Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 3 april 2019 - BrusselHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van het voorzitterschap
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 5.Mededeling van de Voorzitter (termijn voor vragen met verzoek om schriftelijk antwoord (artikel 130 van het Reglement)): zie notulen
 6.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 7.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 8.Ingekomen stukken: zie notulen
 9.Aan de resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 10.Regeling van de werkzaamheden
 11.Terugtrekking van het VK uit de EU (debat)
 12.Debat met de minister-president van Zweden, Stefan Löfven, over de toekomst van Europa (debat)
 13.Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas (debat)
 14.Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (debat)
 15.Meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee (debat)
 16.Versterking van de beveiliging van identiteitskaarten en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie (debat)
 17.Betrekkingen EU-China (debat)
 18.Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane - Vaststelling van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur (debat)
 19.Beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (debat)
 20.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 21.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 22.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (637 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (3392 kb)
Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid