Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Četrtek, 28. marec 2019 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Izredne razmere v Venezueli (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 3.Nedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 4.Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) (razprava)
 5.„Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport (razprava)
 6.Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb (razprava)
 7.Nadaljevanje seje
 8.Čas glasovanja
  8.1.Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) (glasovanje)
  8.2.Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi (A8-0288/2018 - Michel Dantin) (glasovanje)
  8.3.Povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) (glasovanje)
  8.4.Uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose in retransmisije televizijskih ter radijskih programov (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) (glasovanje)
  8.5.Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa) (glasovanje)
  8.6.„Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport (A8-0111/2019 - Milan Zver) (glasovanje)
  8.7.Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) (glasovanje)
  8.8.Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020 – oddelek I – Evropski parlament (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) (glasovanje)
  8.9.Izredne razmere v Venezueli (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) (glasovanje)
  8.10.Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in Slovaškem (B8-0230/2019) (glasovanje)
  8.11.Nedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019) (glasovanje)
  8.12.Sklep o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
  9.1.Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad  (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino)
  9.2.Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)
  9.3.Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (A8-0077/2019 - Brando Benifei)
  9.4.Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)
  9.5.Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi (A8-0288/2018 - Michel Dantin)
  9.6.Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa)
  9.7.„Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport (A8-0111/2019 - Milan Zver)
  9.8.Izredne razmere v Venezueli (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019)
  9.9.Nedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019)
 10.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 11.Nadaljevanje seje
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 13.Večje interpelacije (razprava)
 14.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 15.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 16.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 17.Peticije: glej zapisnik
 18.Sprejetje zapisnika te seje in posredovanje sprejetih besedil: gl. zapisnik
 19.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 20.Zaključek seje
 21.Prekinitev zasedanja
Razprave
Pregledana izdaja (536 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (2693 kb)
Zadnja posodobitev: 8. julij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov