Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 27 martie 2019 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Comunicarea Președinției
 3.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 4.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 5.Depunere de documente: consultați procesul-verbal
 6.Transferuri de credite și decizii bugetare: consultaţi procesul-verbal
 7.Concluziile reuniunii Consiliului European din 21-22 martie 2019 (dezbatere)
 8.Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier - Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor - Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier (dezbatere)
 9.Componența grupurilor politice: consultaţi procesul-verbal
 10.Votare
  10.1.Resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) (vot)
  10.2.Regimul general al accizelor (A8-0117/2019 - Miguel Viegas) (vot)
  10.3.Produsele care pot beneficia de o scutire sau de o reducere a taxelor de andocare (A8-0112/2019 - Iskra Mihaylova) (vot)
  10.4.Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) (vot)
  10.5.Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein) (vot)
 11.Explicații privind votul
  11.1.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender)
  11.2.Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa)
  11.3.Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens)
  11.4.Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein)
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 13.Reluarea şedinţei
 14.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 15.Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (dezbatere)
 16.Produsele UE fertilizante (dezbatere)
 17.Reluarea şedinţei
 18.Votare
  18.1.Cadrul pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (vot)
  18.2.Furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi (A8-0364/2018 - Ashley Fox) (vot)
  18.3.Piețele instrumentelor financiare (A8-0362/2018 - Caroline Nagtegaal) (vot)
  18.4.Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) (vot)
  18.5.Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (vot)
  18.6.Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (vot)
  18.7.Produsele UE fertilizante (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (vot)
  18.8.Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (A8-0382/2018 - Laura Agea) (vot)
  18.9.Norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (vot)
  18.10.Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (vot)
  18.11.Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (vot)
  18.12.Obiecție prezentată în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: Fondul pentru azil, migrație și integrare (B8-0214/2019) (vot)
  18.13.Obiecție prezentată în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize (B8-0215/2019) (vot)
  18.14.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: soia modificată genetic MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) (vot)
  18.15.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (B8-0217/2019) (vot)
  18.16.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: anumite utilizări ale ftalatului de di(2-etilhexil) (DEHP) (DEZA a.s.) (B8-0218/2019) (vot)
  18.17.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: anumite utilizări ale ftalatului de di(2-etilhexil) (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (B8-0219/2019) (vot)
  18.18.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: anumite utilizări ale trioxidului de crom (B8-0221/2019) (vot)
  18.19.Situația de după Primăvara arabă: calea de urmat pentru regiunea Orientului Mijlociu și Africii de Nord (MENA) (A8-0077/2019 - Brando Benifei) (vot)
 19.Explicaţii privind votul: consultaţi procesul-verbal
 20.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 21.Lista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo) (dezbatere)
 22.Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2020 - Secțiunea I - Parlamentul European (dezbatere)
 23.Calitatea apei destinate consumului uman (dezbatere)
 24.Interoperabilitatea între sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și migrației - Interoperabilitatea între sistemele de informații ale UE în domeniul frontierelor și vizelor (dezbatere)
 25.Sporirea eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie (dezbatere)
 26.Exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online și retransmisii ale programelor de televiziune și radio (dezbatere)
 27.Decizia Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace (dezbatere)
 28.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 29.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (1078 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (5099 kb)
Ultima actualizare: 28 iunie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate