset ajopiirturit, ja kokonaisvalvonta tien päällä jälkeenpäinkin olisi näiden piirturien avulla mahdollista.

Kompromissi on olemassa. Täällä tehdään kaikenlaista työtä, että estettäisiin kompromissista äänestäminen. Toivon, että meillä on selkärankaa tehdä ratkaisut ja varmistaa, että kuljettajilla on aidosti sosiaaliset oikeudenmukaiset pelisäännöt Euroopassa ja yritykset voivat kilpailla rehellisesti aidoilla toimivilla säännöillä.

 
  
MPphoto
 

  Wim van de Camp, Rapporteur. – Voorzitter, in aansluiting op mevrouw Kyllönen kan ik bevestigen dat het mobiliteitspakket I een geïntegreerd pakket is van detachering, cabotage en rij- en rusttijden. We hebben de afgelopen weken en dagen allemaal gemerkt dat het een politiek zwaar onderwerp is dat raakt aan de kern van de interne markt van de Europese Unie.

In mijn dossier rij- en rusttijden gaat het om het verbeteren van de werkomstandigheden van de chauffeurs. Dan gaat het niet zozeer om de dagelijkse werk- en rusturen, dat is in een ander dossier geregeld. Daar komen we niet aan. Het gaat met name over de rusttijden 's nachts en in de weekenden. De belangrijkste vraag is waar een chauffeur die weekendrust doorbrengt. We hebben gezien dat er op dit moment langs vele Europese wegen illegaal geparkeerd wordt. Daar zijn geen sanitaire voorzieningen. Daar is geen keuken. Dat proberen we op te lossen met dit dossier en het voorstel van de Europese Commissie. Wij worden in dat opzicht gestuurd en belemmerd door het Europese Hof in Luxemburg. Dat heeft bepaald dat de reguliere weekendrust niet meer in de cabine mag worden doorgebracht. Daarvoor hebben wij geprobeerd een oplossing te zoeken door dat te verbieden, maar wel met een fatsoenlijke overgangstermijn.

Een ander element in dit dossier is wanneer de chauffeur naar huis gaat. Wij willen geen nomadenchauffeurs die langer dan vier weken van huis zijn. Zij moeten op tijd naar huis en hun werkgever moet dat garanderen, maximaal in een termijn van vier weken.

Resteert de korte weekendrust: die kan op de beveiligde en goed uitgeruste parkeerplaatsen worden doorgebracht.

Een bijzonder onderdeel van dit dossier zijn de buschauffeurs. U weet het, mevrouw de Voorzitter, passagiers zijn geen containers. Voor de buschauffeurs hebben wij iets meer flexibiliteit nodig. Geen 16 uur werk, zoals sommige leden van de S&D-Fractie beweren, maar wel iets meer flexibiliteit, zeker als het gaat om de zogenaamde 12-dagenregeling.

Voorzitter, een belangrijk onderdeel in dit dossier en de andere twee is de handhaving. Mevrouw Kyllönen sprak daar al over en het is er alles aan gelegen om op 1 januari 2024 de zogenaamde slimme tachograaf tweede generatie geïntroduceerd te hebben. Daarnaast speelt inderdaad het probleem van de postbusbedrijven, een fenomeen dat wij koste wat kost moeten aanpakken en bestrijden.

Voorzitter, tot slot nog iets over cabotage en detachering. Wij moeten ervoor oppassen dat we met te strenge wetgeving de flexibiliteit van de interne markt aanpakken respectievelijk belemmeren. We hebben op dit moment een groot chauffeurstekort van meer dan 50 000 mensen in Europa en het is zaak dat dat chauffeurstekort met flexibiliteit wordt opgelost en met goede werkomstandigheden.

 
  
MPphoto
 

  Ismail Ertug, Berichterstatter. – Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Zunächst mal will ich das aufgreifen, was meine beiden Vorredner angesprochen haben, nämlich die Tatsache, dass wir auf europäischen Autobahnen in der Tat mittlerweile eine Situation haben, die größtenteils nicht mehr tragbar ist. Nicht mehr tragbar eben für die Länder und für die Regionen, die das infrastrukturell nicht mehr stemmen können, aber auch für diejenigen, die tagtäglich auf der Straße ihre Arbeit verrichten müssen – fern ihrer Heimat und fern ihrer Familien.

Das trägt natürlich auch dazu bei – was angesprochen worden ist –, dass dieser Beruf nicht mehr so lukrativ ist, so interessant ist. Es geht nicht immer ums Geld. Wenn man sich die durchschnittlichen Einkünfte insbesondere der Fahrer in Südosteuropa anschaut, dann sind die über dem Durchschnitt. Aber trotzdem gibt es auch dort einen Mangel an Fahrern. Also kann es nicht allein am Geld liegen. Das hat damit zu tun, dass die Konditionen schlecht sind, dass die Bedingungen schlecht sind. Wenn Sie drei Monate lang unterwegs sind, um dann einen Monat zu Hause sein zu dürfen, um dann wieder fast drei Monate unterwegs sein zu müssen, dann haben Sie irgendwann keine Lust mehr auf diesen Job.

Deswegen ist es richtig gewesen, dass die Europäische Kommission dieses Mobilitätspaket I eingebracht hat. Und wie bereits meine beiden Berichterstatterkollegen richtig erwähnt haben, geht es uns darum, eben diesen Sektor in Europa so zu gestalten, dass wir erstens eben diesen Binnenmarkt, weiterhin aufrechterhalten, dass ein Zugang möglich ist, aber gleichzeitig auch, dass man letztendlich den wenigen, die ihre Businessmodelle nur über social dumping aufgebaut haben, die Basis und die Grundlage entzieht.

Wir haben die Situation, dass wir nun letztes Jahr im Juli hier im Parlament abgestimmt haben und alle drei Dossiers abgelehnt worden sind. Und da seitdem fast ein Jahr vergangen ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir uns natürlich gemeinsam mit dem Thema befasst. Wir haben uns fraktionsübergreifend unterhalten und haben hier letztendlich Kompromisse eingebracht. Natürlich sind Kompromisse Entscheidungen, die nicht alle zufriedenstellen. Ja, aber deswegen ist es ja auch ein Kompromiss.

Deswegen war das auch gut so, dass wir letztendlich nach dem 3. Dezember, als es im Rat sozusagen zu einem general approach gekommen ist, mit einer Mehrheitsentscheidung, noch einmal die Möglichkeit hatten, auf dieser Basis aufzusetzen und Lösungen zu formulieren. Die haben wir eingebracht. Dass jetzt durch diverse Geschäftsordnungsmaßnahmen – ich nenne sie Tricks, es tut mir leid – versucht wird, diese zu unterminieren, das ist halt nun mal so.

Aber Fakt ist, dass diese Gesetzgebung benötigt wird. Wir haben Hunderttausende von Fahrern, die darauf warten. Wir haben Unternehmen, die letztendlich ordentlich mit ihren Leuten umgehen, die seriöse Unternehmer sind, auch die warten auf diese Gesetzgebung. Was würde denn passieren, wenn diese Gesetzgebung nicht stattfindet? Dann haben wir diesen Wild-West-Zustand mit vielen Grauzonen weiterhin auf den Straßen. Wir haben die Gefahr – und das ist bereits angekündigt worden – dass diverse Mitgliedstaaten einseitig Maßnahmen ergreifen werden, was wiederum auch die Europäische Kommission dann im Nachhinein auf den Plan rufen wird. Deswegen appellieren wir noch einmal, hier diesen Kompromiss auch zu unterstützen.

Was ist in meinem Dossier „Zugang zum Markt und Kabotage” drin? Wir haben versucht, eben die Schwächen der jetzigen Gesetzgebung zu beseitigen, die vorgeben, innerhalb von sieben Tagen drei Operationen zu ermöglichen. Wir haben versucht, das auf neue Füße zu stellen, weil es einfach nicht machbar war, das alles mit den Sicherheitsbehörden zu kontrollieren. Wir haben eine Lösung gefunden, die auch von den osteuropäischen Staaten mitgetragen wird. Summa summarum ist das Ganze ein guter Ansatz, der es letztendlich verdient, auch erfolgreich beschieden zu werden.

 
  
MPphoto
 

  Georges Bach, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten. – Frau Präsidentin! Mein Dank geht zuallererst an die Kollegen das Beschäftigungsausschusses, da wir gut zusammengearbeitet haben und eine anständige Stellungnahme vorgelegt haben. Leider wird unser Bericht in Geiselhaft genommen, um über das ganze Paket abzustimmen. Ich möchte nicht mehr auf die Inhalte eingehen, Kollegin Merja Kyllönen, Wim van de Kamp und auch Ismail Ertug haben das jetzt genügend getan. Ich möchte nur mal die verantwortungslose Situation aufzeichnen, die wir jetzt vorfinden. Wollen wir das, uns wegducken und dieses Paket sterben lassen? Das ist verantwortungslos. Und dass diese Bedingungen, die vorhin geschildert wurden, auf den Straßen, auf den Raststätten andauern, das ist verantwortungslos. Dass wir die unseriösen Unternehmen weiter gewähren lassen, dass die immer noch Schlupflöcher finden, um die aktuelle Gesetzgebung zu unterminieren, zu umgehen und unfairen Wettbewerb zu betreiben. Ich denke auch, dass wir unbedingt diesem Unwesen mit den leichten Nutzfahrzeugen ein Ende machen müssen. Und deshalb hoffe ich, dass wir nächste Woche so Verantwortung übernehmen können, dass auf den Straßen wieder Ordnung und Recht herrscht und dass die Fahrer endlich menschenwürdige Bedingungen vorfinden werden.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Martina Dlabajová, zpravodajka Výboru pro zaměstnanost a sociální věci. – Paní předsedající, dnešní den je pro mě osobně velkým zklamáním. Dnes jsme totiž promarnili velkou příležitost přijmout rozhodnutí, která jsou klíčová pro evropskou ekonomiku. Připravili jsme se dnes o možnost jednat jako zodpovědní politici.

 

Dnešní den měl být dnem, kdy jsme měli přijmout speciální pravidla, která jsou nezbytná s ohledem na vysokou mobilitu specifickou pro odvětví dopravy. Tato pravidla potřebujeme, abychom uchránili naše dopravce i řidiče před legislativní nejistotou. Přece nechceme, aby každý členský stát vnášel na společný trh vlastní pravidla i vlastní způsob jejich vymáhání.

 

Dnes jsme tuto příležitost promarnili, vážení kolegové. Místo toho, abychom se situaci postavili čelem, vracíme se zpět. Jako bychom zapomněli, že na dopravě z velké části závisí evropský vnitřní trh. Zboží musí plynule proudit přes hranice, pravidla musí být vyvážená a aplikovatelná.

Vážení kolegové, pojďme se povznést nad politikaření a vraťme se k jedinému možnému řešení, a tím je kompromis. Příští týden k tomu bude příležitost. Je to naše povinnost a zodpovědnost. To je to, proč jsme byli zvoleni, a to je to, proč jsme tady. Je to jen na nás.

(Řečnice souhlasila s tím, že odpoví na otázku položenou zvednutím modré karty (čl. 162 odst. 8 jednacího řádu)).

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer (Verts/ALE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“.(Beginn des Redebeitrags bei ausgeschaltetem Mikro) ... heute kritisiert haben. Wir haben am Montag 1 600 Änderungsanträge gekriegt, hatten zwei Stunden Zeit, darauf zu reagieren, weil dann die Frist für neue Änderungsanträge schon abgelaufen war. So ein Verfahren habe ich in 15 Jahren in diesem Parlament nie erlebt. Das ist undemokratisch bis ins Mark! Was ist denn das Problem, wenn wir nächste Woche abstimmen? Wir wollen uns natürlich zusammensetzen und Kompromisse suchen. Aber die anderen Schattenberichterstatter waren überhaupt nicht eingebunden. Deshalb ist es richtig, dass wir heute nicht darüber entscheiden. Ich möchte nicht in zwei Stunden 1 600 Anträge lesen und darauf noch reagieren müssen. Das ist undemokratisch und eines Parlaments nicht würdig.

 
  
MPphoto
 

  Martina Dlabajová (ALDE), odpověď na otázku položenou zvednutím modré karty. – Já jsem ta první, která by si představovala, aby hlasování bylo jednoduché a pro nás všechny naprosto jasné. Ale my teď jsme zodpovědní za to, aby dopravci a řidiči nebyli už dále prodlužováním té situací v právní nejistotě, my se k tomu musíme postavit čelem, ať chceme nebo nechceme, i kdybychom měli celou noc pracovat na tom, jak má vypadat naše hlasování. Ale je to naše zodpovědnost, proto jsme byli zvoleni.

 
  
MPphoto
 

  Karmenu Vella, Member of the Commission. – Madam President, first of all, Commissioner Bulc would like to apologise for not being here today. The Mobility Package remains of course a political priority for the Commission, and for Commissioner Bulc in particular. However, she must participate in the informal Transport Council, which is taking place in Bucharest.

In May 2017, when the Commission adopted the first part of the Mobility Package, it aimed first of all at improving working conditions in the road transport sector; secondly, at ensuring fair competition and avoiding internal market fragmentation through uncoordinated national rules; and, thirdly, at reducing the administrative burden for operators and allowing more efficient and targeted controls through further digitalisation.

Since then, we have come a long way, and I would like to thank you for your efforts, and in particular the three rapporteurs, Ms Kyllönen, Mr van de Camp and Mr Ertug, who have been major driving forces in this process.

From the beginning, we knew that this was going to be a marathon rather than a sprint. The stakes are very high on these proposals. That is why a long maturation period was unavoidable for these proposals to sink in and be improved. With the general approach reached in Council on 3 December 2018, and the work of the rapporteurs and shadow rapporteurs in this House, we are now close to a good compromise on this major reform of road transport. The road sector needs a breakthrough now. The hauliers and the drivers need a fair and stable framework for the next years. The sector cannot wait any longer.

A swift agreement in Parliament will show that this House is committed to address the pressing challenges this sector faces. The intense work of the Parliament has allowed us to reach rather uncontroversial solutions on important issues, such as the fight against letterbox companies; enhanced cooperation between national authorities; the better use of digital tools, such as tachographs, electronic freight documents and the notification of posting declarations; and proportionate rules for light commercial vehicles. Progress on these issues allowed Parliament to focus the last discussions on the main outstanding issues, namely the rules on cabotage, the driving and rest times, and last, but certainly not least, the lex specialis on the application of the posting rules in road transport.

In our view, the compromise proposals tabled strike a good balance and meet the general objectives of the Commission’s proposals: better enforcement, better working conditions, less administrative burden on road transport undertakings, and reaping the benefits of digitalisation. At this stage, the Commission maintains a general reserve, but it will continue to support discussions with a view to reaching an agreement on these priority files. We can support all amendments which maintain the balance between the freedom to provide transport services, improve working conditions and reduce administrative burdens.

Let me now make a few considerations on particular points. I will start with the lex specialis on posting of workers. When the general Posting of Workers Directive was revised, there was a clear commitment to adopt specific rules for road transport. The so—called split model for the posting of directives, while being different from the approach proposed by the Commission, strikes a good balance between the protection of the social rights of drivers and the freedom for operators to provide cross-border transport services. It is supported by the rapporteur and contained in the general approach adopted by Council. Moreover, we support posting requirements for the road transport sector that are as simple as possible to apply and to control with the use of digital tools. We believe that the approach promoted by Ms Kyllönen meets these objectives.

I turn now to the rules on driving and rest times. This is a sensitive subject, which has a direct impact on working conditions and road safety. In the Commission’s view, the driver must be able to take his normal and long weekly rest either at home with his family, or in comfortable accommodation – not in the truck cabin. At the same time, drivers also need to be granted suitable, safe and secure resting facilities. Therefore, ensuring the availability of such facilities is crucial.

The Commission supports and actively promotes the development of safe and secure parking areas, including through financial support from the EU budget. I can assure you that the Commission will intensify its efforts, including through EU funding under the next Connecting Europe Facility.

For passenger transport, the sector has received a clear message over the last weeks. Certain driving and rest time rules are not adapted to the activity of a coach or bus driver. The message has been heard, and we are ready to start immediately a comprehensive assessment on specific rules for these drivers, if this House so requests. For sure, our objective will remain the same: improving the working conditions of drivers and road safety.

Let me finish on the rules on access to the profession and to the market. On cabotage, I am pleased that the rapporteur maintains the concept of an unlimited number of operations over a certain period of time, which was proposed by the Commission. Cabotage, the cooling—off period and the regular return of the truck to the Member State of establishment have been the subject of intense debates. We have to reach a balance here. The obligation for the trucks to return to the Member State of establishment should be assessed together with the additional establishment criteria, and also the new rule requiring drivers to return home on a regular basis.

I look forward to the debate. Please carefully reflect on the links between the different areas of the Mobility Package. I would appeal to all to be constructive and to focus on solutions that work for the road haulage sector and its workers, and of course, for the European Union economy. This vote will be crucial for the work ahead of us.

 
  
MPphoto
 

  Verónica Lope Fontagné, ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. – Señora presidenta, en primer lugar, quisiera manifestar mi tristeza al no haberse alcanzado un acuerdo después de meses de trabajo y, por ello, tengo que hacer las siguientes consideraciones.

Hay que tener presentes las distintas realidades que se dan en el transporte por carretera en la Unión, tanto en distancias como en tiempos, y evitar considerar este paquete como un enfrentamiento entre países y pensar en el bien común del sector.

Por supuesto que es importante defender a los trabajadores y garantizar su seguridad. Todos lo queremos y además hemos adelantado bastante, pero lo que no podemos hacer es generalizar y utilizar unas prácticas ilegales —que ciertamente se han producido— como pretexto para fines proteccionistas.

No podemos renunciar a la libertad de circulación de personas y mercancías, la libertad de establecimiento, la libertad para las prestaciones de servicios, que son piezas básicas del mercado interior y del proceso de integración de la Unión Europea.

Si queremos una Europa más cohesionada económica, social y territorialmente, no podemos dar pasos atrás y levantar barreras en el mercado interior que tanto esfuerzo nos ha costado alcanzar.

 
  
MPphoto
 

  Andor Deli, a PPE képviselőcsoport nevében. – Elnök Asszony! Az egységes fuvarozási piac és szolgáltatások nyújtásának szabadsága évtizedeken keresztül az európai gazdaság mozgatója volt. Sajnos néhány tagállam nemzeti intézkedéseket foganatosított, amikkel mély repedéseket okoztak az egységes európai fuvarozói piacon. Az Európai Bizottság javaslatai nem jelentettek javulást, hanem teljesen megosztották a tagállamokat központ és periféria között. Olyan szabályokat javasoltak, amelyek jelen állás szerint egyszerűen végrehajthatatlanok. A Tanácsban, kilenc ország ellenében, egy tartózkodással lett átnyomva az álláspont. Most a Parlamenten a sor. Mindenki az alapelvekről és az európai értékekről beszél, miközben az EU egyik alapköve, a szabad szolgáltatások végzése, és az egységes belső piac sérülhet, ha erőltetjük a döntéshozatalt.

Fuvarozás nélkül nincs sikeres európai gazdaság, bármilyen zavar a fuvarozásban drágítja a termelést, és mindezt a polgároknak kell végül megfizetniük. Vissza kell ülnünk a tárgyalóasztalhoz és igazi kompromisszumot találnunk. Ehhez pedig idő és higgadtság kell, de mind a kettő hiányzik. Túl késő van, a mandátumunk végén járunk, és a Parlament minden frakciójában teljes a megosztottság, és lehetetlenség higgadtan tárgyalni. Nem tudom, hogy a jövő hétig sikerül-e csodát csinálni, s kompromisszumot találni, ezerkétszáz módosítóból. Nem hiszem, hogy egy hét alatt sikerül kitárgyalni azt, amire két évig nem volt alkalmunk. Egyre inkább úgy tűnik, hogy az új Parlamentre kell bízni a dolgot. Jobb, ha nincs egyezség, mint a rossz egyezség.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender, en nombre del Grupo S&D. – Señora presidenta, siento mucho la ausencia de la comisaria Bulc en este debate que creo que tendría que haber escuchado. Como ponente alternativa del informe de la señora Kyllönen, he de agradecer el espíritu de buen trabajo y cooperación que hemos tenido con la ponente y con el resto de los colegas para, precisamente, reforzar —porque esa era la base— un control riguroso. De hecho, estamos avanzando en la obligatoriedad del tacógrafo digital para el 2022. Pero, en todo caso, no queremos que ese control resulte discriminatorio y roce el proteccionismo xenófobo.

No queremos que el conductor sea el culpable. Las empresas y administraciones deben, en su cargo, facilitar toda la tarea posible de control, porque en la era del 5G es aberrante tener a los conductores parados en la carretera para controlar pilas de documentos en papel. Es peligroso y, además, humillante.

Queremos, además, una aplicación proporcional, es decir, que estamos de acuerdo con la ponente, con la señora Kyllönen, en la exclusión del tránsito y el transporte internacional, y estamos en contra de la vuelta a casa del camión, que encontramos que es absolutamente aberrante. Sin embargo, necesitamos una vuelta a casa flexible para nuestros conductores españoles y portugueses.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle, on behalf of the ECR Group. – Madam President, first of all, I would like to thank President Tajani. He saved the image of the European Parliament last night with his decision, because you cannot legislate in the manner that was proposed until yesterday night. The European Parliament would be seen in that case as a subsidiary of qualified majority of the Council, or even as a subsidiary of the Commission.

Politics also means compromise, always, and Trump did it a year ago, as we remember. Since the plenary voted against this compromise I think we lost any opportunity in this Parliament to get a real compromise, a professional and responsible compromise. And not only until next week, but also until the end of this legislature.

How does our House look in the context of the Mobility Package I? The responsible committee cannot submit a report on two of the three dossiers. The groups, with some exceptions, are so divided that even the biggest political group doesn’t have any coherent group-wide position and so abstains from anything in relation to this package. Even if we continue next month in the same manner, merely outvoting proposals by one or two votes as on Monday in other parts of this House, then what does it mean for citizens in the run-up to the elections? They will think that politicians can sacrifice the single market in road transport for the purposes of using protectionism to meet some national and thus as a way to be re-elected, and we don’t want to see it.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica, en nombre del Grupo ALDE. – Señora presidenta, el buen funcionamiento del transporte es clave para la competitividad de la Unión. Este paquete de movilidad es una pieza fundamental para acabar con los problemas de fragmentación que se producen por el dumping social interno y las desigualdades en el acceso al mercado de los operadores.

Por eso apuesto por aprobar unas normas comunes que acaben con las soluciones Estado a Estado que, con la intención de solucionar estos problemas, en realidad los han hecho crecer. Por eso apoyo las posiciones de transacción que presentaron los ponentes a estos tres informes. Las medidas que proponemos mejoran las condiciones de los profesionales, contribuyen a la seguridad vial y la eficiencia del transporte y preparan el camino para un futuro próximo en el que la digitalización y descarbonización van a cambiarnos la vida para mejor.

La ciudadanía nos elige para intentar lo óptimo, pero sabe que lo mejor es enemigo de lo bueno. En el sector del transporte, también. Por eso se equivocan los que bloquean esta solución europea por puro electoralismo. Este paquete de movilidad no es el mejor de los posibles, pero tiene trabajo, conversaciones, participación y acuerdos suficientes para ser mucho mejor de lo que tenemos hoy.

 
  
MPphoto
 

  Karima Delli, au nom du groupe Verts/ALE. – Madame la Présidente, mes chers collègues, cela fait des mois que nous travaillons pour améliorer les conditions de travail des salariés du transport routier, des mois que ces salariés sont pris en otage par certains, au nom des intérêts de leur pays.

On parle de femmes et d’hommes qui travaillent parfois durant des périodes extrêmement longues, pénibles, sans voir leur famille, en dormant sur des parkings mal entretenus et d’autres voudraient encore qu’ils dorment dans leur cabine.

Le dumping social organisé par les grands groupes du secteur exploite leur main-d’œuvre jusqu’à l’épuisement, avec des conséquences terribles pour la sécurité routière. Un conducteur fatigué sur nos routes, c’est une menace pour lui, pour son chargement, mais aussi pour tous les autres usagers de la route.

Il faut refuser de cautionner dans ce parlement l’exploitation des salariés du secteur, préconisée par la Commission européenne. Et nous sommes un certain nombre dans cette salle à refuser ce qui est purement et simplement la législation d’une forme moderne d’esclavage sur nos routes.

L’égalité des droits, et des conditions de travail dignes de ce nom, doivent bénéficier à toutes et tous sur le territoire de l’Union européenne. Nous ne voulons pas de travailleurs de seconde zone, c’est pourquoi nous continuons de nous battre pour que le détachement s’applique à tous et non à la carte selon le corps de métier. Nous ne voulons pas de chauffeurs épuisés sur la route car cela met en danger la vie des autres. C’est pourquoi nous refusons toute dérogation à l’interdiction du repos hebdomadaire en cabine. Nous ne voulons plus d’une jungle sociale ouverte à tous les vents, ni de camions qui reviennent à vide à leur base. C’est pourquoi nous nous battrons pour que le cabotage demeure régulé.

Mes chers collègues, l’Union européenne doit tenir ses promesses. Tout le monde veut une Europe sociale, allons-y! Nous demandons désormais que chacun prenne ses responsabilités. Tout le monde doit faire le job, ne pas regarder les intérêts de ces pays ou de son propre pays. Nous sommes là pour garantir quoi? La bonne application des règles en vigueur en Europe.

 
  
MPphoto
 

  Tania González Peñas, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señora presidenta, no puede ser que la dignificación de las duras condiciones laborales de los conductores se condicione a que permitamos el dumping social a la hora de regular el desplazamiento de conductores a otros Estados de la Unión.

Nos dicen los conservadores: «Si queréis que los conductores pasen su descanso semanal fuera de su vehículo, en condiciones decentes, entonces permitid que se pague menos a un conductor español cuando conduzca fuera de España». ¿Qué clase de chantaje es este?

Debemos establecer una regulación justa que permita que los conductores puedan dormir en una cama decente durante sus descansos, que no tengan que trabajar durante más de dos semanas seguidas fuera de su lugar de origen, que los vehículos incorporen el tacógrafo inteligente para que el fraude sea cosa del pasado, y debemos abolir la competencia desleal que supone desplazar conductores al extranjero remunerándoles menos de lo que les corresponde. Es una cuestión de dignidad en los derechos laborales y es una cuestión de seguridad.

 
  
MPphoto
 

  Rosa D'Amato, a nome del gruppo EFDD. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, il settore dell'autotrasporto necessita di risposte importanti e urgenti per far fronte a problematiche molteplici.

Assistiamo quotidianamente a quella che è una vera e propria schiavitù, che coinvolge i conducenti di tutta Europa: essi sono costretti a passare le loro vite sui mezzi di trasporto, mangiandovi, dormendovi, senza avere la possibilità di tornare a casa e passare il tempo con i propri cari.

Oltre al problema del dumping sociale, c'è il problema della concorrenza sleale. Dobbiamo infatti consentire alle imprese di poter competere sulla stessa base; dobbiamo combattere il fenomeno delle delocalizzazioni, incentivare i sistemi fiscali e salariali non equi. Questo dobbiamo fare perché questo sta succedendo.

Negli ultimi anni abbiamo visto una tendenza che ha abbassato sempre di più gli standard sociali e i livelli salariali, tendenza che oggi è necessario riequilibrare. È una nostra responsabilità, di questa legislatura, di questo Parlamento! Non possiamo sottrarci: quindi proviamoci fino alla fine, ci rivediamo la settimana prossima in commissione TRAN. Proviamo a dare regole e diritti sociali ai nostri autotrasportatori.

 
  
MPphoto
 

  Georg Mayer, im Namen der ENF-Fraktion. – Frau Präsidentin! Seien Sie doch bitte mal ehrlich zu den Menschen da draußen. Die Zeit ist zu kurz, dass wir uns jetzt hier in Lippenbekenntnissen verlieren. Seien Sie ehrlich und sagen Sie: Das Mobilitätspaket I wird in dieser Periode nicht mehr beschlossen werden. Das ist traurig! Das ist traurig für sehr viele Kraftfahrer in ganz Europa. Denn wo stehen wir denn? Im Prinzip ist ja nicht viel Änderung eingetreten im Vergleich zu dem, wo das Paket vor einem Jahr gestanden ist. Und was erreichen wir jetzt damit? Wir erreichen genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erreichen wollten, nämlich die Verbesserungen der Arbeitsbedingungen der Kraftfahrer.

Die österreichische Ratspräsidentschaft hat etwas vorgelegt, sie hat eine allgemeine Ausrichtung vorgelegt. Was ist daraus geworden? Nichts! Und es gibt Gründe dafür, warum daraus nichts geworden ist. Zum einen sind das die diametral entgegenstehenden Extremsituationen von den Sozialisten und von der EVP hier im Haus, die eine Bewegung nicht zulassen. Und zum anderen ist es eine chaotische grüne Vorsitzführung, die hier von Anbeginn keinerlei Führung hereingebracht hat und die sogar antidemokratisch inoffizielle Koordinatorenmeetings abgehalten hat, ohne andere Koordinatoren einzuladen. Das ist der Grund.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Karima Delli (Verts/ALE), question «carton bleu». – Je n’accepte pas, dans ce Parlement, qu’on remette en cause mes compétences au sein de la commission des transports. Je ne vous renvoie pas la balle, notamment parce que le fait est que votre groupe veut réellement détériorer le projet européen, et que, en ma qualité de présidente de commission, je ferai tout pour améliorer les conditions de travail des salariés.

Je vous le dis les yeux dans les yeux, je ne sais pas pour qui vous vous prenez pour juger la qualité, notamment de ma présidence, en tout cas je ne l’accepterai pas.

 
  
MPphoto
 

  Georg Mayer (ENF), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Frau Delli, Sie werden sich das jetzt gefallen lassen müssen. Sie wissen genau, dass Sie inoffizielle Koordinatoren-Meetings abgehalten haben, ohne einen Teil der Fraktionskoordinatoren eingeladen zu haben. Und jetzt sagen Sie mir nicht, für wen ich mich halte. Für wen halten Sie sich, dass Sie Wähler umgehen und solcherlei Meetings abhalten? Das ist eine Frechheit und antidemokratisch.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Nous ne sommes pas dans un débat avec des questions sous forme de cartons bleus et nous reprenons les prises de parole.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). – Pani Przewodnicząca! Chciałam zaapelować do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i do wszystkich grup politycznych, abyśmy nie głosowali nad pakietem mobilności w tej kadencji Parlamentu. Jest to czas wyborczy, czas za krótki. 1500 poprawek, brak kompromisów i możliwości ich uzgodnienia pokazują, że w tak krótkim czasie nie jesteśmy w stanie przygotować pakietu mobilności tak, aby był on przejrzysty i zrozumiały, przestrzegał europejskich wolności, respektował jednolity rynek, ograniczał konkurencję i aby koszty jego wprowadzenia nie uderzały w europejskich konsumentów. Nie możemy działać pod naciskiem politycznym i, jak powiedziała pani Delli, patrzeć na interesy tylko i wyłącznie swoich krajów. Mam nadzieję, że tego będziemy się trzymali.

To, co dzieje się w Parlamencie Europejskim, urąga powadze. Wszyscy chcemy walczyć z nadużyciami, ale czy można mówić o walce z nadużyciami, gdy chcecie, aby wracać do kraju pustym samochodem? Czy walką z nadużyciem jest zgoda na objęcie kabotażu delegowaniem, czyli zastosowanie takich samych stawek dla wszystkich kierowców? A Wy dalej chcecie ograniczać operacje kabotażowe i zakazać kierowcom powrotu do danego kraju w ciągu pięciu dni. Czy walką z nadużyciem jest to, że chcecie, aby kierowca spał w hotelu, kiedy nie ma miejsc parkingowych i nie ma hoteli?

Jako kontrsprawozdawczyni byłam otwarta na każdą propozycję, ale nie mogę się zgodzić na ograniczenie swobód i konkurencji oraz na protekcjonizm. To jest niegodne.

(Mówczyni zgodziła się odpowiedzieć na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki (art. 162 ust. 8 Regulaminu))

 
  
MPphoto
 

  Dennis Radtke (PPE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Ich hätte zwei konkrete Fragen an die Kollegin. Erstens: Wenn Sie in Ihrem Beitrag so leidenschaftlich von der Freiheit des Binnenmarktes reden, meinen Sie mit „Freiheit des Binnenmarktes“, dass es ein Binnenmarkt frei von sozialen Regeln sein soll?

Zweitens würde mich interessieren: Wenn Sie darauf hinweisen, dass die Wahl kurz bevorsteht, wie lange soll man denn eigentlich über eine solche Gesetzgebung diskutieren, bis sie endlich entscheidungsreif ist?

Weitere Frage: Für was sind wir denn sonst gewählt, wenn nicht auch für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen? Ich habe mit vielen rumänischen und polnischen Fahrern auf deutschen Rasthöfen gesprochen: Die Arbeitsbedingungen sind unterirdisch.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), odpowiedź na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Uważam, że jest zbyt wiele emocji i niemożność uzyskania kompromisów, aby ten pakiet zakończyć w tej kadencji łącznie z trialogami – to po pierwsze.

Jeżeli mówimy o kwestiach społecznych, ja powiedziałam: operacje kabotażowe, czyli wykonywane w kraju innym niż kraj siedziby, są objęte delegowaniem. Na to zgodziliśmy się – czyli taka sama płaca za godzinę bez względu na to, z jakiego kraju jest kierowca. To dlaczego, proszę Pana, jest chęć dalszego ograniczenia tych operacji? Dlaczego tranzyt chcecie objąć delegowaniem? Czyli samochód, który przemieszcza się przez kilka krajów. Chcecie zniszczyć małe i średnie przedsiębiorstwa i ograniczyć konkurencję. To są fakty.

 
  
MPphoto
 

  Isabella De Monte (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, in via preliminare vorrei osservare che dovremmo cambiare il nome del pacchetto, perché da "pacchetto mobilità" dovremmo passare forse a "pacchetto immobilità". Ormai da mesi assistiamo a un continuo rimpallo tra la commissione TRAN e la plenaria e viceversa e oggi, tra l'altro, avremmo dovuto votare e invece siamo ancora, purtroppo, alla discussione.

Io penso che sia stato fatto un buon lavoro finora: sono stati raggiunti dei compromessi sul cabotaggio, sul distacco, sui tempi di guida e di riposo. Io ho qualche perplessità a proposito del cabotaggio transfrontaliero, perché penso che si presti a delle elusioni. Però complessivamente penso che abbiamo fatto veramente dei progressi e dobbiamo assolutamente arrivare all'anticipo dell'applicazione del trachigrafo intelligente, perché soltanto così potremo controllare tali norme.

Quindi io chiedo, faccio un appello, affinché si voti entro la fine di questo mandato, perché soltanto così potremo dire di aver ben lavorato per i cittadini e per le imprese.

 
  
MPphoto
 

  Kosma Złotowski (ECR). – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! O czym my tu dziś mówimy? O warunkach pracy kierowców, warunkach ich wypoczynku, tachografach i Bóg wie jeszcze o czym. Ale przecież doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie o to chodzi. Bo jeśli o to by chodziło, to kierowcy ciężarówek nie protestowaliby dzisiaj przed Parlamentem. Otóż w pakiecie mobilności nie chodzi o to, żeby było lepiej, zwłaszcza kierowcom, tylko o to, żeby kraje peryferyjne, zwłaszcza z Europy Wschodniej, ale także z Europy Południowej, odciąć od wspólnego rynku transportowego. Pakiet mobilności to nie warunki pracy i przejazdów. Tutaj chodzi tylko o to, żeby podzielić wspólny europejski rynek. Kraje, które wstąpiły do Unii w 2004 r., wzięły za pewnik, że mamy wspólny rynek, rozwinęły swój sektor transportu i dzisiaj chce się to uciąć. Dlatego jestem za tym, żeby rozmawiać o wszystkich tych sprawach, o których tutaj mówimy – o warunkach pracy itd. – ale też dojść do jakiegoś kompromisu. Bo co to za kompromis, jeśli na sesji plenarnej mamy 1600 poprawek do głosowania? To jest kompromis? Tu nie ma żadnego kompromisu. W związku z tym Parlament nie powinien już nad tym głosować. Przenieśmy to na następną kadencję.

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki (art. 162 ust. 8 Regulaminu))

 
  
MPphoto
 

  Ismail Ertug (S&D), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Kolleginnen und Kollegen! Ich will nur mal die Frage stellen, weil sich die Debatte jetzt so anhört, als ob die Herrschaften, die gerade gesprochen haben, in den letzten Wochen und Monaten gar nicht dabei gewesen wären: Sie und auch die Frau Łukacijewska waren doch meine Schattenberichterstatter! Wir haben doch gemeinschaftlich diesen Kompromiss zusammen mit Kollegen Telička, mit der Kollegin Kyllönen gemeinsam vereinbart! Was soll nun diese Aktion? Sie waren doch dabei! Zuerst waren Sie dafür, dann auf einmal dagegen! Das ist doch die Wahrheit.

 
  
MPphoto
 

  Kosma Złotowski (ECR), odpowiedź na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Szanowny panie pośle! Nie spotykamy się dzisiaj po raz pierwszy. Oczywiście poparłem kompromisy. Te kompromisy zostały przez większość w Parlamencie Europejskim odrzucone w zeszłym roku.

Dzisiaj nie mówimy przecież o żadnych kompromisach, dzisiaj mówimy o kontrowersjach, szanowny panie pośle, o kontrowersjach. Kontrowersjach, które spowodują podział tego rynku, a my mówimy o wspólnym rynku europejskim. Po to jest Unia Europejska, żeby rynek był wspólny.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Telička (ALDE). – Madam President, first of all, I very much regret the decision of the President of the Parliament, because what it will lead to is that next week we will have the same amount of amendments tabled again. This is what the procedure will enable. Secondly, I regret that the President has not taken the effort to respond to a joint letter from myself and colleagues from a number of EPP delegations proposing a concrete scenario and compromises. Yes, we have a large number of amendments, but those are intentional.

Let’s be frank, let’s not fool ourselves. They are deliberately tabled so as to complicate the proceedings. This is what it is about, and many of you have confirmed it today because you say, ‘let’s postpone it’.

So we have a set of compromises and the decision next week will be about whether we want an internal market – as imperfect as the proposal is – that can function, that will tackle a number of the issues, that will tackle social rights, or do we wish to see something that will lead to unilateral measures, which that we have faced already in the past and that will lead to fragmentation of the internal market, with your responsibility.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – J’ai vu les demandes de cartons bleus mais nous avons beaucoup de retard et nous poursuivons les prises de parole.

 
  
MPphoto
 

  Keith Taylor (Verts/ALE). – Madam President, I think it’s time to revisit our Charter of Fundamental Rights that says that every worker has the right to working conditions which respect his or her health, safety and dignity. We know that, in the case of long—distance, cross-border professional drivers, those conditions are overwhelmingly unhealthy, unsafe and undignified, with access to many of their social rights being deprived by shady employment and letterbox companies.

Many drivers are expected to rest in their cabs, with no access to basic hygiene facilities, such as toilets and showers. But this isn’t just a question of rights; it’s a question road safety. When you look at the statistics, you’ll find the driver fatigue is a significant contributor to accidents in the majority of cases. So with that in mind, our party is wanting to see, as an absolute minimum, that we retain a two-week reference period that would not encourage an increase in nomadic driving. An extended weekly rest should be in a hotel.

I’d like to add that this appalling mishmash of thousands, hundreds of amendments, is no way to discharge our responsibility, as some colleagues have said. Effectively we just end up with a stitch—up.

 
  
MPphoto
 

  Rina Ronja Kari (GUE/NGL). – Fru formand! Jeg var her i efteråret nede for at besøge lastbilchauffører fra Filippinerne, der arbejdede i Padborg. De var blevet hentet til EU via Polen, hvor de havde fået arbejdstilladelser, og så var de ellers blevet sendt rundt i Europa til en timeløn på 15 kr.! 15 kr. i timen, kære kolleger! De kunne samtidigt se deres kolleger, der fik en langt bedre løn - ja faktisk en løn, der var til at leve af. Derfor undrede disse chauffører sig selvfølgelig. Hvorfor blev de efterladt? Hvorfor fik de så dårlig løn og dårlige arbejdsvilkår? Chaufførerne fortalte os om, hvordan de kørte dødtrætte rundt på Europas landeveje. De kunne køre 16 timer i træk i lastbilen, fordi de kunne skiftes til at køre, og de blev overvåget af deres chef på gps’en. Deres liv og deres oplevelser er bagsiden af EU’s indre marked. Vores valg her i Parlamentet er helt tydelig: Er vi klar til at beskytte arbejdstagerne, eller vil vi først og fremmest beskytte det indre marked? Mit valg er helt klart - arbejdstagerne først!

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF). – Madame la Présidente, les réformes du cabotage, du détachement des chauffeurs et du temps de travail de ce paquet «Mobilité» nous montrent une chose: l’Union européenne est aussi sociale que les républiques socialistes d’Europe de l’Est étaient démocrates.

Clôturant presque deux ans de dialogue de sourds, l’obstruction législative de ces dernières heures démontre une fois de plus l’incapacité réelle de l’Union à améliorer le sort de ses travailleurs. Elle prouve aussi combien les intérêts économiques des pays membres sont antagonistes. À trop avoir voulu élargir et imposer coûte que coûte, par pure idéologie et par orgueil, un marché unique sans ambition préalable, l’Union n’enrichit que les profiteurs, en créant les conditions d’un remplacement des salariés dignement rémunérés par des salariés exploités. Les bénéficiaires, nous venons encore de le constater, sont prêts à tout pour que ce système perdure.

Si l’Union ne change pas radicalement de paradigme, les peuples la déferont. Manifestement, l’exemple britannique n’a pas suffi. Gageons que les prochaines élections européennes seront un deuxième et, sans doute, un dernier coup de semonce.

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE). – Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir unsere Geschäftsordnungsregeln willkürlich auslegen oder missbräuchlich anwenden, dann wird mir angst und bange.

Doch nun zum Thema. Vor wenigen Tagen war ich erneut auf einem der Lkw-Parkplätze entlang der Autobahn A4 in Deutschland und habe Fahrer aus verschiedenen Ländern, vor allem aber aus Polen und Rumänien, kennenlernen dürfen. Ihre Aussagen waren so gut wie identisch.

Erstens: Sie fühlen sich ausgebeutet. Nach ihnen zustehenden Mindestlöhnen oder Heimfahrtwochenenden wagen sie ihre Chefs aus Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, nicht zu fragen.

Zweitens: Sie verbringen ihre wöchentlichen Ruhezeiten unter menschenunwürdigen Bedingungen.

Drittens: Sie wissen um die Briefkastenfirmen in ihren Herkunftsländern und um die illegalen Kabotagefahrten, die den Wettbewerb verzerren.

Und viertens: Sie wünschen sich unbürokratische und kontrollierbare europäische Regelungen.

Bitte, liebe Kollegen, verschließt eure Augen nicht vor der Realität! Denn die Berufskraftfahrer auf den europäischen Straßen haben es verdient, dass wir konstruktive Lösungen für ihre Probleme annehmen. Hört auf die Basis!

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). – Frau Präsidentin! Wir müssen die katastrophalen Arbeitsbedingungen der Lkw-Fahrer verbessern, darum geht es. Auch ich, Herr Koch, spreche mit den Lkw-Fahrern an den Parkplätzen an der österreichischen Grenze, und da höre ich Ähnliches, mehr oder weniger das Gleiche: Tagelang sitzen sie hinter dem Steuer, Fahrzeiten von 15 Stunden am Stück, ein Leben am Parkplatz und Schlafen und Arbeiten in einer Kabine, die oft kleiner ist als ein Hundezwinger. Und in der Nacht sollen sie dann auch noch das Frachtgut bewachen – das alles zu einem Hungerlohn.

Frage ich diese Fahrer: „Was wollt ihr denn?“, dann sagen sie: einen anständigen Lohn, anständige Arbeitszeiten, die Familie regelmäßig sehen. Wir dürfen also diesen Zustand nicht mehr länger zulassen. Stimmen wir endlich gemeinsam für faire Arbeitsbedingungen auf Europas Straßen ab, für streng kontrollierte Arbeitszeiten, Pausenzeiten, Ruhezeiten. Das verlangt der Respekt gegenüber den hart arbeitenden Lkw-Fahrern.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). – Voorzitter, ik denk dat het cruciaal is in dit debat dat we ervoor gaan dat onze chauffeurs onder de best mogelijke omstandigheden kunnen werken. Dat betekent wat mij betreft onder andere dat we ervoor moeten zorgen dat er voldoende goede, veilige parkeervoorzieningen zijn, maar ook dat we alles op alles zetten om een strijd rondom wie er het minst verdient – een race naar de bodem – om die strijd te voorkomen. Want bij een eerlijke arbeid hoort een gelijk loon voor hetzelfde werk.

De manier waarop we de eerlijkheid voor chauffeurs kunnen waarborgen, is met name door een goede handhaving. Helaas is het zo dat handhaving er in de praktijk, maar ook in de wetgeving, nog bekaaid van afkomt. Ik denk dat er nog te weinig inspecteurs zijn. We hebben nog te weinig goede databanken. We moeten meer grensoverschrijdende controles houden en hebben zeker ook een handhaving nodig waarin niet wordt gediscrimineerd. Last but not least moeten we veelplegers en hun dubieuze bazen aanpakken.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE). – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es geht darum, dass im Binnenmarkt jeden Tag viele Waren transportiert werden und vieles davon auf der Straße. Und darum geht es jetzt.

Zum einen wollen wir Verkehrssicherheit für die Lkw-Fahrer, deswegen muss man Lenk- und Ruhezeiten einhalten. Zum anderen wollen wir auch vernünftige Arbeitsbedingungen, und da gibt es die schon viel besprochenen Briefkastenfirmen, die die nicht bieten. Es gibt viele Unternehmen, die ihre Fahrer gut behandeln, gute Konditionen, auch gute Fahrerkabinen, bieten, aber halt nicht alle. Und wir wollen, dass es den Fahrern überall in Europa wirklich gut geht. Darum geht es ja in diesem Fall.

Wir haben gleichzeitig eben auch mit im Hinterkopf, dass man natürlich unterschiedliche Ideen und unterschiedliche Regionen in Europa hat und nicht überall der gleiche Lohn gezahlt werden kann. Aber wir wollen versuchen, für alle – gerade weil wir auch Lkw-Fahrermangel haben – die Konditionen zu verbessern.

Und dann als Letztes, was ich schade finde: Die Busfahrer drohen dabei ein bisschen über die Klinge zu springen. Wir brauchen einfach für Busse andere Regelungen als für Lkw-Fahrer, denn es ist nicht dasselbe, ob man Frachten transportiert oder Personen. Und ich hoffe, dass wir dafür auch noch eine Lösung finden.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Pierre Vieu (GUE/NGL). – Madame la Présidente, moi aussi je suis en colère parce qu’il y a obstruction du débat ces dernières heures, comme d’ailleurs il y a eu irrégularité du débat ces derniers mois et nous n’avons pas eu une construction partagée entre les eurodéputés, l’Union européenne et les routiers. C’est ce qui fait qu’aujourd’hui, sur le paquet mobilité, nous avons un compromis qui n’est pas au niveau et nous avons des vices et des trous qui font qu’il y a de la colère, beaucoup de colère.

Nous nous penchons ici sur l’avenir de trois millions de routiers et nous devons trouver une solution car il nous faut encadrer le dumping social, il faut aller au détachement au premier jour, et il faut arrêter avec les aires d’autoroutes, les routiers eux-mêmes le demandent. J’ai vu des routiers, mais j’ai vu également les syndicats de routiers, qui eux aussi demandent un paquet mobilité. C’est la raison pour laquelle je suis en faveur d’un vote sous cette législature, car demain, le rapport de force pourrait leur être moins favorable.

Je suis également pour que le vote ait lieu dans la transparence la plus totale et que les irrégularités cessent. Je suis enfin pour que le texte sur le cabotage soit examiné en premier parce que c’est le seul texte qui a été voté en commission.

Je suis enfin pour que la démocratie ait pleinement lieu.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE). – Doamnă președintă, eu îmi doresc să avem o reglementare europeană dintr-un singur motiv: pentru a scăpa de legile naționale din Germania și din Franța, care bineînțeles că sunt pentru a proteja industria de resort din aceste state. Dar vreau să fie o reglementare europeană corectă, transparentă și să fie avantajoasă pentru toate statele membre, nu numai pentru unele. În acest moment, așa cum este propunerea făcută, este o mică încercare de protecționism pentru o anumită zonă din Uniunea Europeană.

Aș ruga colegii să nu se ascundă în spatele argumentului social. Da, și eu vreau condiții foarte bune pentru toți cei care lucrează în această industrie și putem să le introducem în aceste regulamente. Însă, în același timp, trebuie să eliminăm lucrurile care sunt împotriva tratatului și să nu riscăm să nu respectăm libertatea de circulație a forței de muncă și a serviciilor. Și rog Comisia ca soluție cea mai bună, să retragă... (Președinta a retras cuvântul vorbitorului)

 
  
MPphoto
 

  Ole Christensen (S&D). – Fru formand! Kyllönen-, Telička- og Ertug-kompromiserne er et godt fundament for, at vi endelig kan få nogle ordentlige og afbalancerede regler, der både forbedrer de europæiske chaufførers arbejdsvilkår, skaber, ikke bare en fri, men også en fair konkurrence for virksomhederne, ligesom de forbedrer trafiksikkerheden. Derfor håber jeg, at et flertal vil bakke op om det store og gode stykke arbejde, der er lagt i de tre kompromiser, når vi forhåbentligt på et tidspunkt skal stemme om denne pakke.

Det er helt åbenlyst, at vi har at gøre med meget destruktive kræfter i dette hus, som med alle midler vil prøve at forhindre, at vi får en fornuftig aftale i hus. Det er mennesker, som ønsker fortsat at konkurrere på rigtig dårlige vilkår for chaufførerne. Det skal vi bestemt ikke acceptere, så lad os stemme for disse kompromiser, så vi får en ordentlig aftale.

 
  
MPphoto
 

  Илхан Кючюк (ALDE). – г-жо Председател, добре е, че има дебат по тази тема, защото той показва различните гледни точки и сложността на темата.

Разглежданият пакет Мобилност 1 е в противоречие с основополагащите европейски ценности и идеята за единен пазар. По никакъв начин този подход към проблема не помага за изграждането на единен пазар, а точно обратното, подкопава го.

Разбира се, че шофьорите на международни превози заслужават добри условия на труд, защото професията е тежка и отговорна, но това не може да става чрез унищожаването на цял един бизнес, който се е развил на свободен пазарен принцип, и който само в моята страна създава 17% от БВП и дава прехрана на близо 500 хил. души.

Европейският съюз не става по-силен чрез противопоставянето на държавите от периферията му с тези от центъра. Не това е очакването на европейските граждани. Отхвърлянето на две от трите досиета в комисията по транспорт и туризъм са ясен сигнал за липсата на консенсус по пакета в този му вид и ние не можем да си позволим безотговорното му приемане. Акт, който ще има разрушителен социално-икономически ефект върху милиони граждани ангажирани в сектора.

 
  
MPphoto
 

  Claudia Schmidt (PPE). – Frau Präsidentin, liebe Kollegen! Wir erleben hier gerade bei diesem so enorm wichtigen Dossier, wie schnell es geht, dass ein Parlament beschlussunfähig wird, wenn wir uns auf die jeweiligen nationalen Positionen zurückziehen. Wir sollten hier doch eigentlich mehr sein als der kleinste gemeinsame Nenner unserer Wahlkreise zu Hause. Wir sollten gemeinsam beste Lösungen erarbeiten und diese dann beschließen. Das haben wir fraktionsübergreifend nicht geschafft, und entsprechend sind wir sowohl im Ausschuss als auch hier im Plenum krachend gescheitert.

Die Geschäftsordnung wurde bis zur Unkenntlichkeit gedehnt, und jede Seite war bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Man sieht, wie es geendet hat und wie toxisch es ist, wenn nur Partikularinteressen verteidigt werden, wenn sich manche darauf zurückziehen, dass ihre eigene Perspektive die alles entscheidende ist und andere Meinungen nur ein Hindernis sind. Diese zutage getretene Scheinheiligkeit von der besorgten Linken bis zu den neuen Protektionisten in meiner eigenen Fraktion wird der Idee Europa mehr schaden als alles andere. Und es gab keine Kompromisse im TRAN-Ausschuss, sondern nur bei der Kabotage.

 
  
MPphoto
 

  Mercedes Bresso (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, il pacchetto "Mobilità" è un faticoso lavoro compiuto dalle commissioni competenti per mettere un po' di ordine in un settore caratterizzato da una concorrenza selvaggia, che non solo crea condizioni di vita inaccettabili per i guidatori ma che mette a rischio altresì la vita di tutti i cittadini europei sulle strade e che contribuisce in modo potente alle emissioni di CO2.

In attesa che la disponibilità di un trasporto ferroviario forte e veloce per le merci, grazie alle TNT, permetta di ridurre le emissioni di CO2 sulle nostre strade, credo sia indispensabile arrivare a un ragionevole accordo per modernizzare il settore e garantire la sicurezza e la qualità del lavoro per i conduttori. In particolare, l'introduzione molto anticipata del tachigrafo intelligente permetterà di fare dei controlli efficaci e di garantire il rispetto delle norme.

Credo quindi, colleghi, che dobbiamo avere il coraggio di arrivare a votare e di verificare se questo Parlamento è capace, su una questione così importante, di prendere una decisione.

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE). – Señora presidenta, los acuerdos logrados en la Comisión de Transportes eran un complicado equilibrio que se rompió por el rechazo en el Pleno de junio de 2018 de los tres mandatos de negociación.

Las tres propuestas de la Comisión responden, a mi juicio —y lo digo con todo respeto—, a intereses claros de algunos países del centro de la Unión de poner trabas a las empresas de los países más periféricos que realizan servicios de transportes en estos países. Sus empresas de transportes, quieran o no, son más competitivas.

La posición de defensa es acusar de dumping social y hasta de intentar imponer salarios mínimos europeos. Esta postura tan tajante va en contra del libre mercado, y se han utilizado argumentos de protección del trabajador para esconder proteccionismo nacional.

Sí a la protección de los trabajadores; no a su utilización para otros objetivos menos dignos.

La restricción a los descansos en cabina de los conductores, la realización de operaciones de cabotaje, los requisitos administrativos para acreditar los salarios mínimos y los contratos de trabajo, y la inclusión de vehículos más pequeños —furgonetas— en el ámbito de aplicación de la legislación supondrán mayores costes en el desempeño de las labores de transporte realizadas por las empresas de países periféricos.

Se ha acabado el tiempo de la negociación. Es necesario que esto lo haga la próxima Cámara. Y yo, después de quince años en el ámbito del transporte, lo voy a lamentar.

Les deseo suerte y acierto.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D). – Pani Przewodnicząca! Żałuję, że w poniedziałek nie było jeszcze przynajmniej trzech osób na sali, bo wtedy byśmy to ostatecznie odrzucili. Odnoszę wrażenie, że tu wcale nie chodzi o zmęczonych kierowców, a o coś zupełnie innego: ograniczenie dostępu do rynku tej części Europy, która w sektorze międzynarodowego przewozu dóbr i osób okazała się po prostu konkurencyjna, i tyle. Chcą nam powiedzieć: nie macie prawa być konkurencyjni. Jeżeli natomiast jesteście zbyt konkurencyjni, znajdziemy wszelkie instrumenty, żeby wam to wybić z głowy. Kiedy słyszę, że jeżeli tego nie uchwalimy, państwa podejmą działania jednostronne, to jest dla mnie szantaż. A zatem kierowca, który obsługuje przewozy import/eksport, nie jest pracownikiem oddelegowanym i koniec. Proponuję nie głosować i odłożyć to do nowej kadencji.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). – Pani Przewodnicząca! To przekomarzanie się, na ile pakiet mobilności jest gotowy do głosowania, przysłania nam problem w kontekście przygotowanego rozporządzenia o koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych, w którym w art. 14 wpisane są kryteria potwierdzające legalne delegowanie. Kryteria, które ze względu na wysoką mobilność firm transportu międzynarodowego nie są możliwe do spełnienia. Każdy pracodawca narażony jest na zmianę – z dnia na dzień – prawa właściwego ze skutkiem wstecznym. Dotyczy to każdej europejskiej firmy. Tak więc firma transportowa francuska w każdej chwili może być zmuszona ze skutkiem wstecznym pracować pod prawem niemieckim lub luksemburskim, firma niemiecka – pod prawem polskim lub rumuńskim. By uniknąć chaosu, który powstanie po wdrożeniu pakietu mobilności, w którym brak jest zapisów odnoszących się do rozwiązań art. 14, zobowiązani jesteśmy ponownie przeanalizować pakiet i wprowadzić zmiany, które umożliwią firmom transportowym normalne funkcjonowanie na rynku europejskim. Tu, w Parlamencie, jesteśmy odpowiedzialni za przygotowanie rozwiązań, które będą ułatwiały życie i wykonywanie obowiązków na wspólnym rynku, ograniczając koszty i obciążenia europejskiego społeczeństwa.

 
  
MPphoto
 

  Agnes Jongerius (S&D). – Voorzitter, gisteren hier in Straatsburg en vandaag in Brussel vragen werknemers uit de transportsector om een eerlijke toekomst. Ik denk dat we kunnen zeggen dat buiten deze zaal niemand snapt wat we hier nou aan het doen zijn. Dat knaagt aan het vertrouwen in de besluitvorming uit Brussel.

Maar de chauffeurs laten niet met zich sollen. Dus of we nu vandaag of in april over hun werkroosters, hun lonen en arbeidsvoorwaarden stemmen, chauffeurs verdienen een eerlijke betaling en ze verdienen voldoende rust. Dat was mijn inzet, dat is mijn inzet en dat blijft mijn inzet, want vrachtwagenchauffeurs en buschauffeurs worden nu tegen elkaar uitgespeeld in een race naar de laagste lonen en naar de slechtste arbeidsvoorwaarden. We moeten de uitbuiting van chauffeurs langs de snelweg in mijn land stoppen. We moeten de brievenbusfirma's sluiten en we moeten de chauffeurs de zekerheid geven van fatsoenlijke rij- en rusttijden.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE). – Madame la Présidente, le travail que nous faisons et la discussion que nous avons ce matin concernent bien la libre circulation des services et la libre circulation des travailleurs, mais aussi, pour tout ce qui est en dehors du transport international, la condition des travailleurs détachés.

Nous avons une directive générale d’encadrement du travail détaché. Et, comme vient de le dire Mme Jongerius, il ne peut pas y avoir chez les transporteurs routiers, deux catégories de travailleurs détachés: celle qui bénéficie d’un salaire et d’une protection sociale de qualité et celle à qui l’on octroie des prestations au rabais. C’est le socle de l’Europe sociale. Il faut réguler le transport international et réguler le cabotage. Il faut éviter le repli national et les décisions qui feraient éclater l’Europe et il faut abaisser la législation du transport routier aux 2,5 tonnes.

C’est ça l’Europe des citoyens, c’est ça l’Europe des travailleurs, c’est le socle de l’Europe sur lequel nous devons travailler.

 
  
MPphoto
 

  Петър Курумбашев (S&D). – г-жо Председател, първо, позволете ми да се обърна с поздравления към Председателя Таяни, който взе единственото възможно решение. То не е на страната на поддръжниците, нито на противниците на този мобилен пакет, а просто на върховенството на закона в този Парламент.

Няколко пъти сме подлагани на буквално изнудване с изказването, че ако не се приеме този пакет, държавите членки щели да приемат едностранни решения. Кажете ми това Европейски съюз ли е или Европейски съюз на нациите, който може би се намира на 4 групи вдясно от социалистическата.

Корпоративният дъмпинг, който наложиха компаниите от Западна Европа всъщност предизвика социалния дъмпинг, тъй като просто западните компании започнаха да плащат два пъти по-малко на полските, румънските и българските превозвачи, и те предизвикаха този социален дъмпинг.

Ние ви предложихме да избегнем тази битка и да не дискутираме този пакет в края на мандата, и вие си помислихте, че това е слабост. Ние сме готови за тази битка и ще я водим до края на този Парламент, както и в следващия.

 
  
MPphoto
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE). – Senhora Presidente, isto, de facto, de falarmos aqui de um pacote de mobilidade é, obviamente, uma questão difícil do ponto de vista político, mas isto transformou-se numa saga. Estamos a desrespeitar todo o trabalho que tem sido feito pelos colegas das várias comissões, pelos relatores e, sobretudo, pela Comissão dos Transportes.

Não é democrático o processo que este Parlamento está a passar e não é digno do Parlamento Europeu analisarmos mil e setecentas alterações à última da hora. As propostas, é preciso sublinhar, chegaram da Comissão Europeia também, de facto, já enviesadas e, portanto, precisamos de dar esta nota porque todo o trabalho que tem sido feito aqui no Parlamento Europeu tem sido para equilibrar aquela proposta que chega da Comissão Europeia, de facto já com alguns desequilíbrios.

Temos feito um esforço para respeitar um dos princípios basilares do mercado único, da livre circulação de trabalhadores e mercadorias e, portanto, preferimos um não acordo do que um mau acordo e, portanto, desejo que a próxima sessão legislativa tenha um acordo melhor do que este que aqui nos batemos hoje.

 
  
MPphoto
 

  Claudia Țapardel (S&D). – Doamnă președintă, dragi colegi, vreau să conștientizați că, din păcate, pachetul de mobilitate în forma propusă de Comisie și de colegii raportori va duce la falimentul a sute de companii din țările din Europa Centrală și de Est și la pierderea a sute de mii de locuri de muncă.

Prevederile actuale din pachet nu numai că au consecințe negative asupra transportatorilor din est, dar contravin și principiilor de funcționare a pieței interne, riscând, în același timp, să ducă la protecționism și la distorsionarea acesteia în favoarea companiilor din est.

Dragi colegi, este de neacceptat ca aceasta să fie moștenirea pe care o lasă cel de-al optulea legislativ al Parlamentului European. Este evident că ne dorim protecție și întărirea drepturilor sociale pentru șoferi, dar aceiași colegi care susțin lucrurile acestea trebuie să susțină, totodată, și un tarif pe kilometru corect și echitabil la nivel european, care să permită companiilor din centrul și estul Europei să își acopere toate costurile și, într-adevăr, să ofere condiții sociale mai bune. Este momentul să luăm... (Președintele a retras cuvântul vorbitoarei)

 
  
MPphoto
 

  Андрей Новаков (PPE). – г-жо Председател, чух, че има поддръжници на Пакет „Мобилност“, които казаха, че се борят за транспортния сектор. Как? Като предлагате мерки, които да го фалират? Така ли? Преди малко бе казано, че е постигнат компромис, който е добра основа за гласуване. Това не отговаря на истината. За компромис трябват две страни, а тук едната липсваше.

За пръв път в историята на този Парламент някой написа доклад от името на докладчик без неговото знание. Това не е компромис. Да бъдем честни, остават две седмици до края на този Парламент, няма време да се подготви разумно и балансирано решение. Единственото решение е да се остави за следващия Парламент, който има 5 годишен хоризонт.

Вече не става въпрос за транспорт, става въпрос за здрав разум. Четвърти пореден опит бе направен този Пакет да се прекара, четвърти пореден провал. Това трябва да ви говори нещо, това не е решение. Бяха постигнати много неща, но пет пъти повече беше сбъркано. Трябва да оставим този Пакет за следващия Парламент.

 
  
 

(Interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Gerbiama pirmininke, aš noriu padėkoti visiems pranešėjams už darbą. Tačiau turiu pasakyti ir kitą. Kolegos, kompromiso mums nepavyko pasiekti. Tai, kas pasiekta, nėra kompromisas. Tūkstantis šeši šimtai pateiktų pataisų tik dar vienas įrodymas, kad sutarimo nėra ir, deja, jam pasiekti laiko jau neturime – iki kadencijos pabaigos liko mažiau nei mėnuo. Ieškodami išeities iš susidariusios padėties turėtume laikytis kelių taisyklių. Pirma – turi būti sutarta dėl viso paketo, dėl visų trijų dokumentų, nes jie yra tarpusavyje susiję. Jei bent dėl vieno negalime sutarti, nesutarta dėl viso paketo. Antra – vieninga rinka tebėra mūsų pamatas, tai taisyklių rinkinys, kurio visiems privalu laikytis. Taip, mes visi siekiame daugiau saugumo keliuose, siekiame geresnių darbo sąlygų vairuotojams, norime sutvarkyti dar daugelį kitų dalykų, visi to norime, tačiau negalime leisti, kad kai kurių valstybių vežėjai, kompanijos, veikiančios pagal tas pačias taisykles, būtų išstumtos iš vieningos transporto pervežimų rinkos.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D). – Gerbiama pirmininke, gerbiami kolegos, keletą metų teko dirbti transporto ministru ir gana gerai žinau šitą klausimą. Aš nekalbėsiu šiandieną lozungais, kur eina kalba apie darbuotojų tam tikras socialines garantijas, tai yra labai svarbus klausimas, tačiau labai tiesiai, o čia buvo įvardinta, tai yra rinkos perdalijimas, ir tuo būdu periferinės ir mažos valstybės praranda bet kokią galimybę patekti į didesnių valstybių, kurios yra geografiškai pačiame centre, rinką. Todėl, jeigu bus priimtas šitas sprendimas, aš tikrai noriu padėkoti pirmininkui A. Tajaniui, kad jis šiandieną priėmė protingą sprendimą ir nebalsavome. Tačiau jeigu ir bus priimtas sprendimas, norėčiau, kad būtų pasidomėta, ar tie vairuotojai, kurie yra perimti iš tokių šalių kaip Lietuva, Estija, Latvija, iš mažų šalių, ir įdarbinti užsienio kompanijose Vokietijoje, Olandijoje ir taip toliau, ar jiems yra mokamos toks pat atlyginimas, kaip ir tų šalių piliečiams už tą patį darbą, ar jie per savaitę sugrįžta pas savo šeimas, ar jie gyvena Vokietijoje, taip pat viešbučiuose ir panašiai. Taip pat, gerbiamas komisare, reikėtų susirūpinti ... (kalba nutraukta)

 
  
MPphoto
 

  Peter Lundgren (ECR). – Fru talman! Det som sker i dag är en stor tragedi, där stora delar av transportnäringen i Europa väntar på att vi här i detta hus ska ta ett beslut i frågan. Det vi gör nu är att vi sviker transportarbetarna. Vi sviker dem till förmån för kapitalet. För det är det handlar om. Det handlar om att väldigt många i denna kammare röstar för att andra bilar ska trafikera andra länder. Jag som svensk, till exempel, accepterar inte att ha 3 000–4 000 utlandsregistrerade lastbilar i hemlandet som ständigt nyttjar kapitalregelverket för att köra inrikestransporter.

Det dödar den inhemska marknaden och det kan inte vara det som är meningen med att vara medlem i ett EU-samarbete: att man ska ge upp sin inhemska marknad, för till sist kommer alla länder att mötas av den här problematiken. Vi måste se till att få ordning och reda i branschen.

 
  
MPphoto
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL). – Senhora Presidente, a abordagem caótica em que se tornou a discussão deste pacote mobilidade traduz muito bem como se torcem as instituições da União Europeia só com a ideia de uma melhoria, por modesta que seja, das condições laborais e sociais dos trabalhadores.

Mas o que se pode antever das propostas em cima da mesa e das linhas orientadoras do Conselho não augura nada de bom: exclusões ao destacamento de trabalhadores, impedindo que conte a partir do primeiro dia e que exclua o transporte bilateral e a cabotagem, regras de cabotagem que, criando uma aparente limitação, tornam ilimitadas os números de operações do enquadramento dúbio e uma abordagem ao tempo de trabalho e descanso, que na melhor das hipóteses alarga de duas para três semanas, se não chegar mesmo às quatro, o período a partir do qual os motoristas têm direito a gozar o período de descanso semanal regular, ou seja um fim-de—semana completo. É este o vosso social pilar da exploração dos trabalhadores.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Paní předsedající, pokud dnes Evropský parlament nerozhodne o balíčku mobility, pak budeme prodlužovat velkou nejistotu, která v dopravním odvětví panuje. Já se teď omlouvám mým kolegům, ale mně se velmi špatně vyjadřuje, protože se sama neslyším.

Za rakouského předsednictví se podařilo dosáhnout kompromisu v Radě o tomto balíčku mobility. Já jsem přesvědčena o tom, že Evropský parlament by měl být také schopen dosáhnout kompromisu. Víme přece, že směrnice o vysílání pracovníků počítá s tím, že bude přijato opatření, aby řidiči i dopravci věděli, za jakých podmínek budou vysílat a budou provozovat svoji činnost. Již dnes jsme svědkem toho, že probíhá řada řízení pro porušení smluv, například proti Německu, proti Francii – „loi Macron“ – a Komise s vyšetřováním těchto případů otálí z důvodu projednávání balíčku mobility. Proto vyzývám k tomu, abychom schválili kompromis.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, il pacchetto "Mobilità" va approvato perché apporta vantaggi e competitività al settore.

Penso, ad esempio, al cooling off per evitare il cabotaggio sistematico, al distacco sui trasporti internazionali e al passaggio al tachigrafo intelligente di seconda generazione a partire dal 2022; tutte misure che permetteranno una libera circolazione dei servizi nel settore dei trasporti in Europa, garantendo però una sana concorrenza e la protezione sociale dei lavoratori in tutti gli Stati membri.

L'alternativa è quella di ritrovarsi nel caos, con legislazioni differenti nei singoli Stati membri: altro che più Europa, altro che mercato unico!

Tuttavia, penso sia necessaria più flessibilità per i tempi di guida e di riposo per avere più sicurezza stradale. Una distribuzione squilibrata dei tempi di guida e di riposo significa infatti determinare situazioni con conseguenze dirette sulle condizioni di lavoro; significa più fatica, meno concentrazione, più difficoltà di recupero; significa meno sicurezza per i lavoratori e per tutti gli utenti della strada.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). – Madam President, all the experience so far with the Mobility Package clearly shows that it is not wise pursuing it in its current form, especially if it means rushing it through chaotically in this mandate. It was a bad proposal to start with. Instead of sanctioning some national measures going against the single market, the Commission seemed to elevate the very same restrictive practices to EU level.

This proposal fails several basic tests of any piece of EU legislation. Firstly, it goes against the principles of the single market, stifles competition, discriminates against a large number of Member States, throws environmental consideration into the dustbin, and in no way does it pursue the best interests of all Member States and citizens. If we took a step back from simplistic slogans, we could see that in the pursuit of protectionist interests we decrease the competitiveness of our industries, create monopolies and raise greenhouse gases and prices for consumers. At the same time, we split Europe into two. We should definitely leave this package for the new mandate.

 
  
MPphoto
 

  Cristian-Silviu Buşoi (PPE). – Doamnă președintă, salut decizia președintelui Antonio Tajani de a aplica articolul 175, de a retrimite controversatul pachet la Comisie.

Fac un apel la calm și înțelepciune, pentru că acest dosar alimentează cu succes curentul eurosceptic din estul Europei în pragul alegerilor europarlamentare, unde transportul rutier, în general, reprezintă principala sursă de venit pentru zeci de mii de familii.

Acordul nu este nicidecum unui ideal, el trebuie rediscutat, fragmentează piața între Est și Vest. Trebuie să existe un echilibru între asigurarea unor condiții pentru șoferi, între asigurarea protejării siguranței rutiere, pe de o parte, dar trebuie să ținem cont și de respectarea liberei circulații a persoanelor și a serviciilor în interiorul Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer (Verts/ALE). – Frau Präsidentin! Dass wir heute unter Zeitdruck stehen, liegt vor allen Dingen an der Kommission, denn Juncker und Timmermans haben zwei Jahre lang die Kommissarin ausgegrenzt. Sie wollte das schon vorlegen, dann hätten wir mehr Zeit gehabt.

Mein zweiter Punkt ist: natürlich Kontrolle. Ein Gesetz ohne Kontrolle – da braucht man kein Gesetz. Aber wir haben den Tachographen, der war vor 15 Jahren schon präsent. Die Kommission hat vorgeschlagen, ihn 2036 verbindlich einzuführen. Gott sei Dank hat der Rat gesagt: Nein, das muss schon 2024 sein. Also das muss schnell passieren.

Ohne Kontrolle nützt das Gesetz nichts. Und wir wissen, dass viel Betrug auf den Straßen ist, was die Sicherheit gefährdet. Deshalb brauchen wir den Tachographen so schnell, wie es geht, am liebsten schon 2022.

 
  
MPphoto
 

  Antanas Guoga (PPE). – Madam President, I think we all forget that pensions in some of these small countries are so low: EUR 300. We would all love German wages. We don’t have them. Don’t kill the countries that support Europe the most with this horrible, horrible directive. This will put people out of business – hard working people who want better wages. Help us get better wages; take time. Take time and help us. Let’s all work together to make a Europe that gives us all a fair wage, but don’t close us down.

(Applause)

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Karmenu Vella, Member of the Commission. – Madam President, on behalf of Commissioner Bulc, I would like to thank you all for today’s debate. All the elements of the negotiations are on the table now and it is time to vote.

The Mobility Package I, as tabled today, will improve road transport in the European Union. It will provide a level playing field for companies by having uniform rules, improved working conditions for drivers and enhanced control possibilities. It addresses many of the known problems in the sector today and, what is more, absence of new European rules will likely lead to a further deterioration of the situation in road haulage with wage and social dumping, fragmentation and protectionism all rising.

Let me give you examples. For companies the package will bring: a stable and predictable legal framework avoiding uncoordinated national rules, which risk fragmenting the single market; clear lists of documents to be provided and carried in trucks; clear establishment criteria eradicating the growing phenomenon of letterbox companies; a new cooling-off period to avoid the so-called systematic cabotage practices; the professionalisation of van operations with light commercial vehicles, which will be submitted to similar rules in international transport; and an agreed increased use of digital tools, reducing the administrative burden, for example for posting declarations.

For drivers the package will also bring important benefits: posting rules will apply to them with minimum wage and employment conditions of the host country; the regular return home or to another private place after a maximum of four weeks will be guaranteed; the conditions for regular weekly rests and obligations of employers to pay accommodation will be clarified; and better resting conditions will be ensured to avoid fatigue and prevent endangering road safety.

The package will finally provide for better enforcement with much earlier deployment of smart tachographs with geo-localisation to control posting and driving time; with reinforced administrative cooperation between national authorities; with the use of electronic freight documents to check cabotage rules; and with the use of digital tools to facilitate roadside checks.

Actually, we note that many among those important measures are in principle, largely consensual within your house. On all other outstanding points we strongly recommend support for the reports of the rapporteurs, which are striking the right balance.

I cannot stress enough the urgency of securing a positive outcome on the Mobility Package I ahead of the European elections. The state of the road market in the Union, the working conditions of our drivers and the environment in which our companies are operating are far too serious matters to be left at an unsatisfactory status quo for an as yet unknown period of time. The situation in the road transport sector is extremely critical and needs to be addressed.

 
  
MPphoto
 

  Merja Kyllönen, esittelijä. – Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, maraton on tosiaankin tullut loppukirivaiheeseen ja toivottavasti puhemiehistöllä riittää rohkeutta viedä tämä ensi viikolla todellakin äänestykseen eikä enää jatketa kikkailua erilaisilla työjärjestyssäännöillä.

Sen verran haluaisin sanoa, että kun täällä kollegat ovat maininneet, että on ollut vaikea perehtyä tehtyihin muutosesityksiin, niin nämä samat muutosesitykset ovat pyörineet tässä talossa yli puolitoista vuotta, niin että kyllä niihin on ehtinyt jo tässä perehtyä, jos on halunnut, samoin kuin kompromissit eli mikään sisältö ei ole suuremmin muuttunut.

Kun muutama ryhmä kommentoi sitä, ettei ole saanut osallistua tarpeeksi, niin sanoisin kyllä esimerkiksi ENF-joukkueelle, että jos ei ensimmäiseen puoleen vuoteen osallistu ensimmäiseenkään varjotapaamiseen, niin kyllä ainakin allekirjoittanut katsoo, että kiinnostus ei ole ollut kamalan korkealla.

Ja tässä vaiheessa, kun joukkue täällä selvästi käy ihan omia keskustelujansa, niin ajattelin pistää pienen tukibiisin puhemiehistölle, että me muistaisimme kaikki ne eurot, mitä olemme kuljettajilta lainanneet ja voisimme palauttaa ne heille.

”Kyllä minä maksan sen nikkelieuron, jonka minä olen kuskilta lainannut. Olethan jo varmaankin ollut sitä vailla ja kauankin euroasi kaivannut. Ainahan on maksettava eikös juu, minkä tässä maailmassa velkaantuu, ainahan on maksettava eikös juu, minkä meikä kuskeille velkaantuu.”

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Wim van de Camp, Rapporteur. – Madam President, I will be very short, but I know many people say this. First of all, I think we have had a good debate, and this debate has shown that the European Parliament is divided on the Mobility Package I, and now we have to take care that we are not taking the wrong decisions at the wrong moment. And when my colleagues Ertug, Pavel Telička and even the European Commission say that we have compromises, that is not the facts.

(Applause)

We have only compromises on the cabotage, the file of Ismail Ertug. Why are we now in a difficult situation in this plenary? Because the Committee on Transport and Tourism – and that’s also my fault – was not successful in compromises. If we go on like this, it’s a very bad thing for the European Union and the European Parliament.

(Sustained applause)

 
  
MPphoto
 

  Ismail Ertug, Rapporteur. – Madam President, I think the debate in the last one—and—a—half hours has showed us, once again, the necessity of a European-wide solution. I can assure all my colleagues within this House that I will use the next days once again to find a solution. I invite all my colleagues to come together and to be open to my proposals.

Once again, we have found proper compromises which may not be acceptable for some colleagues, but we will try once again. I can assure you, as rapporteur and as coordinator for the Socialist Group, that I will try to find a compromise in the end. But what we have to do and what we have to deliver is that we have to guarantee that the legislation will be fixed within this term. We have to deliver a proper legislation that the drivers, and in particular the honest companies, deserve. This is our duty, and we have to do that.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu lors de la prochaine période de session.

Déclarations écrites (article 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. – Het is hoog tijd dat we de sociale dumping op onze wegen eindelijk een halt toeroepen. Chauffeurs moeten hetzelfde loon voor hetzelfde werk krijgen, ongeacht hun nationaliteit. En we moeten de oneerlijke concurrentie aanpakken door nomadische trucks, de zogenaamde cabotageritten, aan banden te leggen en effectiever te controleren. Alle nieuwe én bestaande trucks moeten daarom versneld van slimme, gps-gestuurde tachografen worden voorzien tegen 2024. Wegvervoer is per definitie grensoverschrijdend, zeker in een klein doorvoerland als België. Een gelijk speelveld is daarom essentieel. Ook het voorstel voor een Europees verbod op de weekendrust in de cabine is een goede zaak. Dat is niet alleen belangrijk vanuit sociaal oogpunt, maar ook voor de veiligheid op de weg. In België en Frankrijk is dit terecht nu al verboden. Een cabine van 2 meter op 2 is verre van de ideale plaats om goed tot rust te komen, laat staan om weekend na weekend in door te brengen. En de huidige rij- en rusttijden moeten behouden blijven. De voorstellen die op tafel liggen om truck- of buschauffeurs tot drie weken achtereen aan het stuur te houden met maar twee dagen rust, zijn onaanvaardbaar vanuit veiligheidsoogpunt.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. – Smatram kako je glasovanje o zakonodavnom paketu mjera za mobilnost potrebno odgoditi za novi saziv Europskog parlamenta i pripremiti ga tako da bude prihvatljiv svim državama članicama, a što on trenutno nije. Zakonodavni prijedlog je nužno poboljšati s ciljem ostvarivanja ravnopravnosti naših cestovnih prijevoznika na europskom tržištu. Prijevoznike centralne i istočne Europe u ovom se prijedlogu marginalizira i svrstava u kategoriju „građana drugog reda”. Najveći problem za hrvatske prijevoznike je njihovo svrstavanje među upućene radnike zbog čega oni imaju problem s obračunavanjem i prikazivanjem radnog vremena provedenog izvan Hrvatske za što ih se već u nekim državama članicama počelo kažnjavati, a da je riječ o ozbiljnom problemu govori i činjenica da gotovo 90 % aktivnih prijevozničkih tvrtki registriranih u Hrvatskoj radi i u inozemstvu.

Predloženi akti ne donose potrebne promjene sukladno stanju i potrebama na terenu, niti odgovaraju prijevozničkom sektoru, a kamoli gospodarstvu općenito.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy (S&D), par écrit. – Ce paquet sur lequel nous travaillons va avoir une influence durable sur la vie quotidienne de millions de chauffeurs routiers. C’est un dossier délicat que nous devons traiter avec sérieux. Voilà déjà deux ans que nous débattons. C’est la dernière chance de cette législature pour actualiser les normes qui régissent le marché du transport routier et surtout les droits des conducteurs. Ce sont des millions de travailleurs qui sont, trop souvent, considérés comme des travailleurs de seconde zone. Certains dans cette assemblée veulent dégrader encore plus leurs conditions de travail. Le repos hebdomadaire de 45 heures en cabine devrait être totalement interdit dans l’Union. La Cour de Justice a déclaré cette pratique contraire à nos normes européennes. Nous avons une occasion historique, peut-être la seule, de construire l’Europe sociale. J’appelle à la responsabilité de ce Parlement pour adopter ces trois textes une bonne fois pour toutes et, enfin, poser les jalons d’une Europe qui protège; celle que j’appelle de mes vœux depuis des années. C’est la condition de l’adhésion de nos peuples au projet européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Henna Virkkunen (PPE), kirjallinen. – Ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääoman vapaa liikkuvuus on yksi EU:n tärkeimpiä perusperiaatteita. Kansainväliset kuljetukset ovat tässä keskeisessä roolissa. Euroopan tieliikennesektori työllistää suoraan viisi miljoonaa eurooppalaista. Liikennemäärien ennustetaan vain kasvavan tulevaisuudessa. Käsillä oleva liikkuvuuspaketin sosiaali- ja markkinaosa on välttämätön sääntöjen selkeytys liikkuvuusalalle ja sen työntekijöille. On tärkeää löytää tasapaino kuljettajien asianmukaisiin työoloihin ja liikenteenharjoittajien vapauteen tarjota palveluja yli rajojen. Kuljetusyritysten hallinnollista taakkaa ei kuitenkaan tulisi lisätä. Paljon saadaan aikaan viranomaisyhteistyöllä, valvontaa lisäämällä sekä ottamalla käyttöön uutta teknologiaa.

Liikennealalla on vähitellen siirryttävä kohti täysin yhtenäistä markkinaa, mutta alaa täytyy selkeyttää ja lopettaa sääntöjen erilaiset kansalliset tulkinnat. Tarvitsemme selkeät yhtenäiset pelisäännöt. Toivon, että paketista päästään sopuun vielä tämän vaalikauden puolella.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Zemke (S&D), na piśmie. – To bardzo ważna debata, gdyż transport jest nerwem UE. Sprawność transportu przesądza o realizacji takich wartości Unii jak swoboda przemieszczania się osób i towarów. W transporcie międzynarodowym dużą rolę odgrywa transport polski. Realizuje go 35 tysięcy przedsiębiorstw, w których pracuje ponad 250 tysięcy osób. Transport międzynarodowy generuje ponad 6% polskiego PKB. Deklarowany cel pakietu mobilności jest szczytny. Nikt nie ma wątpliwości, że należy poprawiać warunki pracy i życia kierowców, gdyż jest to bardzo ciężka praca, z dala od domu, narażająca na różne niewygody. Proponowane rozwiązania nie biorą w ogóle pod uwagę realiów, takich jak brak miejsc parkingowych i hoteli na trasach. W efekcie proponowany pakiet nie poprawiłby odczuwalnie warunków pracy kierowców, a doprowadziłby do osłabienia firm transportowych z państw Europy Środkowo-Wschodniej. Wiele z tych firm straciłoby szansę na funkcjonowanie na wspólnym europejskim rynku. Sytuacja kierowców by się nie poprawiła, zaś sytuacja wielu firm mogłaby się dramatycznie pogorszyć. Nie mogę zatem poprzeć proponowanego pakietu mobilności, gdyż liczą się skutki proponowanych rozwiązań prawnych, a nie nawet najszlachetniejsze intencje.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID-MARIA SASSOLI
Vicepresidente

 
Senaste uppdatering: 28 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy