Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
L-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Avviż mill-President
 3.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 4.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 5.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 6.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji: ara l-Minuti
 7.Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-21 u tat-22 ta' Marzu 2019 (dibattitu)
 8.Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq - Il-ħinijiet tas-sewqan ta’ kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ u l-pożizzjonament permezz ta’ takografi - Adattament għall-iżvilupp fis-settur tat-transport bit-triq (dibattitu)
 9.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi: ara l-Minuti
 10.Ħin tal-votazzjonijiet
  10.1.Riżorsi għall-allokazzjoni speċifika għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) (votazzjoni)
  10.2.Arranġamenti ġenerali għad-dazju tas-sisa (A8-0117/2019 - Miguel Viegas) (votazzjoni)
  10.3.Prodotti li huma eliġibbli għal eżenzjoni jew tnaqqis tad-dazju tal-baħar (A8-0112/2019 - Iskra Mihaylova) (votazzjoni)
  10.4.L-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) (votazzjoni)
  10.5.L-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein) (votazzjoni)
 11.Spegazzjonijiet tal-vot
  11.1.Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender)
  11.2.Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa)
  11.3.L-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens)
  11.4.L-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein)
 12.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 13.Tkomplija tas-seduta
 14.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 15.It-tnaqqis tal-impatt ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent (dibattitu)
 16.Prodotti fertilizzanti tal-UE (dibattitu)
 17.Tkomplija tas-seduta
 18.Ħin tal-votazzjonijiet
  18.1.Qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni tal-kontropartijiet ċentrali (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (votazzjoni)
  18.2.Fornituri ta' Servizzi ta' Finanzjament Kollettiv Ewropej (ECSP) għan-Negozji (A8-0364/2018 - Ashley Fox) (votazzjoni)
  18.3.Is-swieq fl-istrumenti finanzjarji (A8-0362/2018 - Caroline Nagtegaal) (votazzjoni)
  18.4.Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) (votazzjoni)
  18.5.Standards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (votazzjoni)
  18.6.It-tnaqqis tal-impatt ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (votazzjoni)
  18.7.Prodotti fertilizzanti tal-UE (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (votazzjoni)
  18.8.Il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol (A8-0382/2018 - Laura Agea) (votazzjoni)
  18.9.Regoli komuni għal ċerti tipi ta' trasport ikkombinat tal-merkanzija bejn l-Istati Membri (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (votazzjoni)
  18.10.Divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (votazzjoni)
  18.11.Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (votazzjoni)
  18.12.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(3): Il-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (B8-0214/2019) (votazzjoni)
  18.13.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(3): L-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża (B8-0215/2019) (votazzjoni)
  18.14.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Fażola tas-sojja ġenetikament modifikata MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) (votazzjoni)
  18.15.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Qamħirrum ġenetikament modifikat 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (B8-0217/2019) (votazzjoni)
  18.16.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Ċerti użi tal-bis(2-etileżil)ftalat (DEHP) (DEZA a.s.) (B8-0218/2019) (votazzjoni)
  18.17.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Ċerti użu tal-bis(2-etileżil)ftalat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (B8-0219/2019) (votazzjoni)
  18.18.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Ċerti użi tat-triossidu tal-kromju (B8-0221/2019) (votazzjoni)
  18.19.Wara r-Rebbiegħa Għarbija: It-triq 'il quddiem għar-reġjun tal‑Lvant Nofsani u l‑Afrika ta’ Fuq (MENA) (A8-0077/2019 - Brando Benifei) (votazzjoni)
 19.Spjegazzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 20.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 21.Elenkar tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (Kosovo) (dibattitu)
 22.Estimi tad-dħul u l-infiq għas-sena finanzjarja 2020 – Taqsima I – Il-Parlament Ewropew (dibattitu)
 23.Il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (dibattitu)
 24.Interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE fl-oqsma tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja, l-ażil u l-migrazzjoni - Interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE fiil-qasam tal-fruntieri u viża (dibattitu)
 25.Oqfsa ta' ristrutturar preventiv u tat-tieni opportunità, kif ukoll miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tar-ristrutturar, tal-insolvenza u tal-ħelsien mid-dejn (dibattitu)
 26.L-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta' drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju (dibattitu)
 27.Deċiżjoni li tistabbilixxi Faċilità Ewropea għall-Paċi (dibattitu)
 28.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 29.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1078 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (5099 kb)
Aġġornata l-aħħar: 28 ta' Ġunju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza