Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0290(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0259/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0259/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/03/2019 - 18.9
CRE 27/03/2019 - 18.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0308

Συζητήσεις
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

18.9. Κοινοί κανόνες για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (ψηφοφορία)
PV
 

– Prima della votazione:

 
  
MPphoto
 

  Daniela Aiuto, relatore. – Signor Presidente, voglio ringraziare innanzitutto i relatori ombra dei vari gruppi, che durante la lunga gestazione di questa direttiva si sono sempre mostrati molto collaborativi.

Il testo, ampiamente approvato in commissione TRAN, è un passaggio fondamentale del pacchetto "Mobilità", al fine di decongestionare le strade europee dalle merci e favorire lo spostamento di queste ultime su altre modalità di trasporto più sostenibili a livello ambientale.

Di fronte ai cittadini europei, che oggi più che mai chiedono tutela e rispetto dell'ambiente, l'impegno da parte di questo Parlamento a favore di una mobilità più sostenibile è decisamente necessario e auspicabile. Mi auguro, pertanto, che sosteniate anche oggi il testo, così come approvato nella commissione competente.

 
Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου