Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Verbatim report of proceedings
Thursday, 28 March 2019 - Strasbourg Revised edition

13. Major interpellations (debate)
Video of the speeches
Minutes
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die große Anfrage zur schriftlichen Beantwortung mit Aussprache von Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić, Alojz Peterle an die Kommission: Verstöße gegen die Rechte von Kindern, deren Eltern in Österreich beschäftigt sind (G-000001/2019 - B8-0018/2019).

 
  
MPphoto
 

  Daniel Buda, autor. – Domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici în vederea dezbaterii unui subiect extrem de important pentru întreaga Uniune Europeană. Parlamentul de la Viena a adoptat anul trecut o lege prin care alocațiile copiilor lucrătorilor străini, care nu trăiesc împreună cu părinții lor în Austria, au fost ajustate în funcție de costul vieții din țările în care își au rezidența. Această măsură implică o diminuare substanțială pentru alocațiile copiilor din estul Europei începând cu 1 ianuarie 2019.

Legislația adoptată încalcă însă regulamentele Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Acestea prevăd norme comune ale plății prestațiilor familiale pentru lucrătorii încadrați în muncă în alt stat membru. Lucrătorii mobili - și aici subliniez - lucrătorii mobili au dreptul la aceleași alocații pentru copii, la fel ca lucrătorii locali, indiferent de locul de reședință al copiilor lor. Tratatul interzice orice formă de discriminare, directă sau indirectă, a lucrătorilor, pe motiv de cetățenie. Muncitorii europeni trebuie să beneficieze de aceleași drepturi, iar Comisia Europeană nu poate tolera acțiuni discriminatorii, care afectează ideea de unitate, solidaritate la nivel european, acțiuni care contribuie din plin la agravarea sentimentului că în Uniunea Europeană ar putea exista cetățeni de rangul I și de rangul II.

Subliniem faptul că discutăm de copiii celor care au contracte de muncă legal încheiate și plătesc taxe și impozite statului austriac, copii care stau departe de părinții lor, pe care îi văd doar de Paști sau de Crăciun, care nu au parte de sărutul părintesc de noapte bună și care nu au parte de acea creștere și educare părintească atât de necesară. Este cinic cum unele guverne aleg să lovească în interesele celor mai slabi și fără apărare, respectiv în copii.

În acest context, doamnă comisar, care sunt măsurile pe care Comisia Europeană le va lua în acest caz? Și cum va proceda pentru gestionarea în timp util a acestei probleme?

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. – Mr President, I would like to thank Parliament for this opportunity to clarify the Commission’s position on the legislation adopted in Austria that provides for indexation of family benefits and family tax reductions when the children concerned reside abroad. For me, the discussion is about fairness and equal treatment. You have heard me say before that there are no second-class workers in the Union and I’ve always insisted on equal pay for equal work at the same place. We ensured this key principle when we revised the rules for posted workers. Equal treatment also means equal benefits.

When mobile workers contribute to a social security and tax system in the same way as local workers do, they should receive the same benefits, regardless of where the children live abroad. There should be no second class workers, but also no second class children. Under the European Social Security Regulation, European citizens that work in another Member State and contribute just like local workers are entitled to the same social security benefits and tax advantages. The Commission considers that any adjustment mechanism for family benefits and family tax credits for children of migrant workers who are residing in another Member State are not compatible with our acquis. Such indexation mechanisms go against the principle of equal treatment set out in Regulation 883 on social security coordination. It also goes against Article 7 of that Regulation, which expressly states that cash benefits cannot be reduced or modified merely because family members reside in other Member States. It also breaches the principle of equal treatment as regards social and fiscal advantages laid down in the Free Movement Regulation – the principle of equal treatment that is also at the heart of the single market.

You know that some Member States asked to introduce indexation of child benefits when we launched a revision of the European Union social security regulations. But we refused to propose such indexation, based on our strong belief that mobility needs to be based on fair rules. That has remained the Commission’s position throughout the negotiations on the proposed modernisation of social security rules on which we reached a political agreement last week – an agreement that, I can assure you, is a balanced agreement, built on the shared understanding that European rules should safeguard free movement and protect citizens’ rights by strengthening the tools to address possible fraud or abuse. An agreement that still has to be confirmed by Coreper next Friday, so tomorrow, and also of course by Parliament in the coming weeks.

As regards the legislation introduced in Austria since 1 January, you know that the Commission has already launched an infringement procedure. We sent a letter of formal notice to the Austrian Government on 25 January. This Monday we received a reply from the Austrian Government and we are now in the process of analysing this reply before we can decide on the appropriate next step.

I can assure you that we take this situation seriously, as indeed many families are directly affected by this Austrian law and have seen their benefits reduced. I have to add, however, that in order to preserve their rights, the citizens concerned should be prepared to claim their rights before the Austrian administration and, if necessary, start court proceedings. National courts are bound to apply European law and they are the only ones that can offer citizens direct redress when their rights are not respected. As in other infringement cases, I am confident that the Commission’s actions will result in the correct and effective application of European law in all Member States. That is indeed what citizens and businesses and also Member States expect from us in a single market.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil, za skupinu PPE. – Pane předsedající, paní komisařko, vyzývám Komisi, abyste v této věci byli naprosto nekompromisní. Není možné zavírat oči nad tím, když některý z členských států porušuje základní principy evropského práva, principy volného pohybu osob a principy rovného zacházení. Tady nejde pouze o to, že jsou takto diskriminováni Evropané, občané jiných států Evropské unie, kteří v Rakousku pracují a kteří tedy platí daně v Rakousku a mají tedy logické i morální práva na stejné sociální výhody. Ale je to velmi nebezpečný precedent, který kdybychom nechali být, začneme rozbíjet vnitřní trh Evropské unie a zničíme myšlenky, na kterých stojí evropská integrace. A to je mimořádně nebezpečné.

Takže velmi děkuji za to, že vnímáte tento rakouský populistický návrh jako nepřijatelný, a moc prosím o to, aby Evropská komise zde učinila vše pro to, aby Rakousko sjednalo nápravu. Bylo to jasně řečeno, občané Evropské unie, kteří pracují v Rakousku a odvádějí daně a sociální odvody v Rakousku jako Rakušané, mají logicky stejné právo na sociální výhody jako Rakušané. Je to princip evropské integrace a my nemůžeme posuzovat ekonomické rozdíly jednotlivých členských států, bourat princip evropské solidarity a tvrdit, že když někdo má své děti v zemi, kde jsou sociální příspěvky nižší, tak má dostávat nižší příspěvky, když platí poplatky stejné v Rakousku jako Rakušané.

Takže myslím si, že to je jasné z hlediska principiálního, je to jasné z hlediska morálního a já moc prosím, vyvarujme se toho. Podobnou debatu jsme vedli před rokem ve vztahu k Velké Británii, která uvažovala o podobné právní úpravě, tady bohužel brexit otázku Velké Británie vyřešil, ale pokud bychom zde zavírali oči a jiné země přistupovaly k takovým populistickým opatřením, jak jsem naznačil, můžeme tím evropskou integraci mimořádně ohrozit. A škoda nebude jen u těch občanů, ale v celé Evropské unii.

 
  
MPphoto
 

  Michael Detjen, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident! Die österreichische Regierung handelt grundfalsch, wenn sie EU-Bürgerinnen und Bürgern in Österreich das Kindergeld kürzt. Die Regierung bricht damit auch EU-Recht: das Recht der Gleichbehandlung: Alle Beschäftigten, egal welcher Herkunft, haben, wenn sie in die Sozial- und Steuersysteme einzahlen, auch die gleichen Rechte und die gleichen Rechte auf Leistungen. Die Anpassung des Kindergelds an die Kosten im Wohnortstaat ist zutiefst ungerecht. Es ist schon bizarr, dass im selben Augenblick die österreichische Regierung Diplomaten Ausnahmeregelungen zuteil werden lässt, während der normale Österreicher, der Kinder im Ausland hat, andere Regelungen hinnehmen muss.

Als Sozialdemokraten stehen wir fest zum Grundsatz der Gleichbehandlung. Gleichbehandlung und das Verbot von Diskriminierung – das ist das starke Fundament Europas.

Ich kenne die Debatte aus Deutschland. Dabei ist unser Standpunkt klar: Nicht die Freizügigkeit ist das Problem, sondern Missbrauch in Einzelfällen. Es gibt tatsächlich auch bandenmäßig organisierten Missbrauch. Hier muss der Staat aktiv werden – das ist er in Deutschland auch geworden. In Deutschland haben Familienkassen, Jobcenter in Verbund mit Ausländerbehörde und Zoll angefangen, stärker zu kontrollieren. Das ist auch der richtige Weg, dem Missbrauch Einhalt zu gebieten.

Gegen Beschäftigungsverhältnisse, die zum Schein bestehen, damit Kindergelder bei der Familienkasse beantragt werden, wird aktiv hervorgegangen. Leistungsansprüche aber, die EU-Bürger an ihre wirtschaftlichen Aktivitäten knüpfen, können nicht gekürzt oder gar gestrichen werden. Wir brauchen keine solchen Maßnahmen, wir brauchen ein Europa, das sozial absichert. Mein Appell an die Kommission: Prüfen Sie ganz genau, ob die von der österreichischen Regierung eingeführte Indexierung des Kindergeldes dem Gleichbehandlungsprinzip entspricht.

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Działania podjęte przez Austrię przeciwko uprawnieniom rodzinnym zagranicznych pracowników oczywiście naruszają powszechnie obowiązujące zasady i dobrze, że w tej kwestii wszyscy się zgadzamy. Ale są również wyrazem filozofii, z którą bardzo często się spotykamy, a która przejawiła się na przykład w tej skandalicznej antywęgierskiej akcji przewodniczącego Verhofstadta. To jest traktowanie Europy jako grupy państw, z których jedne robią łaskę innym i gwarantują im jakieś specjalne prawa. A przecież Europa jest organizmem, który musi być świadomy swoich wzajemnych powiązań.

Dzięki temu, że Polska i inne kraje Europy Środkowej walczyły o wolność w czasach dominacji sowieckiej w środkowej Europie, dzisiaj kraje Europy Zachodniej korzystają z bezpieczeństwa i mogą znacznie mniej wydawać na obronę, a pieniądze przeznaczyć na inwestycje, politykę społeczną i inne budżetowe potrzeby. Co więcej, wszystkie dane pokazują, że nasi zachodnioeuropejscy sąsiedzi skorzystali na wspólnym rynku. Rynek jest otwarty. Znosiliśmy już bardzo ciężkie rygory systemu stowarzyszeniowego i warto wreszcie uświadomić sobie, że owszem w budżecie są ci, którzy być może są beneficjentami netto, ale korzyści z otwartego rynku są obopólne, więc nie traktujmy części Europejczyków jako tych, którzy mają być... (Przewodniczący odebrał mówcy głos)

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić, u ime kluba ALDE. – Poštovani predsjedavajući, moram reći da sam vrlo zadovoljan stavom koji je iznijela povjerenica. Vaš optimizam i vaše namjere ulijevaju povjerenje i vjerujem da Komisija i vi zaista želite učiniti ono što je jedino ispravno i jedino pravedno, a to je da imamo zajedničku koordiniranu socijalnu politiku, da imamo solidarnost u Europskoj uniji i da, naravno, oni koji plaćaju poreze, radnici koji plaćaju poreze u pojedinim državama imaju ista prava. To je postulat i našega, na kraju krajeva, jedinstvenoga tržišta.

Zato vjerujem da je ova inicijativa koja je došla iz EPP-a, da budemo jasni, a istovremeno EPP ima vlast u Austriji, ali znamo s kime još, s koalicijskim partnerom s kojim će upravo sada poslije mene govoriti. Malo mi je žao da ne govorim ja poslije njega, ali želim vrlo jasno reći: i moj tata je radio u Austriji, i moj tata je sudjelovao i pomogao rast u Austriji kao vinski inženjer u Kremsu i znam što to znači kada je netko gastarbajter u Austriji. Moja mama je Austrijanka i zato me čudi ovakvo ponašanje Austrije, jer znam koliko solidarnosti i poštenja u toj Austriji ima.

Vjerujem da će na kraju ipak pobijediti oni koji žele bolju i sigurniju Europu.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr, im Namen der ENF-Fraktion. – Herr Präsident! Es geht in der Tat um Indexierung der Familienbeihilfe, wie sie jetzt in Österreich andiskutiert worden ist und offensichtlich zu einem Mahnschreiben der Kommission geführt hat. Es ist im Kern ja richtig, das Prinzip der Gleichbehandlung einzuhalten oder ins Auge zu fassen. Doch offensichtlich lässt dabei die Kommission das Prinzip, dass Ungleiches eben nicht gleich behandelt werden darf, völlig außer Acht.

Und das passiert und ich möchte das anhand eines Beispiels festhalten: Wenn zum Beispiel einem rumänischen Arbeitnehmer für ein Kind, das in Rumänien zu Hause ist und lebt und für das damit wesentlich niedrigere Lebenshaltungskosten anfallen, der gleiche Betrag ausgezahlt wird, als würde ein Kind in Österreich mit wesentlich höheren Lebenshaltungskosten leben. Das stark unterschiedliche Niveau, das Preisniveau, diese Lebenshaltungskosten rechtfertigen durchaus eine an das jeweilige Land des Wohnorts angepasste Indexierung. Somit handelt es sich bei dieser Indexierung nicht um Einsparungen, nicht um Kürzungen oder Entzug, sondern um Anpassung an die jeweiligen Lebenshaltungskosten.

Ich kann ja gerne Beispiele geben: Allein in den letzten fünfzehn Jahren sind diese Ansprüche für Kinder, die im EU-Ausland leben, von 1500 auf 130 000 angestiegen, also hat sich diese Summe der beziehenden Personen verhundertfacht.

Ich darf Ihnen auch ein Beispiel Rumänien-Österreich geben: Rumänien: ein Weißbrot, ein halbes Kilo 50 Cent – Österreich 1,83 Euro; lokaler Käse 0,47 Cent gegenüber 1,08 Euro in Österreich; Rindfleisch 6,11 Eurogegenüber circa 19,96 Euro. Das geht so weit, dass man festhalten kann, dass ein durchschnittliches Kindergeld in Österreich, ausbezahlt mit 135 Euro, ein Viertel eines Durchschnittseinkommens in Rumänien ausmacht. Also diese unterschiedliche Situation ist bitte mit vollen Respekt zu beachten.

Und abschließend noch ein Wort zum Thema Gleichbehandlung. Wenn 2019 der Herr Tusk dem Herrn Cameron eine Notbremse dahingehend versprochen hat, die Sozialleistungen der Union für kurze Zeit auszusetzen, wo zu auch das Kindergeld und viele andere Leistungen gehört hätten, dann frage ich mich, warum, wenn das die Kommission selber Herrn Cameron angeboten hätte, um einen Brexit zu verhindern, selbiges offensichtlich für Österreich nicht gilt? Das ist Ungleichbehandlung.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Buda (PPE), Întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru”. – Domnule președinte, stimate coleg, v-aș întreba un lucru foarte clar. Sunteți conștient de faptul că legislația adoptată în Austria încalcă regulamentele europene? Sau să înțeleg că ați ieșit afară din Uniunea Europeană? Înțelegeți că acei copii care trăiesc în România au nevoie de o compensație financiară ca urmare a lipsei îngrijirii părintelui în mod direct, sau nu?

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (ENF), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Ich bin über diese sogenannte Frage – eher eine Feststellung – sehr froh, denn dann kann ich auch dementsprechend antworten. Was Sie offensichtlich nicht wissen, ist, dass bei uns die Arbeitgeber auch zu einem Topf, dem sogenannten Familienlastenausgleichsfonds, beitragen und in ihn einzahlen. Und das ist dieser Topf, aus dem auch diese Kinderbeihilfe bezahlt wird. Es ist also nicht wie in anderen Ländern eine Sozialversicherungsleistung, sondern einfach eine Familienleistung, aus einem anderen Topf gespeist. Und das muss man auch einmal wissen.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, já jsem velmi ráda, že kolega Buda inicioval tuto ústní otázku, protože on zde nehovoří jenom za rumunské rodiče, rumunské děti. Já myslím, že tady jde o princip, a ten musíme hájit, ať se jedná o Rakousko, Českou republiku nebo kteroukoliv jinou zemi Evropské unie, protože pokud bychom se tvářili, že se nic neděje, že kterákoliv země může přijmout zákon, který je v rozporu s legislativou Evropské unie, ba přímo s principy a zásadami, tak to by byla opravdu cesta k rozpadu Evropské unie a to tady nikdo nechce.

Já moc děkuji za odpověď paní komisařce, je zřejmé, že Komise si je vědoma tohoto problému, víme také, že Rakousko, rakouští poslanci prosazovali indexaci právě při změně legislativy ohledně koordinace sociálních systémů, zdá se, že tato změna nebude přijata, a tudíž Rakousko bude muset respektovat tu společnou zásadu a společnou legislativu. Rakousko je země bohatá, s poměrně štědrým sociálním systémem, ale já bych chtěla reagovat na to, že každý pracovník nejenom, že má děti, které potřebují určitou péči, ale mohou za ním jezdit do Rakouska, čili jim se zvyšují náklady. Mohou s rodiči bydlet v Rakousku, a to vůbec není v tom návrhu zohledněno. Navíc jde o to, že odvádí naprosto stejné daně, naprosto stejné odvody, takže pokud by mělo dojít k indexaci těch výdajů na děti, pak by muselo zřejmě dojít i k indexaci odvodů, to znamená daní a k tomu Rakousko nepřikročilo. Myslím si, že Rakousko bude muset respektovat, tak jako by každá jiná země musela respektovat, pravidla Evropské unie. A děkuji tedy paní komisařce za to, že prosazuje tento přístup.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). – Mr President, I’m surprised that some tried to justify the practice of child benefits indexation, which constitutes a breach of the treaties. To understand how absurd it seems to the majority of this House, it’s enough to say that more than 40 amendments on indexation were tabled to the new regulation on the coordination of social security systems and, even with the support of three shadow rapporteurs – Sven Schulze, Helga Stevens and Marian Harkin – none of them got through. Mobile workers are entitled to the same child allowances as local workers. The principle of free movement implies that paying social contributions gives the right to equal benefits, whatever the nationality of the worker. This has just been stated by the honourable Commissioner and this has been confirmed by the EU Court of Justice. But since we still need further arguments, let me give you some. The disrespect for equality in cross-border transfer of child allowances is one of the reasons that brought about Brexit. How can we afford to let the Austrian welfare system get out of the equality balance with other Member States? Moreover, child benefits is only one element of social allowances, together with unemployment, sickness benefits, family benefits – indexation means violation of reciprocity among Member States in all these aspects. I urge the Member States to approve tomorrow in the Council the deal they reached last week.

 
  
MPphoto
 

  Jozo Radoš (ALDE). – Poštovani predsjedavajući, gospođo povjerenice, kolegice i kolege, najprije bih zahvalio gospodinu Budi na pokretanju ove inicijative, kao i ostalim kolegama. Radi se o temeljnom načelu, a to je da radnici u Europskoj uniji trebaju imati jednake obaveze i jednaka prava. Dakle, ovdje se ne radi o tome da to nije odluka koja počiva na solidarnosti, nego ta odluka krši načelo jednakosti građana Europske unije pred institucijama država članica, krši načela zajedničkog tržišta i, ako hoćete, krši i načelo slobodnog izbora mjesta i načina života.

Pozdravljam vrlo jasan stav Komisije u tom pogledu. Povjerenica je najavila i mogućnost da građani podnose tužbe pred austrijskim sudovima, ali puno bi bilo efikasnije da se Komisija snažno angažira, i za građane, ali i za austrijsko pravosuđe, da Komisija ima snažni angažman u ovom postupku koji je otvorila jer vrlo jasno je rečeno: ne radi se samo o povredi načela, radi se i o povredi europskog prava, Uredbe o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i, jednako tako, pravila o upućenim radnicima.

Dakle, mimo solidarnosti, mimo načela, ovdje se radi o kršenju europskih zakona i zato očekujem snažan angažman Komisije protiv Republike Austrije zbog kršenja europskog zakona.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D). – Vážený pán predsedajúci. Aj ja chcem poďakovať pani komisárke za jej úvodné slová. Už tri mesiace trvá v Európskej únii stav, keď sa v jednom členskom štáte nedodržiavajú spoločné pravidlá voľného pohybu osôb. Od januára tohto roku sa Rakúsko rozhodlo rozdeliť občanov EÚ, pracujúcich na jeho území, do dvoch kategórií. Na tých, ktorí majú právo na plný podiel zo sociálneho zabezpečenia, a na tých, ktorým je toto právo obmedzované. Napriek tomu, že Európska únia formálne nepozná druhotriednych pracovníkov, ako uviedla aj pani komisárka, jednej členskej krajine sa takýto stav zatiaľ toleruje. Ak pracovníci odvádzajú do sociálneho systému rovnaké odvody ako ich susedia, ale dostávajú z neho pomerne nižší podiel, môžeme tu hovoriť o spravodlivom jednotnom trhu? Domnievam sa, že nemôžeme. Preto vítam, že Komisia začala konanie pre nesplnenie povinnosti voči Rakúsku a rovnako považujem za nesmierne dôležité, aby sme sa k tejto veci pravidelne vracali aj na pôde Európskeho parlamentu. Pretože v prípade, ak by komisia nebola schopná proti tomuto stavu zasiahnuť, riskujeme dôveryhodnosť európskeho projektu a jeho zakladajúcich princípov. Obávam sa totiž, že tento prípad by mohol pre ďalšie krajiny slúžiť ako neprijateľná inšpirácia. Pani komisárka, verím, že spôsob indexácie rodinných dávok v Rakúsku sa nestane precedensom. Súhlasím s Vami, že náš jednotný trh má byť založený na spravodlivom a rovnakom zaobchádzaní. Bude však dôležité, aby sa tento prístup odrazil aj pri vytváraní európskej legislatívy.

 
  
 

Spontane Wortmeldungen

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D). – Señor presidente, muchas gracias por darme la oportunidad de intervenir. Solamente quería plantearle al señor Obermayr — puesto que no iba a pedir una segunda tarjeta azul— si estaría de acuerdo en que los jubilados austriacos que viven, por ejemplo, en el sur de Europa, en España, también percibieran pensiones de acuerdo con las pensiones que percibimos en España y, por lo tanto —mira qué bien—, el Gobierno austriaco se ahorraría todas las pensiones de los jubilados austriacos.

Yo creo que, si ese principio, seguramente, le parece a usted completamente fuera de lugar, de la misma manera, lo que está haciendo su Gobierno con los niños que tienen derecho a asignación por el trabajo de sus padres y por las cotizaciones debería quedarle claro.

Y a la señora Thyssen, quisiera solamente preguntarle por qué la Comisión no puede abrir directamente procedimientos de infracción ante esta situación. Yo creo que es de las cosas más duras que hacen perder la confianza en la Unión Europea.

 
  
 

(Ende der spontanen Wortmeldungen)

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. – Mr President, this debate has touched upon the essentials of the single market and EU citizenship. As regards the Austrian legislation, the Commission now needs to analyse the reply of the Austrian Government that we received this Monday, and we can only decide upon any further steps after having carefully assessed the arguments put forward, as we always do. But let me recap. First of all, for me, this is a question of fairness and equal treatment. The issue that we have in front of us is not one of social dumping, it is not a situation prone to abuse or fraud: we are indeed talking of European citizens who took up a job abroad and provide their skills in a host country where they are contributing to the social security system and to the tax system. Equal treatment and fairness demand that these workers receive the same benefits as local workers regardless of where their children are living. The fact that their children are living in a Member State with a lower cost of living than the Member State of work should not be relevant for the benefit that is paid out as a lump sum and that is not linked to the actual expense of maintaining a child. I am well aware of the peculiarities of certain national systems whereby employers finance a large part of the benefits. Let me just recall that in such systems, employers pay the same amount of contributions for their employees, regardless of the nationality or place of residence of the children in question. I’m also aware of the content of what we called a couple of years ago the UK settlement agreement, but, as you all know, this ceased to exist. It was foreseen in the agreement that if the outcome of the referendum were to leave the European Union, then this agreement would be null and void.

Allow me also to ask the question: if you open the door to indexation for child benefits, then what would be the next candidate for adjustment of benefits on the basis of living costs? Allow Member States to reduce pension rights when workers retire to States where it is cheaper to live, as Ms Ayala Sender said? Some people say we have concerns about fraud and abuse and I share all those concerns, but then I have to say that indexation is not the answer. On the contrary, you are hitting those people who get up in the morning, work hard and make a real contribution to the Member State of work. In order to fight abuses and fraud, we need to strengthen the tools for national authorities to control and obtain information from their counterparts abroad, and that this why we have created the European Labour Authority. That is also why we strengthened the cooperation requirements for Member States when revising the European social security rules, strengthening cooperation between Member States while also avoiding excessive control measures based on distrust.

To conclude, mobility needs to be based on clear, fair and enforceable rules. These rules benefit Austrians, Slovaks, Germans, Belgians and all the other European citizens alike by protecting their social rights when they are on the move. I thank you for the support of the action that I have been taking in this area and on which we have been able to reach an important political agreement that will improve the situation for our citizens’ families and businesses. Together with some members who mentioned this agreement on which Coreper has to decide tomorrow, I hope together with you that this deal will be accepted by the Member States, and of course after that also by the European Parliament.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE), na piśmie. – Przez ostatnie lata na sali plenarnej prowadziliśmy dyskusje na temat konieczności zbudowania Europy sprawiedliwej społecznie. Wielu kolegów podkreślało, jak ważna jest ochrona praw pracowników i poprawa warunków pracy. Spieraliśmy się na temat wprowadzenia zasady „tej samej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu”, za którą opowiadało się wielu eurodeputowanych.

Dlatego tak bardzo dziwi fakt, że w krajach, które niosą na swych sztandarach hasła ochrony praw pracowników mobilnych, pojawiają się pomysły wprowadzenia indeksacji świadczeń na dzieci. Jest to niezgodne z prawem unijnym oraz z wartościami głoszonymi przez te kraje. Austria poszła o krok dalej i, nie bacząc na przepisy europejskie, wprowadziła indeksację z dniem 1 stycznia 2019 roku. Tym samym Austria podzieliła pracowników i ich dzieci na dwie kategorie.

Takie działanie jest niedopuszczalne i chciałabym dzisiaj głośno przeciwko takiej polityce zaprotestować. Protestuję w imieniu tych osób, które skorzystały z mobilności, pracują za granicą, budują PKB i płacą takie same podatki i składki jak ich koledzy. Protestuję w imieniu tych osób, które wyjechały do pracy, zostawiając w kraju swoje rodziny i dzieci, i które dzięki zarobionym pieniądzom i świadczeniom mogą im zaoferować lepszą przyszłość. Protestuję w imieniu tych, którym bliskie są europejskie wartości oparte na równym traktowaniu i solidarności.

 
Last updated: 8 July 2019Legal notice - Privacy policy