Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 3. aprill 2019 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 5.Juhataja teadaanded (kirjalikult vastatavate küsimuste esitamise tähtaeg (kodukorra artikkel 130)) (vt protokoll)
 6.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 7.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 8.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 9.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 10.Tööplaan
 11.Ühendkuningriigi väljaastumine EList (arutelu)
 12.Arutelu Rootsi peaministri Stefan Löfveniga Euroopa tuleviku üle (arutelu)
 13.Maagaasi siseturu ühiseeskirjad (arutelu)
 14.Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (arutelu)
 15.Vahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastane kava (arutelu)
 16.Liidu kodanike isikutunnistuste ning liidu kodanike ja nende pereliikmete elamislubade turvalisuse suurendamine (arutelu)
 17.ELi ja Hiina suhted (arutelu)
 18.Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine - Tollikontrolli seadmete rahastamisvahendi loomine (arutelu)
 19.Maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamine (arutelu)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 22.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (637 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (3392 kb)
Viimane päevakajastamine: 26. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika