Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0258(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A8-0460/2018

Debates :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Balsojumi :

PV 15/01/2019 - 8.1
CRE 15/01/2019 - 8.1
PV 16/04/2019 - 8.26

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0001
P8_TA(2019)0384

Debašu stenogramma
Trešdiena, 2019. gada 3. aprīlis - Brisele Pārskatītā redakcija

18. Programmas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā - Finansiālā atbalsta instrumenta muitas kontroles iekārtām izveide (debates)
Visu runu video
Protokols
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku obrad jest wspólna debata nad:

– sprawozdaniem sporządzonym przez Marię Grapini w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)) (A8-0464/2018)

oraz

– sprawozdaniem sporządzonym przez Jiříego Pospíšila w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)) (A8-0460/2018).

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini, Rapporteur. – Domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi, doamnă ministru, uniunea vamală este un factor semnificativ de integrare, și nu de un an, doi - de zeci de ani. Acesta este printre puținele domenii care țin de competența exclusivă a Uniunii Europene, fără de care eliminarea frontierelor interne nu ar fi posibilă. Uniunea Europeană este cea mai mare piață comercială din lume și deține o cotă de 15 % din totalul schimburilor comerciale din lume. Iată de ce este important să avem o uniune vamală și să avem acest regulament. Competența exclusivă a Uniunii Europene atrage și responsabilitate, în aceeași măsură. De aceea, consider că regulamentul privind instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal este foarte important. În calitate de raportor, împreună cu raportorii din umbră, am încercat să îmbunătățesc propunerea Comisiei. Doresc să mulțumesc și Comisiei pentru disponibilitatea de a discuta această propunere de regulament și vreau să reamintesc că acest regulament a pornit de la ideea că autoritățile vamale au un rol deosebit pentru că contribuie la protejarea intereselor financiare ale Uniunii și ale statelor membre, la existența unei competiții loiale, corecte, în piața internă, în raport cu competitorii din țările terțe. De asemenea, asigură protecția consumatorilor, protejează populația împotriva amenințărilor teroriste, sanitare. De aceea, autoritățile vamale joacă un rol deosebit în asigurarea integrității lanțurilor de aprovizionare. Viitorul sistem de control al importurilor ICS2 pentru gestionarea riscurilor vamale va contribui în mod decisiv la securitatea Uniunii și a cetățenilor, dar și a întreprinderilor. Avem din 2016 un Cod vamal nou, dar din păcate știm că nu a reușit să elimine total procedurile pe suport de hârtie în toate statele membre. De aceea, este nevoie să avem un buget suficient pentru programul „Vamă” și să nu mai amânăm implementarea. Regret că nu a avut loc trialogul în acest mandat, deși s-ar fi putut desfășura, din punctul meu de vedere, și regret că rămâne incertitudinea bugetului, nefiind încă adoptat noul Cadru financiar 2021-2027. Doresc să mulțumesc colegilor raportori din umbră și membrilor Comisiei IMCO pentru sprijin și vreau să atrag atenția Comisiei, Consiliului, că Regulamentul „Vamă” nu trebuie subfinanțat, deoarece, așa cum am arătat la începutul intervenției mele, autoritățile vamale au un rol multiplu, cu impact major asupra funcționării pieței interne. Pentru a se asigura o eficiență maximă, Comisia ar trebui să coordoneze punerea în practică a programului „Vamă” cu alte programe ale Uniunii, așa cum ar fi programul Fiscalis, programul Uniunii Europene de luptă antifraudă, programul privind piața unică, programul de securitate internă și fondul de gestiune integrată a frontierelor. Ar trebui să ne asigurăm că posibilul Brexit, încă nu știm dacă va fi, nu afectează aplicarea prezentului regulament. Ar trebui, de asemenea, să ne asigurăm că prin acest regulament controalele stricte de la frontieră, prin utilizarea de către toate statele membre a unor programe informatice, pot să îmbunătățească situația actuală. Reamintesc Comisiei că, la 4 octombrie 2018, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la combaterea fraudei vamale și protejarea resurselor proprii. Consider că este necesar să se țină seama de concluziile acestei rezoluții în punerea în practică a programului „Vamă”. Până la urmă, funcționarea pieței interne depinde foarte mult de funcționarea uniunii vamale, de funcționarea programului „Vamă”. Sper, doamnă Comisar, că veți ține cont de recomandări și sper ca programul „Vamă” să fie totuși votat în acest mandat.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil, zpravodaj. – Pane předsedající, já naváži na to, co říkala ctěná kolegyně Grapiniová. Ano, opravdu dnes projednáváme mimořádně důležitou zprávu, která se vztahuje k vytvoření nového finančního nástroje, skrze který by bylo možno financovat vybavení jednotlivých celních úřadů, a tím posílit reálné základy celní unie. Zkrátka a dobře dnes na vnějších hranicích EU funguje přes 2 000 celních úřadů, přičemž jejich vybavenost je velmi rozdílná, a od toho se také odvíjí potom kvalita kontroly, které tyto úřady vykonávají.

Tento finanční nástroj, který by se vztahoval, jak bylo řečeno, na další finanční období 2021 až 2027, tedy má v úmyslu přispět k tomu, že by do budoucna došlo ke standardizaci vybavení celních úřadů a tak také k tomu, že kontrola, která se provádí na různých místech vnější hranice, bude stejná, bude jaksi stejně podrobná a zaručí také rychlou kontrolu, která nebude narušovat přechod zboží přes hranici. Tedy nebude narušovat mezinárodní obchod, který na vnější hranici probíhá.

Tento nástroj, který vypadá zcela logicky ve chvíli, kdy máme celní unii, že to tedy je otázka evropská, nikoli pouze otázka národních států, tak je třeba říci, že tento návrh vzešel přímo z iniciativy členských států, a to členských států, které právě kontrolují vnější hranici. Je však třeba uvést, že samotný návrh nařízení počítá s tím, že finanční prostředky by čerpaly nejen státy na vnější hranici, ale i všechny státy, které zkrátka realizují kontrolu zboží, které vstupuje do EU.

Já to tedy jako zpravodaj, musím říci, velmi vítám. Pokud by tento nástroj přišel a byl schválen a byl prosazen, pak jsem přesvědčen, že odstraníme nerovnováhu, která dnes v jednotlivých celních kontrolách probíhá, a jedinou šancí právě je ono podobné vybavení a metodologie kontrol, které na celních úřadech probíhají.

Je třeba říci, že Komise v návrhu pro vybavení celnic zamýšlí částku 1,3 miliardy EUR, což je na první pohled částka vysoká, ale když si uvědomíme, že třeba takový scanner stojí kolem 4 milionů EUR, jedno takovéto zařízení, a když si uvědomíme, že se jedná o víceletý finanční rámec, pak ta částka samotná tak vysoká není. My jsme o tomto vedli podrobnou debatu na výboru IMCO a naše poselství je tuto částku nesnižovat a naopak se v budoucnu snažit tuto částku navýšit.

Jak již bylo řečeno kolegyní Grapiniovou, tak neproběhl v rámci prvního čtení klasický trialog a nedošlo k politické dohodě, a to hlavně z toho důvodu, že současné předsednictví není oprávněno vyjednávat konkrétní podobu finančního rámce na roky 2021 až 2027. Marná sláva, základem politické dohody nad tímto finančním nástrojem je vědět, jak velká částka se tedy bude přerozdělovat. Pokud toto nevíme, pak nejsme schopni uzavřít politickou dohodu v rámci prvního čtení.

To bylo stanovisko většiny zástupců politických frakcí ve výboru IMCO, já jsem se nakonec také přiklonil k tomuto stanovisku a tím pádem zde není uzavřena politická dohoda v rámci trialogu. Ve chvíli, kdy na podzim bude jasné, jaká částka je určena na tento program, bude možné dokončit projednávání celého nařízení a pokročit ke konečnému stádiu. Prospěšnost je jasná, ale je třeba vědět, jaké peníze na tento program budou určeny.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Štefanec, Spravodajca Výboru pre rozpočet požiadaného o stanovisko. – Ďakujem pekne pán predsedajúci, návrh nariadenia, ktorým sa ustanovuje program pre spoluprácu v colnej oblasti, nahrádza súčasnú colnú stratégiu 2020.

Cieľom tohto návrhu je poskytnúť finančné prostriedky na podporu projektov s cieľom modernizovať a zlepšiť fungovanie colnej únie. Okrem toho sa zlepší aj spolupráca medzi colnými orgánmi zúčastnených krajín, konkrétne pri podpore prípravy a jednotného vykonávania colných právnych predpisov a politiky, ako aj podpora colnej spolupráce a budovania administratívnych kapacít vrátane vzdelávania a rozvoja ľudského kapitálu, ako i fungovanie európskych elektronických systémov. Colná spolupráca bude fungovať na základe budovania kapacít v týchto dvoch oblastiach: po prvé, networking a projekty zamerané na budovanie kompetencie vrátane výmeny osvedčených postupov a poznatkov, a po druhé, projekty na budovanie kapacít v oblasti informačných technológií budú financovať novú infraštruktúru a systémy.

Teší ma, že Európsky parlament dokázal vo výbore dosiahnuť dohodu, pretože modernizované colné predpisy prispejú k posilneniu hospodárskej činnosti a rastu prostredníctvom posilnenia konkurencieschopnosti nášho priemyslu, ako aj zabezpečením vyššej ochrany pre spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 

  Violeta Bulc, Member of the Commission. – Mr President, I am pleased to participate in this debate today on the two customs proposals: the customs programme and the new customs control equipment instrument. I am replacing Commissioner Moscovici, who was not able to join us for the debate, so please accept his apologies. On his behalf, I would like to thank the two rapporteurs, Ms Grapini and Mr Pospíšil, for their outstanding work on these files.

The Customs Union celebrated its 50th anniversary last year. It is the foundation of our single market in which goods can circulate freely. Customs help to safeguard the financial interests of the Union and its Member States while protecting them against terrorism, health, environmental and other threats. This can only be achieved through a deep and operational cooperation between the national customs authorities. These authorities are constantly faced with new challenges arising from rapidly changing technologies, increasing volumes of trade, and persistent transnational crime and security threats.

We are here today to discuss the two Commission customs proposals that will support customs authorities to answer these challenges. These programmes represent the main EU instruments to achieve the objectives of the Customs Union. The proposed customs programme is indispensable for the work of the customs authorities. It supports their cooperation, capacity—building, networking and modernisation via information technology development.

The programme is the natural continuation of the existing Customs 2020 programme and its predecessors which have proven their added value and have been highly appreciated by Member States. The proposal for a customs control equipment instrument is a brand new initiative. It addresses the long—standing calls of the Member States for support to finance adequate and modern soft detection equipment to control goods crossing the EU’s external borders. It also aims to improve and harmonise the quality of customs controls throughout the EU and contributes as such to the different customs services functioning as one entity.

We should not forget that the Customs Union is as strong as its weakest entry point. The Commission therefore welcomes the support of Parliament for the two proposals and is grateful for the quality of the reports that offer numerous constructive and valuable adaptations to its text.

We are pleased that Parliament quickly took action following the adoption of the negotiation mandate of the two co-legislators at the beginning of the year and that intensive and constructive work between the three institutions took place.

We regret that these efforts were not able to materialise in an agreement despite the significant progress made and, while an agreement was within reach, the negotiations could not be finalised. Today’s joint debate gives us an opportunity to have further discussion and hopefully ensure that we will equip the European Union with the programmes of the highest quality. I’m looking forward to the debate.

 
  
MPphoto
 

  Arndt Kohn, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich, dass die Kommission einen Fonds zur Finanzierung von Zollkontrollausrüstung vorgeschlagen hat, und bedanke mich beim Berichterstatter und den anderen Kolleginnen und Kollegen für die gute Zusammenarbeit.

Wieso brauchen wir das Geld für Zollkontrollausrüstung? Wir leben in Zeiten ansteigenden weltweiten Warenhandels. Immer neue Handelsabkommen mit Drittländern erhöhen das Warenaufkommen an den EU-Außengrenzen, unseren See- und Flughäfen sowie Postverteilzentren. Dazu kommen zum Beispiel in Deutschland immer neue fiskalische Aufgaben. Kurz: Die Arbeit der Zollbeamtinnen und -beamten wird nicht weniger.

Zurzeit sind jedoch die Zollstellen nicht gut ausgestattet, weder mit ausreichendem Personal noch mit Scannern und anderem technischen Gerät, um wirkungsvolle Zollkontrollen auszuführen. Das wissen auch viele Kriminelle innerhalb und außerhalb Europas, die sich immer wieder erfolgreich auf die Suche nach Schlupflöchern machen. Hierdurch kommen illegale Waren in die EU, den öffentlichen Haushalten entgehen eine Menge Einnahmen, Produktpiraterie blüht an vielen Orten, und dem Drogenhandel werden viel zu viele Möglichkeiten geboten. Dabei kann es doch nicht sein, dass wir gut funktionierende Ausrüstung für Zollbeamte nicht in die Realität umsetzen und das in Europa immer noch Mangelware ist.

In der Parlamentsposition legen wir heute in der ersten Lesung fest, dass das langfristige Ziel sein sollte, alle Zollkontrollen in der EU zu standardisieren, um genau diese Schlupflöcher zu stopfen. Der Rat hat sich leider sehr zurückhaltend verhalten. Dabei muss den Mitgliedstaaten doch klar sein, dass die Zollunion nur effektiv funktionieren kann, wenn alle mit standardisierten Zollkontrollen ihre jeweiligen Ressourcen effektiver nutzen.

Ein weiteres wichtiges Thema ist Cybersicherheit. Auf Initiative des Parlaments wird nun auch bei den anderen Institutionen die Dringlichkeit dieses Themas erkannt. Die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass es vollste Kontrolle über die generierten Daten der gekauften Geräte gibt und mögliche Hackerangriffe auf diese hochsensiblen Prozesse um jeden Preis vermieden werden. Wir dürfen nicht zulassen, dass durch preisgünstige Geräte zweifelhafter Herkunft unberechtigte Personen, Firmen oder Staaten Zugang zu sensiblen Daten bekommen. Daher legen wir als Parlament fest, dass die Ausrüstung Standards für Cybersicherheit unbedingt einhalten muss.

Ich bin mir sicher, dass in der nächsten Wahlperiode an unserem Text sehr gut weitergearbeitet werden kann. Und ich hoffe, dass es zügig zu einem Ergebnis kommt, damit der Zoll so schnell wie möglich davon profitieren kann.

 
  
MPphoto
 

  Jasenko Selimovic, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, the importance of a seamless and problem—free Customs Union cannot be overestimated. To achieve it, we need to strengthen and deepen cross—border cooperation in the countries. As the volumes of customs are increasing the burden, it is necessary to have cooperation and the burden of that cooperation has to be eased and eradicated. Without it, we will never achieve our ambition of a Customs Union free from both physical and practical obstacles.

Therefore, I welcome these efforts to improve cooperation, both in terms of money and equipment. By modernising custom procedures, we will make sure that goods can flow more freely and efficiently, achieving more efficient trading with the rest of the world and throughout the Union, and bringing benefits to our citizens and consumers through cheaper and safer goods.

Given the importance of this file, it is regrettable that the Council did not manage to bring this file to the end. This forced us to seek to conclude the first reading and secure our position in a future negotiation. But, despite this setback, I believe that the progress we made set us on a good path to achieve our aim of a seamless Customs Union that brings benefits to European citizens, businesses and consumers. It is great step forward, ensuring that European goods continue to circulate even more freely and, through that, increase growth and enrich our societies.

 
  
MPphoto
 

  Mylène Troszczynski, au nom du groupe ENF. – Monsieur le Président, sécuriser les frontières extérieures afin de sauvegarder les intérêts financiers et économiques de l’Union européenne, voilà qui devrait mettre tout le monde d’accord. Malheureusement, le ver est dans le fruit: le logiciel idéologique de la machine compromet une protection efficace des citoyens.

Premièrement, l’union douanière ne garantit pas les protections élémentaires en son sein même. Les disparités économiques et sociales sont tellement importantes dans le marché unique qu’il est inutile de protéger l’union douanière d’une distorsion de concurrence venant de l’extérieur, alors qu’elle existe déjà à l’intérieur.

Deuxièmement, cet objectif est l’objectif intrinsèque de l’union douanière depuis sa création: nous en connaissons les résultats et le bilan, largement insuffisants.

Une volonté politique sincère, ainsi qu’un évident pragmatisme économique, font largement défaut pour conduire les destinées des nations européennes livrées aux quatre vents de la mondialisation. Je soutiendrai ce texte avec mon groupe mais, à l’heure de la signature d’accords de libre-échange avec la terre entière, je demeure sans illusion aucune quant à la capacité de l’Union européenne à protéger ses administrés.

 
  
MPphoto
 

  Dobromir Sośnierz (NI). – Panie Przewodniczący! Przyznam, że nie bardzo potrafię zrozumieć logikę, jaką się Państwo kierujecie, bo albo cła są czymś dobrym, w takim razie należałoby je stosować również między naszymi krajami, a nawet wewnątrz krajów (no co by to szkodziło, nigdy za wiele dobrego), albo cła są czymś złym i szkodliwym, ale w takim razie są tak samo szkodliwe między Polską i Niemcami, jak między Polską a Ukrainą na przykład. Jeśli te zaostrzone kontrole będą bardziej skuteczne, no po prostu obywatele zapłacą drożej za towary, będziemy mieli mniejszą wymianę handlową, mniejszą konkurencję i wyższe ceny. I to wszystko po to, żebyście Wy mieli więcej pieniędzy na zmarnowanie w kolejnych, najczęściej bezsensownych niestety, projektach. Zresztą część tych pieniędzy wydamy od razu właśnie na ten sprzęt do kontroli celnej, o którym tutaj dyskutujemy. Jedna skuteczna kontrola celna, która wykryje jakieś nieprawidłowości – o tym nie możemy zapominać – oznacza wiele jałowych kontroli, podczas których niczego się nie wykrywa, tylko obywatele tracą czas w bezsensownych kolejkach, tylko dlatego że rząd w bagażnikach samochodów poszukuje dodatkowych paczek papierosów, które może opodatkować.

 
  
  

PREȘEDINȚIA: IOAN MIRCEA PAŞCU
Vicepreședinte

 
  
MPphoto
 

  Violeta Bulc, Member of the Commission. – Mr President, honourable Members, I would like to congratulate again the two rapporteurs on these two files and thank all the Members of the European Parliament for their participation in this debate.

The Commission greatly appreciates the excellent work of the European Parliament and both rapporteurs, who have been very constructive in the discussion so far. The Commission fully shares the view of the European Parliament and its calls aimed at further integrating the work of the different customs authorities, allowing them to function as one entity. The proposals for more convergence of controls can only support an increased overall performance of EU customs. Based on the debate, I do not see major blocking points. I am sure that our experts will easily find common ground and that solutions will be found with the appropriate wording.

Let me conclude by expressing my firm belief that the progress achieved in the negotiations so far and the exchanges in plenary today will be used as a platform to reach an agreement for the benefit of European citizens, businesses and customs administrations. The Commission is very positive about the vote in plenary tomorrow and we remain convinced that, together, we will manage to address the limited number of outstanding issues once negotiations resume.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini, Rapporteur. – Domnule președinte, doamnă comisar, în încheiere aș vrea să spun doar atât: spre deosebire de alte regulamente, aici, așa cum am spus în introducerea mea, responsabilitatea este foarte mare, și a Uniunii Europene, și a Comisiei. De aceea, în dispozițiile specifice din acest regulament prevedem atribuții pentru Comisie, în ceea ce privește dezvoltarea și operarea componentelor comune, coordonarea la nivelul Uniunii. Vreau să subliniez că este important, mai ales că, referitor la ce spunea colega mea, la modul în care protejează cetățenii, evident că, dacă avem un control vamal, avem o protecție a cetățenilor din punct de vedere al siguranței alimentare, al siguranței produselor, al traficului de droguri, al traficului de persoane, al terorismului și așa mai departe. Iar, pentru colegul care nu înțelegea cum funcționează, nu vorbim de frontiere interne. Tocmai spuneam că, de cincizeci de ani, de când funcționează uniunea vamală, am putut să desființăm frontierele. Vorbim aici de control la frontierele Uniunii Europene în raport cu țări terțe. Despre asta este vorba și sper să reușim, chiar dacă nu am putut să facem trilogul, sper să reușim să ducem la bun sfârșit procesul, pentru că, așa cum spuneam, funcționarea pieței interne și toate celelalte lucruri sunt foarte importante și dependente de modul de funcționare al uniunii vamale, al acestor rapoarte și e important să avem informația la timp, să avem proceduri comune de control, să avem informatizare, evident, pentru că și debirocratizarea și timpul în care se efectuează controlul sunt foarte importante. Mulțumesc și să sperăm că vom avea două regulamente foarte bune.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil, zpravodaj. – Pane předsedající, já naváži na to, co říkala ctěná zpravodajka, co říkala i paní komisařka. Ta debata, která zde proběhla, jasně ukázala, že je všeobecná shoda klíčových politických frakcí zastoupených zde v Parlamentu, abychom určili finanční prostředky na nákup zařízení a lepší vybavenost celních úřadů na vnějších hranicích. To je základní věc. To, že neproběhl samotný trialog a není konečný závěr, mě také mrzí, na druhou stranu jedná se o finanční rámec od roku 2021 a není žádný problém, aby na podzim nový Parlament dokončil vyjednávání, které jsme takto připravili, a víceméně od roku 2021 zde byla částka určena pro vybavení celních úřadů.

Opakuji to, co je důležité, nejen rychlost, ale i to, aby na konci byla smysluplná částka, aby se částka určená pro technické vybavení zařízením, která je nyní předpokládaná ve výši 1,3 miliardy EUR, nesnižovala, protože je už teď zjevné, že ten zájem jednotlivých členských států bude asi vyšší, než je určená částka, a pokud bychom tuto částku výrazně snižovali, pak by se jednalo spíše o symbolickou podporu, nikoliv o reálnou snahu zajistit jednotnou efektivní kontrolu zboží, které vstupuje ze třetích zemí na území EU.

Opět opakuji, my budujeme celní unii uvnitř EU, budujeme Schengen, ale to nás nemůže vést k tomu, abychom nebyli ostražití při kontrole vnější hranice, abychom nebyli ostražití, jaké zboží vstupuje na území EU, protože to není pouze o clech, jak zde hovořil kolega, ale je to právě i o ochraně zdraví, života a práv občanů EU, práv spotřebitelů, kteří mají vědět, jaké zboží ze třetích zemí je na našem trhu prodáváno, jaké zboží sem vstupuje, a měli bychom my zajistit, aby to zboží bylo bezpečné a kvalitní. Tedy i ten návrh je jasně o zájmech Evropanů.

 
  
MPphoto
 

  Președintele. – Dezbaterea a fost închisă.

Votul va avea loc în următoarea perioadă de sesiune.

Declarații scrise (articolul 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. – Aby skutecznie realizować priorytety Unii Europejskiej, wieloletnie ramy finansowe (WRF) muszą zarówno tworzyć nowe instrumenty, jak i modernizować istniejące już mechanizmy. Mając to na uwadze, Komisja Europejska zaproponowała utworzenie nowych programów w oparciu o wcześniejsze wnioski państw członkowskich bazujące na ich potrzebach w zakresie lepszego zarządzania granicami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

W maju 2018 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet dotyczący WRF na lata 2021–2027, w którym zaproponowała nowy Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami (FZZG), składający się z instrumentu wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz oraz instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej. Instrument wsparcia na rzecz sprzętu kontroli celnej ma na celu wzmocnienie kontroli towarów wwożonych i wywożonych z UE dzięki zapewnieniu środków finansowych na zakup, utrzymanie i modernizację sprzętu do kontroli celnej (skanery, systemy automatycznej identyfikacji numerów rejestracyjnych, laboratoria przenośne do analizy próbek).

Zgadzam się z opinią sprawozdawcy, że istnieje konieczność wyjaśnienia kwestii wykorzystywania sprzętu służącego do kontroli celnej przez inne podmioty, do dodatkowych celów, tak aby nie było nadużyć, utrudniających realizację celów instrumentu.

 
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 26. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika