Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 28 mars 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Nödsituationen i Venezuela (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) (debatt)
 5.Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott (debatt)
 6.Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar (debatt)
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Omröstning
  8.1.Fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) (omröstning)
  8.2.Kvaliteten på dricksvatten (A8-0288/2018 - Michel Dantin) (omröstning)
  8.3.Åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) (omröstning)
  8.4.Bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) (omröstning)
  8.5.Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa) (omröstning)
  8.6.Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott (A8-0111/2019 - Milan Zver) (omröstning)
  8.7.Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) (omröstning)
  8.8.Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2020 - Avsnitt I - Europaparlamentet (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) (omröstning)
  8.9.Nödsituationen i Venezuela (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) (omröstning)
  8.10.Situationen för rättsstaten och kampen mot korruption inom EU, särskilt i Malta och Slovakien (B8-0230/2019) (omröstning)
  8.11.Den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019) (omröstning)
  8.12.Beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
  9.1.Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino)
  9.2.Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)
  9.3.Tiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika (A8-0077/2019 - Brando Benifei)
  9.4.Fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)
  9.5.Kvaliteten på dricksvatten (A8-0288/2018 - Michel Dantin)
  9.6.Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa)
  9.7.Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott (A8-0111/2019 - Milan Zver)
  9.8.Nödsituationen i Venezuela (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019)
  9.9.Den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019)
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Större interpellationer (debatt)
 14.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 15.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 16.Inkomna dokument: se protokollet
 17.Framställningar: se protokollet
 18.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter: se protokollet
 19.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 20.Avslutande av sammanträdet
 21.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (536 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2693 kb)
Senaste uppdatering: 8 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy