Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 28. marca 2019 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Núdzová situácia vo Venezuele (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 3.Najnovší vývoj škandálu Dieselgate (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 4.Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) (rozprava)
 5.„Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (rozprava)
 6.Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií (rozprava)
 7.Pokračovanie prerušeného rokovania
 8.Hlasovanie
  8.1.Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) (hlasovanie)
  8.2.Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu (A8-0288/2018 - Michel Dantin) (hlasovanie)
  8.3.Zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) (hlasovanie)
  8.4.Výkon autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľných na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) (hlasovanie)
  8.5.Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa) (hlasovanie)
  8.6.„Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (A8-0111/2019 - Milan Zver) (hlasovanie)
  8.7.Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) (hlasovanie)
  8.8.Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) (hlasovanie)
  8.9.Núdzová situácia vo Venezuele (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) (hlasovanie)
  8.10.Situácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku (B8-0230/2019) (hlasovanie)
  8.11.Najnovší vývoj škandálu Dieselgate (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019) (hlasovanie)
  8.12.Rozhodnutie o zriadení Európskeho mierového nástroja (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino)
  9.2.Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)
  9.3.Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (A8-0077/2019 - Brando Benifei)
  9.4.Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)
  9.5.Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu (A8-0288/2018 - Michel Dantin)
  9.6.Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa)
  9.7.„Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (A8-0111/2019 - Milan Zver)
  9.8.Núdzová situácia vo Venezuele (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019)
  9.9.Najnovší vývoj škandálu Dieselgate (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Pokračovanie prerušeného rokovania
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13.Väčšie interpelácie (rozprava)
 14.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 15.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 16.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 17.Petície: pozri zápisnicu
 18.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov: pozri zápisnicu
 19.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 20.Skončenie rokovania
 21.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (536 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2693 kb)
Posledná úprava: 8. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia