Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2019 m. kovo 27 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pirmininko pranešimas
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis) (žr. protokola)
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokolą) (žr. protokola)
 5.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 6.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto (žr. protokola)
 7.2019 m. kovo 21–22 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)
 8.Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės - Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais - Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių (diskusijos)
 9.Frakcijų sudėtis (žr. protokola)
 10.Balsuoti skirtas laikas
  10.1.Specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšos (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) (balsavimas)
  10.2.Bendroji akcizų tvarka (A8-0117/2019 - Miguel Viegas) (balsavimas)
  10.3.Produktai, kuriems galima taikyti mažesnį doko mokestį arba visai jo netaikyti (A8-0112/2019 - Iskra Mihaylova) (balsavimas)
  10.4.Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) (balsavimas)
  10.5.Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein) (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
  11.1.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Komisija ir vykdomosios įstaigos (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender)
  11.2.2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa)
  11.3.Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens)
  11.4.Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein)
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 13.Posėdžio atnaujinimas
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 15.Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas (diskusijos)
 16.ES tręšiamieji produktai (diskusijos)
 17.Posėdžio atnaujinimas
 18.Balsuoti skirtas laikas
  18.1.Pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistema (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (balsavimas)
  18.2.Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjai (A8-0364/2018 - Ashley Fox) (balsavimas)
  18.3.Finansinių priemonių rinkos (A8-0362/2018 - Caroline Nagtegaal) (balsavimas)
  18.4.Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) (balsavimas)
  18.5.Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (balsavimas)
  18.6.Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (balsavimas)
  18.7.ES tręšiamieji produktai (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (balsavimas)
  18.8.Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (A8-0382/2018 - Laura Agea) (balsavimas)
  18.9.Tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrosios taisyklės (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (balsavimas)
  18.10.Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (balsavimas)
  18.11.Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (balsavimas)
  18.12.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (B8-0214/2019) (balsavimas)
  18.13.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė (B8-0215/2019) (balsavimas)
  18.14.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuotos sojos MON 87751 (MON-87751-7) (D060916) (B8-0216/2019) (balsavimas)
  18.15.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (B8-0217/2019) (balsavimas)
  18.16.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: tam tikri bis(2-etilheksil)ftalato (DEHP) naudojimo atvejai (DEZA, a.s.) (B8-0218/2019) (balsavimas)
  18.17.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: tam tikri bis(2-etilheksil)ftalato (DEHP) naudojimo atvejai(„Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.“) (B8-0219/2019) (balsavimas)
  18.18.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: tam tikri chromo trioksido naudojimo atvejai (B8-0221/2019) (balsavimas)
  18.19.Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (A8-0077/2019 - Brando Benifei) (balsavimas)
 19.Paaiškinimai dėl balsavimo (žr. protokola)
 20.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 21.Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)
 22.2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas (diskusijos)
 23.Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė (diskusijos)
 24.ES informacinių sistemų (policija ir teisminis bendradarbiavimas, prieglobstis ir migracija) sąveikumas - ES informacinių sistemų (sienų ir vizų) sąveikumas (diskusijos)
 25.Restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumo gerinimas (diskusijos)
 26.Naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės (diskusijos)
 27.Sprendimas, kuriuo sukuriama Europos taikos priemonė (diskusijos)
 28.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 29.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1078 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (5099 kb)
Atnaujinta: 2019 m. birželio 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika