Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 4. april 2019 - BruxellesRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Paneuropæisk personligt pensionsprodukt (forhandling)
 3.Balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner (forhandling) (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6) (opfølgning): se protokollen
 6.Afstemningstid
  6.1.Anmodning om ophævelse af Georgios Epitideios' immunitet (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) (afstemning)
  6.2.Anmodning om ophævelse af Lampros Fountoulis' immunitet (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) (afstemning)
  6.3.Anmodning om ophævelse af Eleftherios Synadinos' immunitet (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) (afstemning)
  6.4.Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) (afstemning)
  6.5.Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) (afstemning)
  6.6.Affaldshåndtering (B8-0231/2019) (afstemning)
  6.7.Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (afstemning)
  6.8.Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (afstemning)
  6.9.Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (afstemning)
  6.10.Fælles regler for det indre marked for naturgas (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (afstemning)
  6.11.Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) (afstemning)
  6.12.En flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (afstemning)
  6.13.Styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) (afstemning)
  6.14.Forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) (afstemning)
  6.15.Paneuropæisk personligt pensionsprodukt (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld) (afstemning)
  6.16.Balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner (A8-0270/2018 - David Casa) (afstemning)
  6.17.Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (afstemning)
  6.18.Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (afstemning)
  6.19.Digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning) (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (afstemning)
  6.20.Videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (A8-0438/2018 - Neoklis Sylikiotis) (afstemning)
  6.21.En flerårig genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet (A8-0389/2018 - Marco Affronte) (afstemning)
  6.22.Minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (A8-0007/2019 - Dominique Riquet) (afstemning)
  6.23.Justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023 (A8-0181/2019 - Mirosław Piotrowski) (afstemning)
  6.24.Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (afstemning)
  6.25.Indhentning af Domstolens udtalelse vedrørende EU's tiltrædelse af konventionen til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (afstemning)
  6.26.Den skattemæssige behandling af personlige pensionsprodukter, herunder det paneuropæiske personlige pensionsprodukt (A8-0481/2018 - Sophia in 't Veld) (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
  7.1.Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  7.2.Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  7.3.Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
  7.4.Fælles regler for det indre marked for naturgas (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek)
  7.5.Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (A8-0176/2019 - Gabriel Mato)
  7.6.Styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere (A8-0436/2018 - Gérard Deprez)
  7.7.Forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto)
  7.8.Paneuropæisk personligt pensionsprodukt (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld)
 8.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 9.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 10.Modtagne dokumenter: se protokollen
 11.Godkendelse af protokollerne fra denne mødeperiode og fremsendelse af vedtagne tekster: se protokollen
 12.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 13.Hævelse af mødet
 14.Afbrydelse af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (529 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2789 kb)
Seneste opdatering: 22. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik