Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 28. marts 2019 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Nødsituation i Venezuela (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) (forhandling)
 5."Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt (forhandling)
 6.Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer (forhandling)
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Afstemningstid
  8.1.Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) (afstemning)
  8.2.Kvaliteten af drikkevand (A8-0288/2018 - Michel Dantin) (afstemning)
  8.3.Rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) (afstemning)
  8.4.døvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) (afstemning)
  8.5.Oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa) (afstemning)
  8.6."Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt (A8-0111/2019 - Milan Zver) (afstemning)
  8.7.Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) (afstemning)
  8.8.Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 - Sektion I - Europa-Parlamentet (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) (afstemning)
  8.9.Nødsituation i Venezuela (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) (afstemning)
  8.10.Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet (B8-0230/2019) (afstemning)
  8.11.Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019) (afstemning)
  8.12.Afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
  9.1.Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino)
  9.2.Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)
  9.3.Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (A8-0077/2019 - Brando Benifei)
  9.4.Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)
  9.5.Kvaliteten af drikkevand (A8-0288/2018 - Michel Dantin)
  9.6.Oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa)
  9.7."Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt (A8-0111/2019 - Milan Zver)
  9.8.Nødsituation i Venezuela (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019)
  9.9.Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019)
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 13.Større forespørgsler (forhandling)
 14.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 16.Modtagne dokumenter: se protokollen
 17.Andragender (jf. protokollen)
 18.Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster: se protokollen
 19.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 20.Hævelse af mødet
 21.Afbrydelse af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (536 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2693 kb)
Seneste opdatering: 8. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik