Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 4 april 2019 - Bryssel Reviderad upplaga

8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
Anföranden på video
PV
Senaste uppdatering: 22 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy