Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 28. března 2019 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Mimořádná situace ve Venezuele (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 3.Aktuální vývoj kauzy Dieselgate (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 4.Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027) (rozprava)
 5.Program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (rozprava)
 6.Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování (rozprava)
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Hlasování
  8.1.Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) (hlasování)
  8.2.Jakost vody určené k lidské spotřebě (A8-0288/2018 - Michel Dantin) (hlasování)
  8.3.Zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) (hlasování)
  8.4.Pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) (hlasování)
  8.5.Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa) (hlasování)
  8.6.Program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (A8-0111/2019 - Milan Zver) (hlasování)
  8.7.Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) (hlasování)
  8.8.Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020 – oddíl I – Evropský parlament (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) (hlasování)
  8.9.Mimořádná situace ve Venezuele (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) (hlasování)
  8.10.Situace v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku (B8-0230/2019) (hlasování)
  8.11.Aktuální vývoj kauzy Dieselgate (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019) (hlasování)
  8.12.Rozhodnutí o zřízení evropského mírového nástroje (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
  9.1.Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino)
  9.2.Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)
  9.3.Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (A8-0077/2019 - Brando Benifei)
  9.4.Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)
  9.5.Jakost vody určené k lidské spotřebě (A8-0288/2018 - Michel Dantin)
  9.6.Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa)
  9.7.Program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (A8-0111/2019 - Milan Zver)
  9.8.Mimořádná situace ve Venezuele (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019)
  9.9.Aktuální vývoj kauzy Dieselgate (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019)
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 13.Závažné interpelace (rozprava)
 14.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 15.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 16.Předložení dokumentů: viz zápis
 17.Petice: viz zápis
 18.Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů: viz zápis
 19.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 20.Ukončení zasedání
 21.Přerušení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (536 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (2693 kb)
Poslední aktualizace: 8. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí