Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 27. maaliskuuta 2019 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen ilmoitus
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja: ks. pöytäkirja
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 5.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 6.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset: ks. pöytäkirja
 7.Eurooppa-neuvoston 21. ja 22. maaliskuuta 2019 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)
 8.Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat valvontavaatimukset ja erityiset säännöt - Päivittäinen ja viikoittainen ajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva paikannus - Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen (keskustelu)
 9.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 10.Äänestykset
  10.1.Nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) (äänestys)
  10.2.Valmisteveroja koskeva yleinen järjestelmä (A8-0117/2019 - Miguel Viegas) (äänestys)
  10.3.Tuotteet, joihin voidaan soveltaa vapautusta meriverosta tai meriveron alennusta (A8-0112/2019 - Iskra Mihaylova) (äänestys)
  10.4.Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) (äänestys)
  10.5.Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein) (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
  11.1.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender)
  11.2.Vastuuvapaus 2017: Euroopan lääkevirasto (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa)
  11.3.Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens)
  11.4.Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein)
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 13.Istunnon jatkaminen
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 15.Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen (keskustelu)
 16.CE-merkityt lannoitevalmisteet (keskustelu)
 17.Istunnon jatkaminen
 18.Äänestykset
  18.1.Keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehys (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (äänestys)
  18.2.Yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaiset tarjoajat (A8-0364/2018 - Ashley Fox) (äänestys)
  18.3.Rahoitusvälinemarkkinat (A8-0362/2018 - Caroline Nagtegaal) (äänestys)
  18.4.Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) (äänestys)
  18.5.Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (äänestys)
  18.6.Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (äänestys)
  18.7.CE-merkityt lannoitevalmisteet (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (äänestys)
  18.8.Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiselta työssä (A8-0382/2018 - Laura Agea) (äänestys)
  18.9.Tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevat yhteiset säännöt (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (äänestys)
  18.10.Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (äänestys)
  18.11.Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (äänestys)
  18.12.Työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (B8-0214/2019) (äänestys)
  18.13.Työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusväline (B8-0215/2019) (äänestys)
  18.14.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) (äänestys)
  18.15.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (B8-0217/2019) (äänestys)
  18.16.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: tietyt bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP) käyttötarkoitukset (DEZA a.s.) (B8-0218/2019) (äänestys)
  18.17.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: tietyt bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP) käyttötarkoitukset (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (B8-0219/2019) (äänestys)
  18.18.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: tietyt kromitrioksidin käyttötarkoitukset (B8-0221/2019) (äänestys)
  18.19.Arabikevään jälkeinen aika: Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen tulevaisuus (A8-0077/2019 - Brando Benifei) (äänestys)
 19.Äänestysselitykset: ks. pöytäkirja
 20.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 21.Luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Kosovo) (keskustelu)
 22.Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2020 – Pääluokka I – Euroopan parlamentti (keskustelu)
 23.Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu (keskustelu)
 24.EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus poliisiyhteistyön, oikeudellisen yhteistyön ja turvapaikka- ja maahanmuuttokysymysten alalla - EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus rajaturvallisuuden ja viisumiasioiden alalla (keskustelu)
 25.Uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostaminen (keskustelu)
 26.Tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavat tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevat säännöt (keskustelu)
 27.Päätös Euroopan rauhanrahaston perustamisesta (keskustelu)
 28.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 29.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1078 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (5099 kb)
Päivitetty viimeksi: 28. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö