Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 27. marec 2019 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Sporočilo predsedujočega
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik: gl. zapisnik
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 5.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 6.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve: gl. zapisnik
 7.Sklepi zasedanja Evropskega sveta z dne 21. in 22. marca (razprava)
 8.Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa - Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi - Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa (razprava)
 9.Članstvo v političnih skupinah: gl. zapisnik
 10.Čas glasovanja
  10.1.Viri za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) (glasovanje)
  10.2.Splošni režim za trošarino (A8-0117/2019 - Miguel Viegas) (glasovanje)
  10.3.Izdelki, upravičeni do oprostitve ali zmanjšanja pristaniških pristojbin (A8-0112/2019 - Iskra Mihaylova) (glasovanje)
  10.4.Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) (glasovanje)
  10.5.Instrument za predpristopno pomoč (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein) (glasovanje)
 11.Obrazložitev glasovanja
  11.1.Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Komisija in izvajalske agencije (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender)
  11.2.Razrešnica 2017: Evropska agencija za zdravila (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa)
  11.3.Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens)
  11.4.Instrument za predpristopno pomoč (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein)
 12.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 13.Nadaljevanje seje
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 15.Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje (razprava)
 16.Gnojilni proizvodi EU (razprava)
 17.Nadaljevanje seje
 18.Čas glasovanja
  18.1.Okvir za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (glasovanje)
  18.2.Evropski ponudniki storitev množičnega financiranja za podjetja (A8-0364/2018 - Ashley Fox) (glasovanje)
  18.3.Trgi finančnih instrumentov (A8-0362/2018 - Caroline Nagtegaal) (glasovanje)
  18.4.Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad  (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) (glasovanje)
  18.5.Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (glasovanje)
  18.6.Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (glasovanje)
  18.7.Gnojilni proizvodi EU (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (glasovanje)
  18.8.Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (A8-0382/2018 - Laura Agea) (glasovanje)
  18.9.Skupna pravila za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (glasovanje)
  18.10.Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (glasovanje)
  18.11.Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (glasovanje)
  18.12.Nasprotovanje v skladu s členom 105(3) Poslovnika: Sklad za azil, migracije in vključevanje (B8-0214/2019) (glasovanje)
  18.13.Nasprotovanje v skladu s členom 105(3) Poslovnika: Instrument za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov (B8-0215/2019) (glasovanje)
  18.14.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena soja MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) (glasovanje)
  18.15.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (B8-0217/2019) (glasovanje)
  18.16.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: nekatere uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) (DEZA a.s.) (B8-0218/2019) (glasovanje)
  18.17.Nasprotovanje v skadu s členom 106 Poslovnika: nekatere uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (B8-0219/2019) (glasovanje)
  18.18.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: nekatere uporabe kromovega trioksida (B8-0221/2019) (glasovanje)
  18.19.Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (A8-0077/2019 - Brando Benifei) (glasovanje)
 19.Obrazložitev glasovanja: gl. zapisnik
 20.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 21.Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)
 22.Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020 – oddelek I – Evropski parlament (razprava)
 23.Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi (razprava)
 24.Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila in migracij - Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov (razprava)
 25.Povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov (razprava)
 26.Uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose in retransmisije televizijskih ter radijskih programov (razprava)
 27.Sklep o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta (razprava)
 28.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 29.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (1078 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (5099 kb)
Zadnja posodobitev: 28. junij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov