Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 4. aprill 2019 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Üleeuroopaline personaalne pensionitoode (arutelu)
 3.Lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaal (arutelu) (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (järelmeetmed) (vt protokoll)
 6.Hääletused
  6.1.Georgios Epitideiose puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) (hääletus)
  6.2.Lampros Fountoulise puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) (hääletus)
  6.3.Eleftherios Synadinose puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) (hääletus)
  6.4.Loetelu kolmandatest riikidest, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja neist kolmandatest riikidest, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud, seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) (hääletus)
  6.5.Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) (hääletus)
  6.6.Jäätmekäitlus (B8-0231/2019) (hääletus)
  6.7.Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (hääletus)
  6.8.Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (hääletus)
  6.9.Autoveosektori muutustega kohanemine (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (hääletus)
  6.10.Maagaasi siseturu ühiseeskirjad (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (hääletus)
  6.11.Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) (hääletus)
  6.12.Vahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastane kava (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (hääletus)
  6.13.Liidu kodanike isikutunnistuste ning liidu kodanike ja nende pereliikmete elamislubade turvalisuse suurendamine (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) (hääletus)
  6.14.Maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamine (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) (hääletus)
  6.15.Üleeuroopaline personaalne pensionitoode (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld) (hääletus)
  6.16.Lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaal (A8-0270/2018 - David Casa) (hääletus)
  6.17.Liidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (hääletus)
  6.18.Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (hääletus)
  6.19.Aktsiisikauba liikumise ja jälgimise arvutistamine (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (hääletus)
  6.20.Avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamine (A8-0438/2018 - Neoklis Sylikiotis) (hääletus)
  6.21.Vahemere mõõkkala varude taastamise mitmeaastane kava (A8-0389/2018 - Marco Affronte) (hääletus)
  6.22.Meremeeste väljaõppe miinimumtase (A8-0007/2019 - Dominique Riquet) (hääletus)
  6.23.Iga-aastaste eelmaksete korrigeerimine aastateks 2021–2023 (A8-0181/2019 - Mirosław Piotrowski) (hääletus)
  6.24.Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiridel (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (hääletus)
  6.25.Resolutsiooni ettepanek vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 6, mis käsitleb arvamuse palumist Euroopa Liidu Kohtult ELi ühinemise kohta naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga (hääletus)
  6.26.Pensionitoodete, sealhulgas üleeuroopalise personaalse pensionitoote käsitamine maksustamisel (A8-0481/2018 - Sophia in 't Veld) (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
  7.1.Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  7.2.Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  7.3.Autoveosektori muutustega kohanemine (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
  7.4.Maagaasi siseturu ühiseeskirjad (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek)
  7.5.Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (A8-0176/2019 - Gabriel Mato)
  7.6.Liidu kodanike isikutunnistuste ning liidu kodanike ja nende pereliikmete elamislubade turvalisuse suurendamine (A8-0436/2018 - Gérard Deprez)
  7.7.Maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamine (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto)
  7.8.Üleeuroopaline personaalne pensionitoode (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld)
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 9.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 10.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 11.Osaistungjärgu istungite protokollide kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 12.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 13.Istungi lõpp
 14.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (529 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2789 kb)
Viimane päevakajastamine: 22. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika