Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 4 april 2019 - Brussel Herziene uitgave

11. Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten: zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Laatst bijgewerkt op: 22 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid