Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 28 marca 2019 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sytuacja nadzwyczajna w Wenezueli (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 3.Ostatnie wydarzenia związane z aferą „Dieselgate” (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 4.Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) (debata)
 5.„Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (debata)
 6.Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (debata)
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Głosowanie
  8.1.Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) (głosowanie)
  8.2.Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) (A8-0288/2018 - Michel Dantin) (głosowanie)
  8.3.Ramy zapobiegawczej restrukturyzacji, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność restrukturyzacji, niewypłacalności i procedur zwolnienia (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) (głosowanie)
  8.4.Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) (głosowanie)
  8.5.Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa) (głosowanie)
  8.6.„Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (A8-0111/2019 - Milan Zver) (głosowanie)
  8.7.Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) (głosowanie)
  8.8.Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) (głosowanie)
  8.9.Sytuacja nadzwyczajna w Wenezueli (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) (głosowanie)
  8.10.Praworządność i zwalczanie korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji (B8-0230/2019) (głosowanie)
  8.11.Ostatnie wydarzenia związane z aferą „Dieselgate” (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019) (głosowanie)
  8.12.Decyzja ustanawiająca Europejski Instrument na rzecz Pokoju (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino)
  9.2.Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)
  9.3.Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (A8-0077/2019 - Brando Benifei)
  9.4.Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)
  9.5.Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) (A8-0288/2018 - Michel Dantin)
  9.6.Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa)
  9.7.„Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (A8-0111/2019 - Milan Zver)
  9.8.Sytuacja nadzwyczajna w Wenezueli (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019)
  9.9.Ostatnie wydarzenia związane z aferą „Dieselgate” (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 13.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
 14.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): patrz protokół
 15.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 16.Składanie dokumentów: patrz protokół
 17.Petycje: patrz protokół
 18.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów: patrz protokół
 19.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokół
 20.Zamknięcie posiedzenia
 21.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (536 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2693 kb)
Ostatnia aktualizacja: 8 lipca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności