Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 3 април 2019 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 5.Съобщение на председателството (срок за внасяне на въпроси с искане за писмен отговор (член 130 от Правилника за дейността)): вж. протокола
 6.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 7.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 8.Внасяне на документи: вж. протокола
 9.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола
 10.Ред на работа
 11.Оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз (разискване)
 12.Дебат с министър-председателя на Швеция Стефан Льовен относно бъдещето на Европа (разискване)
 13.Общи правила за вътрешния пазар на природен газ (разискване)
 14.Европейски фонд за морско дело и рибарство (разискване)
 15.Многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море (разискване)
 16.Повишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза (разискване)
 17.Отношенията между ЕС и Китай (разискване)
 18.Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците - Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите (разискване)
 19.Управление на безопасността на пътните инфраструктури (разискване)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 22.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (637 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (3392 kb)
Последно осъвременяване: 26 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност