Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0081(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0382/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0382/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/03/2019 - 18.8
CRE 27/03/2019 - 18.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0307

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

18.8. Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (A8-0382/2018 - Laura Agea) (ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά
 

– Prima della votazione:

 
  
MPphoto
 

  Laura Agea, relatrice. – Signor Presidente, con il voto finale su questa direttiva stabiliamo che il Parlamento europeo ha avuto una grandissima ambizione nella protezione dei lavoratori nell'Unione europea. Abbiamo tutelato, inserendo più di trenta nuove fattispecie di agenti cancerogeni, oltre un milione di lavoratori da qui ai prossimi anni.

Il mio grazie va ai miei colleghi della commissione EMPL, in particolare Marita Ulvskog e Claude Rolin, che sono stati relatori con me nelle due precedenti direttive, ma anche a tutti i relatori ombra e tutti i componenti della commissione, che hanno dimostrato che questo Parlamento ha grande zelo e ambizione quando decide di proteggere i cittadini.

 
Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου