Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 28. märts 2019 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Hädaolukord Venezuelas (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 3.Dieselgate’i skandaaliga seotud muutused viimasel ajal (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 4.Programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine (arutelu)
 5.Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ (arutelu)
 6.Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks (arutelu)
 7.Istungi jätkamine
 8.Hääletused
  8.1.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) (hääletus)
  8.2.Olmevee kvaliteet (A8-0288/2018 - Michel Dantin) (hääletus)
  8.3.Restruktureerimise, maksejõuetuse ja maksukohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamine (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) (hääletus)
  8.4.Teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise reeglid (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) (hääletus)
  8.5.Programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine (A8-0156/2019 - Silvia Costa) (hääletus)
  8.6.Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ (A8-0111/2019 - Milan Zver) (hääletus)
  8.7.Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) (hääletus)
  8.8.2020. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) (hääletus)
  8.9.Hädaolukord Venezuelas (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) (hääletus)
  8.10.Õigusriigi ja korruptsioonivastase võitluse olukord ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias (B8-0230/2019) (hääletus)
  8.11.Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutised muutused (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019) (hääletus)
  8.12.Otsus, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino)
  9.2.Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)
  9.3.Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (A8-0077/2019 - Brando Benifei)
  9.4.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)
  9.5.Olmevee kvaliteet (A8-0288/2018 - Michel Dantin)
  9.6.Programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine (A8-0156/2019 - Silvia Costa)
  9.7.Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ (A8-0111/2019 - Milan Zver)
  9.8.Hädaolukord Venezuelas (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019)
  9.9.Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutised muutused (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Istungi jätkamine
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 13.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
 14.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 15.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 16.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 17.Petitsioonid (vt protokoll)
 18.Käesoleva istungi protokolli heakskiitmine ja vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 19.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 20.Istungi lõpp
 21.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (536 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2693 kb)
Viimane päevakajastamine: 8. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika