Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2019. gada 28. marts - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Ārkārtas stāvoklis Venecuēlā (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 3.Jaunākās norises saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb "dīzeļgeitu" (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 4.Programmas “Radošā Eiropa” (2021–2027) izveide (debates)
 5.Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus" (debates)
 6.Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai (debates)
 7.Sēdes atsākšana
 8.Balsošanas laiks
  8.1.To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) (balsošana)
  8.2.Dzeramā ūdens kvalitāte (A8-0288/2018 - Michel Dantin) (balsošana)
  8.3.Pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšana (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) (balsošana)
  8.4.Noteiktām tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām piemērojamu autortiesību un blakustiesību īstenošana (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) (balsošana)
  8.5.Programmas “Radošā Eiropa” (2021–2027) izveide (A8-0156/2019 - Silvia Costa) (balsošana)
  8.6.Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus" (A8-0111/2019 - Milan Zver) (balsošana)
  8.7.Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) (balsošana)
  8.8.2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa – Eiropas Parlaments (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) (balsošana)
  8.9.Ārkārtas stāvoklis Venecuēlā (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) (balsošana)
  8.10.Stāvoklis tiesiskuma jomā un korupcijas apkarošanā Eiropas Savienībā, jo īpaši Maltā un Slovākijā (B8-0230/2019) (balsošana)
  8.11.Jaunākās norises saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb "dīzeļgeitu" (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019) (balsošana)
  8.12.Eiropas Miera nodrošināšanas fonda izveides lēmums (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
  9.1.Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino)
  9.2.Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)
  9.3.Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (A8-0077/2019 - Brando Benifei)
  9.4.To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)
  9.5.Dzeramā ūdens kvalitāte (A8-0288/2018 - Michel Dantin)
  9.6.Programmas “Radošā Eiropa” (2021–2027) izveide (A8-0156/2019 - Silvia Costa)
  9.7.Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus" (A8-0111/2019 - Milan Zver)
  9.8.Ārkārtas stāvoklis Venecuēlā (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019)
  9.9.Jaunākās norises saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb "dīzeļgeitu" (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019)
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11.Sēdes atsākšana
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 13.Plašas interpelācijas (debates)
 14.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 15.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 16.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 17.Lūgumraksti (sk. protokolu)
 18.Šīs sēdes protokola apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 19.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 20.Sēdes slēgšana
 21.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (536 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (2693 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika