Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 3 kwietnia 2019 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 5.Komunikat przewodniczącego (termin składania pytań wymagających odpowiedzi na piśmie (art. 130 Regulaminu)): Patrz protokól
 6.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 7.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 8.Składanie dokumentów: patrz protokół
 9.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu: patrz protokól: Patrz protokól
 10.Porządek obrad
 11.Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (debata)
 12.Debata z premierem Szwecji Stefanem Löfvenem na temat przyszłości Europy (debata)
 13.Wspólne zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego (debata)
 14.Europejski Fundusz Morski i Rybacki (debata)
 15.Ustanowienie planu wieloletniego dotyczącego połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego (debata)
 16.Wzmocnienie zabezpieczeń dowodów tożsamości oraz dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii (debata)
 17.Stosunki UE–Chiny (debata)
 18.Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł - Ustanowienie instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej (debata)
 19.Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (debata)
 20.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 22.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (637 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (3392 kb)
Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności