Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 4 april 2019 - Bryssel Reviderad upplaga

5. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder): se protokollet
Anföranden på video
Protokoll
Senaste uppdatering: 22 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy