Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 28 maart 2019 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Noodsituatie in Venezuela (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Recente ontwikkelingen in het dieselgateschandaal (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) (debat)
 5."Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (debat)
 6.Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen (debat)
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Stemmingen
  8.1.Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) (stemming)
  8.2.Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (A8-0288/2018 - Michel Dantin) (stemming)
  8.3.Verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) (stemming)
  8.4.Voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen en doorgifte van televisie- en radioprogramma's (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) (stemming)
  8.5.Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa) (stemming)
  8.6."Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (A8-0111/2019 - Milan Zver) (stemming)
  8.7.Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) (stemming)
  8.8.Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 - Afdeling I - Europees Parlement (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) (stemming)
  8.9.Noodsituatie in Venezuela (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) (stemming)
  8.10.Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije (B8-0230/2019) (stemming)
  8.11.Recente ontwikkelingen in het dieselgateschandaal (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019) (stemming)
  8.12.Besluit tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (stemming)
 9.Stemverklaringen
  9.1.Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino)
  9.2.Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)
  9.3.Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (A8-0077/2019 - Brando Benifei)
  9.4.Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)
  9.5.Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (A8-0288/2018 - Michel Dantin)
  9.6.Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa)
  9.7."Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (A8-0111/2019 - Milan Zver)
  9.8.Noodsituatie in Venezuela (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019)
  9.9.Recente ontwikkelingen in het dieselgateschandaal (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019)
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 13.Uitgebreide interpellaties (debat)
 14.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 16.Ingekomen stukken: zie notulen
 17.Verzoekschriften: zie notulen
 18.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten: zie notulen
 19.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 20.Sluiting van de vergadering
 21.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (536 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2693 kb)
Laatst bijgewerkt op: 8 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid