Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 3. apríla 2019 - BruselRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 5.Oznámenie predsedníctva (termín pre otázky na písomné zodpovedanie (článok 130 rokovacieho poriadku)): pozri zápisnicu
 6.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 7.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 9.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 10.Program práce
 11.Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (rozprava)
 12.Diskusia so švédskym premiérom Stefanom Löfvenom o budúcnosti Európy (rozprava)
 13.Spoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom (rozprava)
 14.Európsky námorný a rybársky fond (rozprava)
 15.Viacročný plán pre rybolov druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora (rozprava)
 16.Posilnenie zabezpečenia preukazov totožnosti a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie (rozprava)
 17.Vzťahy medzi EÚ a Čínou (rozprava)
 18.Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“ - Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly (rozprava)
 19.Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry (rozprava)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 22.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (637 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (3392 kb)
Posledná úprava: 26. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia